247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Trùng Sinh Chi Nha Nội THEO DÕI DANH SÁCH CHAPTER CHIA SẺ

Mô tả Trùng Sinh Chi Nha Nội:

Năm nay cái gì cũng thành mốt, không cẩn thận, lại mốt chuyện du hành vượt thời gian.

Nói về du hành vượt thời gian này, quả thật không tồi. Những người kiếp trước sống không được thoải mái, thậm chí sống có phần ngột ngạt, nếu có diễm phúc được du hành xuyên thời gian, dựa vào việc biết trước được mọi thứ, còn gì mà không kiếm chác được? Nhất định sẽ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, lại giàu sang phú quý. Không những thế còn phú quý song toàn, gái đẹp thành đàn, cứ gọi là làm người khác ghen tức đến độ hai mắt sung huyết.

Như tôi sinh không gặp thời, bốn mươi tuổi đầu rồi mà chưa việc gì thành công, chỉ nhờ việc làm thuê cho người khác kiếm miếng cơm sống cho qua kiếp thảo dân mạt hạng, mới thiết tha việc được du hành xuyên thời gian làm sao! Sao việc tốt như vậy lại không rơi xuống đầu tôi cơ chứ?

Trùng Sinh Chi Nha Nội Chapters

Time uploaded
725 Jan-10-17
699 Jan-10-17
Chương 262 Jan-10-17
Chương 261 Jan-10-17
Chương 260 Jan-10-17
Chương 259 Jan-10-17
Chương 258 Jan-10-17
Chương 257 Jan-10-17
Chương 256 Jan-10-17
Chương 255 Jan-10-17
Chương 254 Jan-10-17
Chương 253 Jan-10-17
Chương 252 Jan-10-17
Chương 251 Jan-10-17
Chương 250 Jan-10-17
Chương 249 Jan-10-17
Chương 248 Jan-10-17
Chương 247 Jan-10-17
Chương 246 Jan-10-17
Chương 245 Jan-10-17
Chương 244 Jan-10-17
Chương 243 Jan-10-17
Chương 242 Jan-10-17
Chương 241 Jan-10-17
Chương 240 Jan-10-17
Chương 239 Jan-10-17
Chương 238 Jan-10-17
Chương 237 Jan-10-17
Chương 236 Jan-10-17
Chương 235 Jan-10-17
Chương 234 Jan-10-17
Chương 233 Jan-10-17
Chương 232 Jan-10-17
Chương 231 Jan-10-17
Chương 230 Jan-10-17
Chương 229 Jan-10-17
Chương 228 Jan-10-17
Chương 227 Jan-10-17
Chương 226 Jan-10-17
Chương 225 Jan-10-17
Chương 224 Jan-10-17
Chương 223 Jan-10-17
Chương 222 Jan-10-17
Chương 221 Jan-10-17
Chương 220 Jan-10-17
Chương 219 Jan-10-17
Chương 218 Jan-10-17
Chương 217 Jan-10-17
Chương 216 Jan-10-17
Chương 215 Jan-10-17
Chương 214 Jan-10-17
Chương 213 Jan-10-17
Chương 212 Jan-10-17
Chương 211 Jan-10-17
Chương 210 Jan-10-17
Chương 209 Jan-10-17
Chương 208 Jan-10-17
Chương 207 Jan-10-17
Chương 206 Jan-10-17
Chương 205 Jan-10-17
Chương 133 Jan-10-17
Chương 132 Jan-10-17
Chương 131 Jan-10-17
Chương 130 Jan-10-17
Chương 129 Jan-10-17
Chương 128 Jan-10-17
Chương 127 Jan-10-17
Chương 126 Jan-10-17
Chương 125 Jan-10-17
Chương 124 Jan-10-17
Chương 123 Jan-10-17
Chương 122 Jan-10-17
Chương 121 Jan-10-17
Chương 120 Jan-10-17
Chương 119 Jan-10-17
Chương 118 Jan-10-17
Chương 117 Jan-10-17
Chương 116 Jan-10-17
Chương 115 Jan-10-17
Chương 114 Jan-10-17
Chương 113 Jan-10-17
Chương 112 Jan-10-17
Chương 111 Jan-10-17
Chương 110 Jan-10-17
Chương 109 Jan-10-17
Chương 108 Jan-10-17
Chương 107 Jan-10-17
Chương 106 Jan-10-17
Chương 105 Jan-10-17
Chương 104 Jan-10-17
Chương 103 Jan-10-17
Chương 102 Jan-10-17
Chương 101 Jan-10-17
Chương 100 Jan-10-17
Chương 99 Jan-10-17
Chương 98 Jan-10-17
Chương 97 Jan-10-17
Chương 96 Jan-10-17
Chương 95 Jan-10-17
Chương 94 Jan-10-17
Chương 93 Jan-10-17
Chương 92 Jan-10-17
Chương 91 Jan-10-17
Chương 90 Jan-10-17
Chương 89 Jan-10-17
Chương 88 Jan-10-17
Chương 87 Jan-10-17
Chương 86 Jan-10-17
Chương 85 Jan-10-17
Chương 84 Jan-10-17
Chương 83 Jan-10-17
Chương 82 Jan-10-17
Chương 81 Jan-10-17
Chương 80 Jan-10-17
Chương 79 Jan-10-17
Chương 78 Jan-10-17
Chương 77 Jan-10-17
Chương 76 Jan-10-17
Chương 75 Jan-10-17
Chương 74 Jan-10-17
Chương 73 Jan-10-17
Chương 72 Jan-10-17
Chương 71 Jan-10-17
Chương 68 Jan-10-17
Chương 67 Jan-10-17
Chương 66 Jan-10-17
Chương 65 Jan-10-17
Chương 20: Jan-10-17
Chương 19: Jan-10-17
Chương 18: Jan-10-17
Chương 17: Jan-10-17
Chương 16: Jan-10-17
Chương 15: Jan-10-17
Chương 14: Jan-10-17
Chương 13: Jan-10-17
Chương 12: Jan-10-17
Chương 11: Jan-10-17
Chương 10: Jan-10-17
Chương 9: Jan-10-17
Chương 8: Jan-10-17
Chương 7: Jan-10-17
Chương 6: Jan-10-17
Comments
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị