247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Trọng Sinh Chi Thụ Phiên Nhiên THEO DÕI DANH SÁCH CHAPTER CHIA SẺ

Mô tả Trọng Sinh Chi Thụ Phiên Nhiên:

Thể loại: Trọng sinh, thanh mai trúc mã, công siêu sủng thụ, mỹ thụ, 1×1, HE

Edit: Lav

Beta: Tiểu Tĩnh

Lạc Thư vì muốn Lâm Tĩnh Minh đau khổ mà đã tìm đến cái chết.

Trọng sinh trở lại năm 7 tuổi, gặp được Lâm Tĩnh Minh lúc 9 tuổi, Lạc Thư mới biết được rằng hóa ra giữa mình và hắn có mối nhân duyên từ nhỏ.

Bé Lâm Tĩnh Minh vừa gặp bé Lạc Thư đã có hảo cảm, sủng bé đến tận trời.

Lạc Thư được sủng cũng sảng khoái chấp nhận.

Một đoạn tình cảm thanh mai trúc mã cứ thế mà đã hình thành...

Trọng Sinh Chi Thụ Phiên Nhiên Chapters

Time uploaded
Chương 74 Apr-05-17
Chương 73 Apr-05-17
Chương 72 Apr-05-17
Chương 71 Apr-05-17
Chương 70 Apr-05-17
Chương 69 Apr-05-17
Chương 68 Apr-05-17
Chương 67 Apr-05-17
Chương 66 Apr-05-17
Chương 65 Apr-05-17
Chương 64 Apr-05-17
Chương 63 Apr-05-17
Chương 62 Apr-05-17
Chương 61 Apr-05-17
Chương 60 Apr-05-17
Chương 59 Apr-05-17
Chương 58 Apr-05-17
Chương 57 Apr-05-17
Chương 56 Apr-05-17
Chương 55 Apr-05-17
Chương 54 Apr-05-17
Chương 53 Apr-05-17
Chương 52 Apr-05-17
Chương 50 Apr-05-17
Chương 49 Apr-05-17
Chương 48 Apr-05-17
Chương 47 Apr-05-17
Chương 46 Apr-05-17
Chương 45 Apr-05-17
Chương 44 Apr-05-17
Chương 43 Apr-05-17
Chương 42 Apr-05-17
Chương 41 Apr-05-17
Chương 40 Apr-05-17
Chương 39 Apr-05-17
Chương 38 Apr-05-17
Chương 37 Apr-05-17
Chương 36 Apr-05-17
Chương 35 Apr-05-17
Chương 34 Apr-05-17
Chương 33 Apr-05-17
Chương 32 Apr-05-17
Chương 31 Apr-05-17
Chương 30 Apr-05-17
Chương 29 Apr-05-17
Chương 28 Apr-05-17
Chương 27 Apr-05-17
Chương 26 Apr-05-17
Chương 25 Apr-05-17
Chương 24 Apr-05-17
Chương 23 Apr-05-17
Chương 22 Apr-05-17
Chương 21 Apr-05-17
Chương 20 Apr-05-17
Chương 19 Apr-05-17
Chương 18 Apr-05-17
Chương 17 Apr-05-17
Chương 16 Apr-05-17
Chương 15 Apr-05-17
Chương 14 Apr-05-17
Chương 13 Apr-05-17
Chương 12 Apr-05-17
Chương 11 Apr-05-17
Chương 10 Apr-05-17
Chương 9 Apr-05-17
Chương 8 Apr-05-17
Chương 7 Apr-05-17
Chương 6 Apr-05-17
Chương 5 Apr-05-17
Chương 4 Apr-05-17
Chương 3 Apr-05-17
Chương 2 Apr-05-17
Chương 1 Apr-05-17
Comments
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị