247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Vương Gia, Vương Phi Muốn Cưới Thêm Người Khác THEO DÕI DANH SÁCH CHAPTER CHIA SẺ
  • Vương Gia, Vương Phi Muốn Cưới Thêm Người Khác

  • Tác giả: Ngân Hà (RiKa)
  • Thể loại : Ngôn Tình - Xuyên Không
  • Trạng thái : Đang cập nhật
  • Nhóm dịch : wattpad.com/user/thuha2281998
  • Ngày cập nhật :
  • View : 3,744
  • Đánh giá :

Mô tả Vương Gia, Vương Phi Muốn Cưới Thêm Người Khác:

Trong ngày đầu tiên nàng được xuyên qua, thì đã bị phụ thân áp giải lên kiệu hoa. Bất ngờ là nàng mới đi tới nửa đường, thì đã nhận được một tin dữ truyền đến! "Cái gì? Tên vương gia ốm yếu kia không chờ ta bái đường xung hỉ liền die?" Ha ha ha! 

Lăng Tuyết Mạn ngửa mặt lên trời cười ba tiếng, bàn tay vung lên, "Hồi phủ!" Chú rể thành người chết, vậy không cần xuất giá đi? Ai ngờ - - "Tứ Vương Gia trước khi mất để lại di ngôn: hôn lễ tiếp tục, Tứ vương phi cùng linh vị bái đường! Vì Tứ Vương Gia thủ tiết cả đời cho đến chết!" 

Tứ Vương Gia! Ngươi thật là một vương gia đáng chết!

Vương Gia, Vương Phi Muốn Cưới Thêm Người Khác Chapters

Time uploaded
Chương 328 Jun-30-19
Chương 327 Jun-28-19
Chương 326 May-30-19
Chương 325 May-21-19
Chương 324 May-16-19
Chương 323 May-11-19
Chương 322 May-08-19
Chương 321 May-05-19
Chương 320 Apr-24-19
Chương 319 Apr-19-19
Chương 318 Mar-30-19
Chương 317 Mar-26-19
Chương 316 Mar-19-19
Chương 315 Mar-15-19
Chương 314 Mar-03-19
Chương 313 Feb-28-19
Chương 312 Feb-26-19
Chương 311 Feb-25-19
Chương 310 Feb-22-19
Chương 309 Feb-19-19
Chương 308 Feb-18-19
Chương 307 Feb-18-19
Chương 306 Feb-18-19
Chương 305 Feb-18-19
Chương 304 Feb-18-19
Chương 303 Feb-18-19
Chương 302 Feb-18-19
Chương 301 Feb-18-19
Chương 300 Feb-18-19
Chương 299 Feb-18-19
Chương 298 Feb-18-19
Chương 297 Feb-18-19
Chương 296 Feb-18-19
Chương 295 Feb-18-19
Chương 294 Feb-18-19
Chương 293 Feb-18-19
Chương 292 Feb-18-19
Chương 291 Feb-18-19
Chương 290 Feb-18-19
Chương 289 Feb-18-19
Chương 288 Feb-18-19
Chương 287 Feb-18-19
Chương 286 Feb-18-19
Chương 285 Feb-18-19
Chương 284 Feb-18-19
Chương 283 Feb-18-19
Chương 282 Feb-18-19
Chương 281 Feb-18-19
Chương 280 Feb-18-19
Chương 279 Feb-18-19
Chương 278 Feb-18-19
Chương 277 Feb-18-19
Chương 276 Feb-18-19
Chương 275 Feb-18-19
Chương 274 Feb-18-19
Chương 273 Feb-18-19
Chương 272 Feb-18-19
Chương 271 Feb-18-19
Chương 270 Feb-18-19
Chương 269 Feb-18-19
Chương 268 Feb-18-19
Chương 267 Feb-18-19
Chương 266 Feb-18-19
Chương 265 Feb-18-19
Chương 264 Feb-18-19
Chương 263 Feb-18-19
Chương 262 Feb-18-19
Chương 261 Feb-18-19
Chương 260 Feb-18-19
Chương 259 Feb-18-19
Chương 258 Feb-18-19
Chương 257 Feb-18-19
Chương 256 Feb-18-19
Chương 255 Feb-18-19
Chương 254 Feb-18-19
Chương 253 Feb-18-19
Chương 252 Feb-18-19
Chương 251 Feb-18-19
Chương 250 Feb-18-19
Chương 249 Feb-18-19
Chương 248 Feb-18-19
Chương 247 Feb-18-19
Chương 246 Feb-18-19
Chương 245 Feb-18-19
Chương 244 Feb-18-19
Chương 243 Feb-18-19
Chương 242 Feb-18-19
Chương 241 Feb-18-19
Chương 240 Feb-18-19
Chương 239 Feb-18-19
Chương 238 Feb-18-19
Chương 237 Feb-18-19
Chương 236 Feb-18-19
Chương 235 Feb-18-19
Chương 234 Feb-18-19
Chương 233 Feb-18-19
Chương 232 Feb-18-19
Chương 231 Feb-18-19
Chương 230 Feb-18-19
Chương 229 Feb-18-19
Chương 228 Feb-18-19
Chương 227 Feb-18-19
Chương 226 Feb-18-19
Chương 225 Feb-18-19
Chương 224 Feb-18-19
Chương 223 Feb-18-19
Chương 222 Feb-18-19
Chương 221 Feb-18-19
Chương 220 Feb-18-19
Chương 219 Feb-18-19
Chương 218 Feb-18-19
Chương 217 Feb-18-19
Chương 216 Feb-18-19
Chương 215 Feb-18-19
Chương 214 Feb-18-19
Chương 213 Feb-18-19
Chương 212 Feb-18-19
Chương 211 Feb-18-19
Chương 210 Feb-18-19
Chương 209 Feb-18-19
Chương 208 Feb-18-19
Chương 207 Feb-18-19
Chương 206 Feb-18-19
Chương 205 Feb-18-19
Chương 204 Feb-18-19
Chương 203 Feb-18-19
Chương 202 Feb-18-19
Chương 201 Feb-18-19
Chương 200 Feb-18-19
Chương 199 Feb-18-19
Chương 198 Feb-18-19
Chương 197 Feb-18-19
Chương 196 Feb-18-19
Chương 195 Feb-18-19
Chương 194 Feb-18-19
Chương 193 Feb-18-19
Chương 192 Feb-18-19
Chương 191 Feb-18-19
Chương 190 Feb-18-19
Chương 189 Feb-18-19
Chương 188 Feb-18-19
Chương 187 Feb-18-19
Chương 186 Feb-18-19
Chương 185 Feb-18-19
Chương 184 Feb-18-19
Chương 183 Feb-18-19
Chương 182 Feb-18-19
Chương 181 Feb-18-19
Chương 180 Feb-18-19
Chương 179 Feb-18-19
Chương 178 Feb-18-19
Chương 177 Feb-18-19
Chương 176 Feb-18-19
Chương 175 Feb-18-19
Chương 174 Feb-18-19
Chương 173 Feb-18-19
Chương 172 Feb-18-19
Chương 171 Feb-18-19
Chương 170 Feb-18-19
Chương 169 Feb-18-19
Chương 168 Feb-18-19
Chương 167 Feb-18-19
Chương 166 Feb-18-19
Chương 165 Feb-18-19
Chương 164 Feb-18-19
Chương 163 Feb-18-19
Chương 162 Feb-18-19
Chương 161 Feb-18-19
Chương 160 Feb-18-19
Chương 159 Feb-18-19
Chương 158 Feb-18-19
Chương 157 Feb-18-19
Chương 156 Feb-18-19
Chương 155 Feb-18-19
Chương 154 Feb-18-19
Chương 153 Feb-18-19
Chương 152 Feb-18-19
Chương 151 Feb-18-19
Chương 150 Feb-18-19
Chương 149 Feb-18-19
Chương 148 Feb-18-19
Chương 147 Feb-18-19
Chương 146 Feb-18-19
Chương 145 Feb-18-19
Chương 144 Feb-18-19
Chương 143 Feb-18-19
Chương 142 Feb-18-19
Chương 141 Feb-18-19
Chương 140 Feb-18-19
Chương 139 Feb-18-19
Chương 138 Feb-18-19
Chương 137 Feb-18-19
Chương 136 Feb-18-19
Chương 135 Feb-18-19
Chương 134 Feb-18-19
Chương 133 Feb-18-19
Chương 132 Feb-18-19
Chương 131 Feb-18-19
Chương 130 Feb-18-19
Chương 129 Feb-18-19
Chương 128 Feb-18-19
Chương 127 Feb-18-19
Chương 126 Feb-18-19
Chương 125 Feb-18-19
Chương 124 Feb-18-19
Chương 123 Feb-18-19
Chương 122 Feb-18-19
Chương 121 Feb-18-19
Chương 120 Feb-18-19
Chương 119 Feb-18-19
Chương 118 Feb-18-19
Chương 117 Feb-18-19
Chương 116 Feb-18-19
Chương 115 Feb-18-19
Chương 114 Feb-18-19
Chương 113 Feb-18-19
Chương 112 Feb-18-19
Chương 111 Feb-18-19
Chương 110 Feb-18-19
Chương 109 Feb-18-19
Chương 108 Feb-18-19
Chương 107 Feb-18-19
Chương 106 Feb-18-19
Chương 105 Feb-18-19
Chương 104 Feb-18-19
Chương 103 Feb-18-19
Chương 102 Feb-18-19
Chương 101 Feb-18-19
Chương 100 Feb-18-19
Chương 99 Feb-18-19
Chương 98 Feb-18-19
Chương 97 Feb-18-19
Chương 96 Feb-18-19
Chương 95 Feb-18-19
Chương 94 Feb-18-19
Chương 93 Feb-18-19
Chương 92 Feb-18-19
Chương 91 Feb-18-19
Chương 90 Feb-18-19
Chương 89 Feb-18-19
Chương 88 Feb-18-19
Chương 87 Feb-18-19
Chương 86 Feb-18-19
Chương 85 Feb-18-19
Chương 84 Feb-18-19
Chương 83 Feb-18-19
Chương 82 Feb-18-19
Chương 81 Feb-18-19
Chương 80 Feb-18-19
Chương 79 Feb-18-19
Chương 78 Feb-18-19
Chương 77 Feb-18-19
Chương 76 Feb-18-19
Chương 75 Feb-18-19
Chương 74 Feb-18-19
Chương 73 Feb-18-19
Chương 72 Feb-18-19
Chương 71 Feb-18-19
Chương 70 Feb-18-19
Chương 69 Feb-18-19
Chương 68 Feb-18-19
Chương 67 Feb-18-19
Chương 66 Feb-18-19
Chương 65 Feb-18-19
Chương 64 Feb-18-19
Chương 63 Feb-18-19
Chương 62 Feb-18-19
Chương 61 Feb-18-19
Chương 60 Feb-18-19
Chương 59 Feb-18-19
Chương 58 Feb-18-19
Chương 57 Feb-18-19
Chương 56 Feb-18-19
Chương 55 Feb-18-19
Chương 54 Feb-18-19
Chương 53 Feb-18-19
Chương 52 Feb-18-19
Chương 51 Feb-18-19
Chương 50 Feb-18-19
Chương 49 Feb-18-19
Chương 48 Feb-18-19
Chương 47 Feb-18-19
Chương 46 Feb-18-19
Chương 45 Feb-18-19
Chương 44 Feb-18-19
Chương 43 Feb-18-19
Chương 42 Feb-18-19
Chương 41 Feb-18-19
Chương 40 Feb-18-19
Chương 39 Feb-18-19
Chương 38 Feb-18-19
Chương 37 Feb-18-19
Chương 36 Feb-18-19
Chương 35 Feb-18-19
Chương 34 Feb-18-19
Chương 33 Feb-18-19
Chương 32 Feb-18-19
Chương 31 Feb-18-19
Chương 30 Feb-18-19
Chương 29 Feb-18-19
Chương 28 Feb-18-19
Chương 27 Feb-18-19
Chương 26 Feb-18-19
Chương 25 Feb-18-19
Chương 24 Feb-18-19
Chương 23 Feb-18-19
Chương 22 Feb-18-19
Chương 21 Feb-18-19
Chương 20 Feb-18-19
Chương 19 Feb-18-19
Chương 18 Feb-18-19
Chương 17 Feb-18-19
Chương 16 Feb-18-19
Chương 15 Feb-18-19
Chương 14 Feb-18-19
Chương 13 Feb-18-19
Chương 12 Feb-18-19
Chương 11 Feb-18-19
Chương 10 Feb-18-19
Chương 9 Feb-18-19
Chương 8 Feb-18-19
Chương 7 Feb-18-19
Chương 6 Feb-18-19
Chương 5 Feb-18-19
Chương 4 Feb-18-19
Chương 3 Feb-18-19
Chương 2 Feb-18-19
Chương 1 Feb-18-19
Comments
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị