247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Trao Quyền Duy Nhất THEO DÕI DANH SÁCH CHAPTER CHIA SẺ
  • Trao Quyền Duy Nhất

  • Tác giả: Hà Tiêm Giác
  • Thể loại : Updating
  • Trạng thái : Hoàn Thành
  • Nhóm dịch : snail2618.wordpress.com
  • Ngày cập nhật :
  • View : 766
  • Đánh giá :

Mô tả Trao Quyền Duy Nhất:

Tựa gốc: Võng phối chi độc gia thụ quyền

Thể loại: Đam mỹ, võng phối, ấm áp, 1X1, HE,

Edit: Ốc

Tình trạng bản gốc:  151 chương + Vĩ thanh

Nhân vật chính: Tề Tĩnh, Thẩm Nhạn

Ở trong mắt chuẩn bị, hai người thuộc hai loại CV khác biệt.

Người thì tùy tiện, ăn nói khéo léo, không bắt được.

Người thì nghiêm túc, kín như bưng, không đoán ra.

Đến khi thanh âm gặp thanh âm, hai người chân chính đối mặt nhau, mọi thứmới bắt đầu.

“Tôi, có thể trở thành người được trao quyền duy nhất của anh không?”

Chú thích: Chữ “Tĩnh” trong Tề Tĩnh phát âm là [jìng] giống “tĩnh” trong yên tĩnh.

Trao Quyền Duy Nhất Chapters

Time uploaded
Chương 151 Jul-05-19
Chương 150 Jul-05-19
Chương 149 Jul-05-19
Chương 148 Jul-05-19
Chương 147 Jul-05-19
Chương 146 Jul-05-19
Chương 145 Jul-05-19
Chương 144 Jul-05-19
Chương 143 Jul-05-19
Chương 142 Jul-05-19
Chương 141 Jul-05-19
Chương 140 Jul-05-19
Chương 139 Jul-05-19
Chương 138 Jul-05-19
Chương 137 Jul-05-19
Chương 136 Jul-05-19
Chương 135 Jul-05-19
Chương 134 Jul-05-19
Chương 133 Jul-05-19
Chương 132 Jul-05-19
Chương 131 Jul-05-19
Chương 130 Jul-05-19
Chương 129 Jul-05-19
Chương 128 Jul-05-19
Chương 127 Jul-05-19
Chương 126 Jul-05-19
Chương 125 Jul-05-19
Chương 124 Jul-05-19
Chương 123 Jul-05-19
Chương 122 Jul-05-19
Chương 121 Jul-05-19
Chương 120 Jul-05-19
Chương 119 Jul-05-19
Chương 118 Jul-05-19
Chương 117 Jul-05-19
Chương 116 Jul-05-19
Chương 115 Jul-05-19
Chương 114 Jul-05-19
Chương 113 Jul-05-19
Chương 112 Jul-05-19
Chương 111 Jul-05-19
Chương 110 Jul-05-19
Chương 109 Jul-05-19
Chương 108 Jul-05-19
Chương 107 Jul-05-19
Chương 106 Jul-05-19
Chương 105 Jul-05-19
Chương 104 Jul-05-19
Chương 103 Jul-05-19
Chương 102 Jul-05-19
Chương 101 Jul-05-19
Chương 100 Jul-05-19
Chương 99 Jul-05-19
Chương 98 Jul-05-19
Chương 97 Jul-05-19
Chương 96 Jul-05-19
Chương 95 Jul-05-19
Chương 94 Jul-05-19
Chương 93 Jul-05-19
Chương 92 Jul-05-19
Chương 91 Jul-05-19
Chương 90 Jul-05-19
Chương 89 Jul-05-19
Chương 88 Jul-05-19
Chương 87 Jul-05-19
Chương 86 Jul-05-19
Chương 85 Jul-05-19
Chương 84 Jul-05-19
Chương 83 Jul-05-19
Chương 82 Jul-05-19
Chương 81 Jul-05-19
Chương 80 Jul-05-19
Chương 79 Jul-05-19
Chương 78 Jul-05-19
Chương 77 Jul-05-19
Chương 76 Jul-05-19
Chương 75 Jul-05-19
Chương 74 Jul-05-19
Chương 73 Jul-05-19
Chương 72 Jul-05-19
Chương 71 Jul-05-19
Chương 70 Jul-05-19
Chương 69 Jul-05-19
Chương 68 Jul-05-19
Chương 67 Jul-05-19
Chương 66 Jul-05-19
Chương 65 Jul-05-19
Chương 64 Jul-05-19
Chương 63 Jul-05-19
Chương 62 Jul-05-19
Chương 61 Jul-05-19
Chương 60 Jul-05-19
Chương 59 Jul-05-19
Chương 58 Jul-05-19
Chương 57 Jul-05-19
Chương 56 Jul-05-19
Chương 55 Jul-05-19
Chương 54 Jul-05-19
Chương 53 Jul-05-19
Chương 52 Jul-05-19
Chương 51 Jul-05-19
Chương 50 Jul-05-19
Chương 49 Jul-05-19
Chương 48 Jul-05-19
Chương 47 Jul-05-19
Chương 46 Jul-05-19
Chương 45 Jul-05-19
Chương 44 Jul-05-19
Chương 43 Jul-05-19
Chương 42 Jul-05-19
Chương 41 Jul-05-19
Chương 40 Jul-05-19
Chương 39 Jul-05-19
Chương 38 Jul-05-19
Chương 37 Jul-05-19
Chương 36 Jul-05-19
Chương 35 Jul-05-19
Chương 34 Jul-05-19
Chương 33 Jul-05-19
Chương 32 Jul-05-19
Chương 31 Jul-05-19
Chương 30 Jul-05-19
Chương 29 Jul-05-19
Chương 28 Jul-05-19
Chương 27 Jul-05-19
Chương 26 Jul-05-19
Chương 25 Jul-05-19
Chương 24 Jul-05-19
Chương 23 Jul-05-19
Chương 22 Jul-05-19
Chương 21 Jul-05-19
Chương 20 Jul-05-19
Chương 19 Jul-05-19
Chương 18 Jul-05-19
Chương 17 Jul-05-19
Chương 16 Jul-05-19
Chương 15 Jul-05-19
Chương 14 Jul-05-19
Chương 13 Jul-05-19
Chương 12 Jul-05-19
Chương 11 Jul-05-19
Chương 10 Jul-05-19
Chương 9 Jul-05-19
Chương 8 Jul-05-19
Chương 7 Jul-05-19
Chương 6 Jul-05-19
Chương 5 Jul-05-19
Chương 4 Jul-05-19
Chương 3 Jul-05-19
Chương 2 Jul-05-19
Chương 1 Jul-05-19
Comments
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị