247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Người hầu của đại ma vương

Người hầu của đại ma vương

Chương 51 Ngày cập nhật : 04-01-2017 16:14 Ngày tạo : 04-01-2017 16:13 Lượt xem : 2,186
Đổi 1 Người Vợ Hiền

Đổi 1 Người Vợ Hiền

Chương 39 Ngày cập nhật : 31-12-2016 12:50 Ngày tạo : 31-12-2016 12:49 Lượt xem : 1,846
Tiểu Tiền Nô Của Cổ Thần

Tiểu Tiền Nô Của Cổ Thần

Chương 39: Kết Thúc Ngày cập nhật : 27-12-2016 16:33 Ngày tạo : 27-12-2016 16:32 Lượt xem : 1,400
Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ

Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ

Chương 30 Ngày cập nhật : 04-01-2017 08:36 Ngày tạo : 04-01-2017 08:36 Lượt xem : 1,328
Thà Làm Đãng Phụ

Thà Làm Đãng Phụ

Chương 10-3 Ngày cập nhật : 21-12-2016 18:07 Ngày tạo : 21-12-2016 18:06 Lượt xem : 1,258
Hỉ Oa

Hỉ Oa

Chương 26: Kết Thúc. Ngày cập nhật : 25-12-2016 09:53 Ngày tạo : 25-12-2016 09:52 Lượt xem : 1,236
Ngự hoàng

Ngự hoàng

Chương 10 phần 2 [Hết] Ngày cập nhật : 07-01-2017 17:34 Ngày tạo : 31-12-2016 13:49 Lượt xem : 936
Đổi một người vợ hiền

Đổi một người vợ hiền

Chương 10 - Hết Ngày cập nhật : 30-12-2016 23:15 Ngày tạo : 30-12-2016 23:15 Lượt xem : 798
Nữ Phúc Khí Của Tửu Vương

Nữ Phúc Khí Của Tửu Vương

Chương 11 Ngày cập nhật : 24-12-2016 15:49 Ngày tạo : 24-12-2016 15:48 Lượt xem : 661
Cắt Được Ác Phu

Cắt Được Ác Phu

Chương 9 Ngày cập nhật : 30-12-2016 12:27 Ngày tạo : 30-12-2016 12:26 Lượt xem : 655
Ương Ngạnh Thiên Tuế

Ương Ngạnh Thiên Tuế

Chương 19 (Hết) Ngày cập nhật : 27-12-2016 19:15 Ngày tạo : 27-12-2016 19:14 Lượt xem : 644
Chia Tay Vạn Tuế

Chia Tay Vạn Tuế

Chương 10 Ngày cập nhật : 30-12-2016 12:26 Ngày tạo : 30-12-2016 12:26 Lượt xem : 636
Hoàng Thượng Tình Nhân

Hoàng Thượng Tình Nhân

Chương 10 Ngày cập nhật : 24-12-2016 18:04 Ngày tạo : 24-12-2016 18:03 Lượt xem : 617
Không Phụ Trách Vợ Trước

Không Phụ Trách Vợ Trước

Chương 10 Ngày cập nhật : 06-01-2017 00:57 Ngày tạo : 06-01-2017 00:57 Lượt xem : 614
Kim Cương Cấp Phá Sản Nữ

Kim Cương Cấp Phá Sản Nữ

Chương 10 Ngày cập nhật : 05-01-2017 10:51 Ngày tạo : 05-01-2017 10:51 Lượt xem : 598
Vô Dụng Tình Thánh

Vô Dụng Tình Thánh

Chương 11 - End Ngày cập nhật : 27-12-2016 21:28 Ngày tạo : 27-12-2016 21:28 Lượt xem : 524
Động Phòng Hoa Chúc Trễ Mười Năm

Động Phòng Hoa Chúc Trễ Mười Năm

Chương 10: End Ngày cập nhật : 30-12-2016 08:04 Ngày tạo : 30-12-2016 08:03 Lượt xem : 517
Mượn Bụng Buộc Chồng Quay Về

Mượn Bụng Buộc Chồng Quay Về

Chương 11 Ngày cập nhật : 06-01-2017 00:13 Ngày tạo : 06-01-2017 00:13 Lượt xem : 516
Hưu Điệu Tổng Tài

Hưu Điệu Tổng Tài

Chương 10 Ngày cập nhật : 31-12-2016 06:02 Ngày tạo : 31-12-2016 06:01 Lượt xem : 509
Dạy dỗ tiểu mẹ mễ

Dạy dỗ tiểu mẹ mễ

Chương kết Ngày cập nhật : 06-01-2017 22:42 Ngày tạo : 06-01-2017 22:42 Lượt xem : 497

Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị