247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Tinh Thần Châu THEO DÕI DANH SÁCH CHAPTER CHIA SẺ

Mô tả Tinh Thần Châu:

Nguốn: vip.vandan.vn
Thể loại: Tiên hiệp

Mạnh Tử răn dạy “nhân chi sơ, tính bản thiện” nghĩa là không phải ai vừa mới sinh ra đã làm người xấu. Nhân vật chính cũng nằm trong hoàn cảnh như vậy. Bất quá trời cao thương xót, đã cho hắn một cơ hội thay đổi cuộc đời, nhưng lại không phải ở thế giới này....

Mà là ở trong một thế giới kì huyễn!!!

Đời không như mộng đẹp, ngày hắn bước chân vào thế giới xa lạ đã vướng mắc phải tình cảnh huynh đệ tương tàn. Hắn phải vượt lên số phận để sinh tồn, để cường đại hơn hắn chọn con đường tu tiên.

Bất quá hắn căn cốt hỗn tạp, nhiều người nhận định rằng hắn không thể bước qua nổi ngưỡng cửa nhập môn. Nên chẳng một ai muốn thu nhận hắn.

Bằng vào tính tình lạc quan, yêu đời, hắn đã kiên trì rèn luyện. Để không phụ lòng mong mỏi của vị sư phụ đáng kính. Theo năm tháng vô tình trôi qua, hắn vẫn chỉ giậm chân tại chỗ.... Không hề có tiến triển gì....

Nhưng đến một ngày.... Do cơ duyên xảo hợp, hắn được Bạch Hồ, một con yêu hồ đã tu luyện ngàn năm tặng cho một viên Kim Châu.

Kể từ đó.... Nhiều sóng gió đã xảy ra chung quanh cuộc đời của hắn... Nhất là khi sư phụ ngộ nạn, bản thân hắn luôn khao khát báo thù.

Hắn phải làm sao để báo thù cho sư phụ đây?

Hắn phải làm sao giải đáp bí mật của Kim Châu đây?

Cho đến khi hắn gặp được “Độc Cô Cầu Bại” Tất Trường Xuân thì cuộc đời của hắn mới bước sang một ngã rẽ khác.

Lại nói về Tất Trường Xuân!

Tất Trường Xuân là một kẻ si võ, cũng bởi vậy mà năm xưa ông ta nhất chiến vang danh thiên hạ. Trong một đêm mưa gió, ông ước hẹn cùng mười sáu vị cao thủ Hóa Thần hậu kỳ, để phân chia cao thấp. Chẳng ai biết kết quả trận đấu đó như thế nào? Nhưng sau cái đêm hôm đó, người ta đã gọi ông là “Thiên Hạ Đệ Nhất Cao Thủ” .

Vũ trụ mênh mông, tam giới tung hoành, lược sát tứ phương, hồng mông thiên giới, một đời bá chủ..........

Tinh Thần Châu Chapters

Time uploaded
Chương 1117 Jan-03-17
Chương 1116 Jan-03-17
Chương 1115 Jan-03-17
Chương 1114 Jan-03-17
Chương 1113 Jan-03-17
Chương 1112 Jan-03-17
Chương 1111 Jan-03-17
Chương 1110 Jan-03-17
Chương 1109 Jan-03-17
Chương 1108 Jan-03-17
Chương 1107 Jan-03-17
Chương 1106 Jan-03-17
Chương 1105 Jan-03-17
Chương 1104 Jan-03-17
Chương 1103 Jan-03-17
Chương 1102 Jan-03-17
Chương 1101 Jan-03-17
Chương 1100 Jan-03-17
Chương 1099 Jan-03-17
Chương 1098 Jan-03-17
Chương 1097 Jan-03-17
Chương 1096 Jan-03-17
Chương 1095 Jan-03-17
Chương 1094 Jan-03-17
Chương 1093 Jan-03-17
Chương 1092 Jan-03-17
Chương 1091 Jan-03-17
Chương 1090 Jan-03-17
Chương 1089 Jan-03-17
Chương 1088 Jan-03-17
Chương 1087 Jan-03-17
Chương 1086 Jan-03-17
Chương 1085 Jan-03-17
Chương 1084 Jan-03-17
Chương 1083 Jan-03-17
Chương 1082 Jan-03-17
Chương 1081 Jan-03-17
Chương 1080 Jan-03-17
Chương 1079 Jan-03-17
Chương 1078 Jan-03-17
Chương 1077 Jan-03-17
Chương 1076 Jan-03-17
Chương 1075 Jan-03-17
Chương 1074 Jan-03-17
Chương 1073 Jan-03-17
Chương 1072 Jan-03-17
Chương 1071 Jan-03-17
Chương 1070 Jan-03-17
Chương 1069 Jan-03-17
Chương 1068 Jan-03-17
Chương 1067 Jan-03-17
Chương 1066 Jan-03-17
Chương 1065 Jan-03-17
Chương 1064 Jan-03-17
Chương 1063 Jan-03-17
Chương 1062 Jan-03-17
Chương 1061 Jan-03-17
Chương 1060 Jan-03-17
Chương 1059 Jan-03-17
Chương 1058 Jan-03-17
Chương 1057 Jan-03-17
Chương 1056 Jan-03-17
Chương 1055 Jan-03-17
Chương 1054 Jan-03-17
Chương 1053 Jan-03-17
Chương 1052 Jan-03-17
Chương 1051 Jan-03-17
Chương 1050 Jan-03-17
Chương 1049 Jan-03-17
Chương 1048 Jan-03-17
Chương 1047 Jan-03-17
Chương 1046 Jan-03-17
Chương 1045 Jan-03-17
Chương 1044 Jan-03-17
Chương 1043 Jan-03-17
Chương 1042 Jan-03-17
Chương 1041 Jan-03-17
Chương 1040 Jan-03-17
Chương 1039 Jan-03-17
Chương 1038 Jan-03-17
Chương 1037 Jan-03-17
Chương 1036 Jan-03-17
Chương 1035 Jan-03-17
Chương 1034 Jan-03-17
Chương 1033 Jan-03-17
Chương 1032 Jan-03-17
Chương 1031 Jan-03-17
Chương 1030 Jan-03-17
Chương 1029 Jan-03-17
Chương 1028 Jan-03-17
Chương 1027 Jan-03-17
Chương 1026 Jan-03-17
Chương 1025 Jan-03-17
Chương 1024 Jan-03-17
Chương 1023 Jan-03-17
Chương 1022 Jan-03-17
Chương 1021 Jan-03-17
Chương 1020 Jan-03-17
Chương 1019 Jan-03-17
Chương 1018 Jan-03-17
Chương 1017 Jan-03-17
Chương 1016 Jan-03-17
Chương 1015 Jan-03-17
Chương 1014 Jan-03-17
Chương 1013 Jan-03-17
Chương 1012 Jan-03-17
Chương 1011 Jan-03-17
Chương 1010 Jan-03-17
Chương 1009 Jan-03-17
Chương 1008 Jan-03-17
Chương 1007 Jan-03-17
Chương 1006 Jan-03-17
Chương 1005 Jan-03-17
Chương 1004 Jan-03-17
Chương 1003 Jan-03-17
Chương 1002 Jan-03-17
Chương 1001 Jan-03-17
Chương 1000 Jan-03-17
Chương 999 Jan-03-17
Chương 998 Jan-03-17
Chương 997 Jan-03-17
Chương 996 Jan-03-17
Chương 995 Jan-03-17
Chương 994 Jan-03-17
Chương 993 Jan-03-17
Chương 992 Jan-03-17
Chương 991 Jan-03-17
Chương 990 Jan-03-17
Chương 989 Jan-03-17
Chương 988 Jan-03-17
Chương 987 Jan-03-17
Chương 986 Jan-03-17
Chương 985 Jan-03-17
Chương 984 Jan-03-17
Chương 983 Jan-03-17
Chương 982 Jan-03-17
Chương 981 Jan-03-17
Chương 980 Jan-03-17
Chương 979 Jan-03-17
Chương 978 Jan-03-17
Chương 977 Jan-03-17
Chương 976 Jan-03-17
Chương 975 Jan-03-17
Chương 974 Jan-03-17
Chương 973 Jan-03-17
Chương 972 Jan-03-17
Chương 971 Jan-03-17
Chương 970 Jan-03-17
Chương 969 Jan-03-17
Chương 967 Jan-03-17
Chương 966 Jan-03-17
Chương 965 Jan-03-17
Chương 964 Jan-03-17
Chương 963 Jan-03-17
Chương 962 Jan-03-17
Chương 961 Jan-03-17
Chương 960 Jan-03-17
Chương 959 Jan-03-17
Chương 958 Jan-03-17
Chương 957 Jan-03-17
Chương 956 Jan-03-17
Chương 955 Jan-03-17
Chương 954 Jan-03-17
Chương 953 Jan-03-17
Chương 952 Jan-03-17
Chương 951 Jan-03-17
Chương 950 Jan-03-17
Chương 949 Jan-03-17
Chương 948 Jan-03-17
Chương 947 Jan-03-17
Chương 946 Jan-03-17
Chương 945 Jan-03-17
Chương 944 Jan-03-17
Chương 943 Jan-03-17
Chương 942 Jan-03-17
Chương 941 Jan-03-17
Chương 940 Jan-03-17
Chương 939 Jan-03-17
Chương 938 Jan-03-17
Chương 937 Jan-03-17
Chương 936 Jan-03-17
Chương 935 Jan-03-17
Chương 934 Jan-03-17
Chương 933 Jan-03-17
Chương 932 Jan-03-17
Chương 931 Jan-03-17
Chương 930 Jan-03-17
Chương 929 Jan-03-17
Chương 928 Jan-03-17
Chương 927 Jan-03-17
Chương 926 Jan-03-17
Chương 925 Jan-03-17
Chương 924 Jan-03-17
Chương 923 Jan-03-17
Chương 922 Jan-03-17
Chương 921 Jan-03-17
Chương 920 Jan-03-17
Chương 919 Jan-03-17
Chương 918 Jan-03-17
Chương 917 Jan-03-17
Chương 916 Jan-03-17
Chương 915 Jan-03-17
Chương 914 Jan-03-17
Chương 913 Jan-03-17
Chương 912 Jan-03-17
Chương 911 Jan-03-17
Chương 910 Jan-03-17
Chương 909 Jan-03-17
Chương 908 Jan-03-17
Chương 907 Jan-03-17
Chương 906 Jan-03-17
Chương 905 Jan-03-17
Chương 904 Jan-03-17
Chương 903 Jan-03-17
Chương 902 Jan-03-17
Chương 901 Jan-03-17
Chương 900 Jan-03-17
Chương 899 Jan-03-17
Chương 898 Jan-03-17
Chương 897 Jan-03-17
Chương 896 Jan-03-17
Chương 895 Jan-03-17
Chương 894 Jan-03-17
Chương 893 Jan-03-17
Chương 892 Jan-03-17
Chương 891 Jan-03-17
Chương 890 Jan-03-17
Chương 889 Jan-03-17
Chương 888 Jan-03-17
Chương 887 Jan-03-17
Chương 886 Jan-03-17
Chương 885 Jan-03-17
Chương 884 Jan-03-17
Chương 883 Jan-03-17
Chương 882 Jan-03-17
Chương 881 Jan-03-17
Chương 880 Jan-03-17
Chương 879 Jan-03-17
Chương 878 Jan-03-17
Chương 877 Jan-03-17
Chương 876 Jan-03-17
Chương 875 Jan-03-17
Chương 874 Jan-03-17
Chương 873 Jan-03-17
Chương 872 Jan-03-17
Chương 871 Jan-03-17
Chương 870 Jan-03-17
Chương 869 Jan-03-17
Chương 868 Jan-03-17
Chương 867 Jan-03-17
Chương 866 Jan-03-17
Chương 865 Jan-03-17
Chương 864 Jan-03-17
Chương 863 Jan-03-17
Chương 862 Jan-03-17
Chương 860 Jan-03-17
Chương 859 Jan-03-17
Chương 858 Jan-03-17
Chương 857 Jan-03-17
Chương 856 Jan-03-17
Chương 855 Jan-03-17
Chương 854 Jan-03-17
Chương 853 Jan-03-17
Chương 852 Jan-03-17
Chương 851 Jan-03-17
Chương 850 Jan-03-17
Chương 849 Jan-03-17
Chương 848 Jan-03-17
Chương 847 Jan-03-17
Chương 846 Jan-03-17
Chương 845 Jan-03-17
Chương 844 Jan-03-17
Chương 843 Jan-03-17
Chương 842 Jan-03-17
Chương 841 Jan-03-17
Chương 840 Jan-03-17
Chương 839 Jan-03-17
Chương 838 Jan-03-17
Chương 837 Jan-03-17
Chương 836 Jan-03-17
Chương 835 Jan-03-17
Chương 834 Jan-03-17
Chương 833 Jan-03-17
Chương 832 Jan-03-17
Chương 831 Jan-03-17
Chương 830 Jan-03-17
Chương 829 Jan-03-17
Chương 828 Jan-03-17
Chương 827 Jan-03-17
Chương 826 Jan-03-17
Chương 825 Jan-03-17
Chương 824 Jan-03-17
Chương 823 Jan-03-17
Chương 822 Jan-03-17
Chương 821 Jan-03-17
Chương 820 Jan-03-17
Chương 819 Jan-03-17
Chương 818 Jan-03-17
Chương 817 Jan-03-17
Chương 816 Jan-03-17
Chương 815 Jan-03-17
Chương 814 Jan-03-17
Chương 813 Jan-03-17
Chương 812 Jan-03-17
Chương 811 Jan-03-17
Chương 810 Jan-03-17
Chương 809 Jan-03-17
Chương 808 Jan-03-17
Chương 807 Jan-03-17
Chương 806 Jan-03-17
Chương 805 Jan-03-17
Chương 804 Jan-03-17
Chương 803 Jan-03-17
Chương 802 Jan-03-17
Chương 801 Jan-03-17
Chương 800 Jan-03-17
Chương 799 Jan-03-17
Chương 798 Jan-03-17
Chương 797 Jan-03-17
Chương 796 Jan-03-17
Chương 795 Jan-03-17
Chương 794 Jan-03-17
Chương 793 Jan-03-17
Chương 792 Jan-03-17
Chương 791 Jan-03-17
Chương 790 Jan-03-17
Chương 789 Jan-03-17
Chương 788 Jan-03-17
Chương 787 Jan-03-17
Chương 786 Jan-03-17
Chương 785 Jan-03-17
Chương 784 Jan-03-17
Chương 783 Jan-03-17
Chương 782 Jan-03-17
Chương 781 Jan-03-17
Chương 780 Jan-03-17
Chương 779 Jan-03-17
Chương 778 Jan-03-17
Chương 777 Jan-03-17
Chương 776 Jan-03-17
Chương 775 Jan-03-17
Chương 774 Jan-03-17
Chương 773 Jan-03-17
Chương 772 Jan-03-17
Chương 771 Jan-03-17
Chương 770 Jan-03-17
Chương 769 Jan-03-17
Chương 768 Jan-03-17
Chương 767 Jan-03-17
Chương 766 Jan-03-17
Chương 764 Jan-03-17
Chương 763 Jan-03-17
Chương 762 Jan-03-17
Chương 761 Jan-03-17
Chương 760 Jan-03-17
Chương 759 Jan-03-17
Chương 758 Jan-03-17
Chương 757 Jan-03-17
Chương 756 Jan-03-17
Chương 755 Jan-03-17
Chương 754 Jan-03-17
Chương 753 Jan-03-17
Chương 752 Jan-03-17
Chương 751 Jan-03-17
Chương 750 Jan-03-17
Chương 749 Jan-03-17
Chương 748 Jan-03-17
Chương 747 Jan-03-17
Chương 746 Jan-03-17
Chương 745 Jan-03-17
Chương 744 Jan-03-17
Chương 743 Jan-03-17
Chương 742 Jan-03-17
Chương 741 Jan-03-17
Chương 740 Jan-03-17
Chương 738 Jan-03-17
Chương 737 Jan-03-17
Chương 736 Jan-03-17
Chương 735 Jan-03-17
Chương 734 Jan-03-17
Chương 733 Jan-03-17
Chương 732 Jan-03-17
Chương 731 Jan-03-17
Chương 730 Jan-03-17
Chương 729 Jan-03-17
Chương 728 Jan-03-17
Chương 727 Jan-03-17
Chương 726 Jan-03-17
Chương 725 Jan-03-17
Chương 724 Jan-03-17
Chương 723 Jan-03-17
Chương 721 Jan-03-17
Chương 720 Jan-03-17
Chương 719 Jan-03-17
Chương 718 Jan-03-17
Chương 717 Jan-03-17
Chương 716 Jan-03-17
Chương 715 Jan-03-17
Chương 714 Jan-03-17
Chương 713 Jan-03-17
Chương 712 Jan-03-17
Chương 711 Jan-03-17
Chương 710 Jan-03-17
Chương 709 Jan-03-17
Chương 708 Jan-03-17
Chương 707 Jan-03-17
Chương 706 Jan-03-17
Chương 705 Jan-03-17
Chương 704 Jan-03-17
Chương 703 Jan-03-17
Chương 702 Jan-03-17
Chương 701 Jan-03-17
Chương 700 Jan-03-17
Chương 699 Jan-03-17
Chương 698 Jan-03-17
Chương 697 Jan-03-17
Chương 696 Jan-03-17
Chương 695 Jan-03-17
Chương 694 Jan-03-17
Chương 693 Jan-03-17
Chương 692 Jan-03-17
Chương 691 Jan-03-17
Chương 690 Jan-03-17
Chương 689 Jan-03-17
Chương 688 Jan-03-17
Chương 687 Jan-03-17
Chương 686 Jan-03-17
Chương 685 Jan-03-17
Chương 684 Jan-03-17
Chương 683 Jan-03-17
Chương 681 Jan-03-17
Chương 680 Jan-03-17
Chương 679 Jan-03-17
Chương 678 Jan-03-17
Chương 677 Jan-03-17
Chương 676 Jan-03-17
Chương 675 Jan-03-17
Chương 674 Jan-03-17
Chương 673 Jan-03-17
Chương 672 Jan-03-17
Chương 671 Jan-03-17
Chương 670 Jan-03-17
Chương 669 Jan-03-17
Chương 668 Jan-03-17
Chương 667 Jan-03-17
Chương 666 Jan-03-17
Chương 665 Jan-03-17
Chương 664 Jan-03-17
Chương 663 Jan-03-17
Chương 662 Jan-03-17
Chương 661 Jan-03-17
Chương 660 Jan-03-17
Chương 659 Jan-03-17
Chương 658 Jan-03-17
Chương 657 Jan-03-17
Chương 656 Jan-03-17
Chương 655 Jan-03-17
Chương 654 Jan-03-17
Chương 653 Jan-03-17
Chương 652 Jan-03-17
Chương 651 Jan-03-17
Chương 650 Jan-03-17
Chương 649 Jan-03-17
Chương 648 Jan-03-17
Chương 647 Jan-03-17
Chương 646 Jan-03-17
Chương 645 Jan-03-17
Chương 644 Jan-03-17
Chương 643 Jan-03-17
Chương 642 Jan-03-17
Chương 641 Jan-03-17
Chương 640 Jan-03-17
Chương 639 Jan-03-17
Chương 638 Jan-03-17
Chương 637 Jan-03-17
Chương 636 Jan-03-17
Chương 635 Jan-03-17
Chương 634 Jan-03-17
Chương 633 Jan-03-17
Chương 632 Jan-03-17
Chương 631 Jan-03-17
Chương 630 Jan-03-17
Chương 629 Jan-03-17
Chương 628 Jan-03-17
Chương 627 Jan-03-17
Chương 626 Jan-03-17
Chương 625 Jan-03-17
Chương 624 Jan-03-17
Chương 623 Jan-03-17
Chương 622 Jan-03-17
Chương 621 Jan-03-17
Chương 620 Jan-03-17
Chương 619 Jan-03-17
Chương 618 Jan-03-17
Chương 617 Jan-03-17
Chương 616 Jan-03-17
Chương 615 Jan-03-17
Chương 614 Jan-03-17
Chương 613 Jan-03-17
Chương 612 Jan-03-17
Chương 611 Jan-03-17
Chương 610 Jan-03-17
Chương 609 Jan-03-17
Chương 608 Jan-03-17
Chương 607 Jan-03-17
Chương 606 Jan-03-17
Chương 605 Jan-03-17
Chương 604 Jan-03-17
Chương 603 Jan-03-17
Chương 602 Jan-03-17
Chương 601 Jan-03-17
Chương 600 Jan-03-17
Chương 599 Jan-03-17
Chương 598 Jan-03-17
Chương 597 Jan-03-17
Chương 596 Jan-03-17
Chương 595 Jan-03-17
Chương 594 Jan-03-17
Chương 593 Jan-03-17
Chương 592 Jan-03-17
Chương 591 Jan-03-17
Chương 590 Jan-03-17
Chương 589 Jan-03-17
Chương 588 Jan-03-17
Chương 587 Jan-03-17
Chương 586 Jan-03-17
Chương 585 Jan-03-17
Chương 584 Jan-03-17
Chương 583 Jan-03-17
Chương 582 Jan-03-17
Chương 581 Jan-03-17
Chương 580 Jan-03-17
Chương 579 Jan-03-17
Chương 578 Jan-03-17
Chương 577 Jan-03-17
Chương 576 Jan-03-17
Chương 575 Jan-03-17
Chương 574 Jan-03-17
Chương 573 Jan-03-17
Chương 572 Jan-03-17
Chương 571 Jan-03-17
Chương 570 Jan-03-17
Chương 569 Jan-03-17
Chương 568 Jan-03-17
Chương 567 Jan-03-17
Chương 566 Jan-03-17
Chương 565 Jan-03-17
Chương 564 Jan-03-17
Chương 563 Jan-03-17
Chương 562 Jan-03-17
Chương 561 Jan-03-17
Chương 560 Jan-03-17
Chương 559 Jan-03-17
Chương 558 Jan-03-17
Chương 557 Jan-03-17
Chương 556 Jan-03-17
Chương 555 Jan-03-17
Chương 554 Jan-03-17
Chương 553 Jan-03-17
Chương 552 Jan-03-17
Chương 551 Jan-03-17
Chương 550 Jan-03-17
Chương 549 Jan-03-17
Chương 548 Jan-03-17
Chương 547 Jan-03-17
Chương 546 Jan-03-17
Chương 545 Jan-03-17
Chương 544 Jan-03-17
Chương 543 Jan-03-17
Chương 542 Jan-03-17
Chương 541 Jan-03-17
Chương 540 Jan-03-17
Chương 539 Jan-03-17
Chương 538 Jan-03-17
Chương 537 Jan-03-17
Chương 536 Jan-03-17
Chương 535 Jan-03-17
Chương 534 Jan-03-17
Chương 533 Jan-03-17
Chương 532 Jan-03-17
Chương 531 Jan-03-17
Chương 530 Jan-03-17
Chương 529 Jan-03-17
Chương 528 Jan-03-17
Chương 527 Jan-03-17
Chương 526 Jan-03-17
Chương 525 Jan-03-17
Chương 524 Jan-03-17
Chương 523 Jan-03-17
Chương 522 Jan-03-17
Chương 521 Jan-03-17
Chương 520 Jan-03-17
Chương 519 Jan-03-17
Chương 518 Jan-03-17
Chương 517 Jan-03-17
Chương 516 Jan-03-17
Chương 515 Jan-03-17
Chương 514 Jan-03-17
Chương 513 Jan-03-17
Chương 512 Jan-03-17
Chương 511 Jan-03-17
Chương 510 Jan-03-17
Chương 509 Jan-03-17
Chương 508 Jan-03-17
Chương 507 Jan-03-17
Chương 506 Jan-03-17
Chương 505 Jan-03-17
Chương 504 Jan-03-17
Chương 503 Jan-03-17
Chương 502 Jan-03-17
Chương 501 Jan-03-17
Chương 500 Jan-03-17
Chương 499 Jan-03-17
Chương 498 Jan-03-17
Chương 497 Jan-03-17
Chương 496 Jan-03-17
Chương 495 Jan-03-17
Chương 494 Jan-03-17
Chương 493 Jan-03-17
Chương 492 Jan-03-17
Chương 491 Jan-03-17
Chương 490 Jan-03-17
Chương 489 Jan-03-17
Chương 488 Jan-03-17
Chương 487 Jan-03-17
Chương 486 Jan-03-17
Chương 485 Jan-03-17
Chương 484 Jan-03-17
Chương 483 Jan-03-17
Chương 482 Jan-03-17
Chương 481 Jan-03-17
Chương 480 Jan-03-17
Chương 479 Jan-03-17
Chương 478 Jan-03-17
Chương 477 Jan-03-17
Chương 476 Jan-03-17
Chương 475 Jan-03-17
Chương 474 Jan-03-17
Chương 473 Jan-03-17
Chương 472 Jan-03-17
Chương 471 Jan-03-17
Chương 470 Jan-03-17
Chương 469 Jan-03-17
Chương 468 Jan-03-17
Chương 467 Jan-03-17
Chương 466 Jan-03-17
Chương 465 Jan-03-17
Chương 464 Jan-03-17
Chương 463 Jan-03-17
Chương 462 Jan-03-17
Chương 461 Jan-03-17
Chương 460 Jan-03-17
Chương 459 Jan-03-17
Chương 458 Jan-03-17
Chương 457 Jan-03-17
Chương 456 Jan-03-17
Chương 455 Jan-03-17
Chương 454 Jan-03-17
Chương 453 Jan-03-17
Chương 452 Jan-03-17
Chương 451 Jan-03-17
Chương 450 Jan-03-17
Chương 449 Jan-03-17
Chương 448 Jan-03-17
Chương 447 Jan-03-17
Chương 446 Jan-03-17
Chương 445 Jan-03-17
Chương 444 Jan-03-17
Chương 443 Jan-03-17
Chương 442 Jan-03-17
Chương 441 Jan-03-17
Chương 440 Jan-03-17
Chương 439 Jan-03-17
Chương 438 Jan-03-17
Chương 437 Jan-03-17
Chương 436 Jan-03-17
Chương 435 Jan-03-17
Chương 434 Jan-03-17
Chương 433 Jan-03-17
Chương 432 Jan-03-17
Chương 431 Jan-03-17
Chương 430 Jan-03-17
Chương 429 Jan-03-17
Chương 428 Jan-03-17
Chương 427 Jan-03-17
Chương 426 Jan-03-17
Chương 425 Jan-03-17
Chương 424 Jan-03-17
Chương 423 Jan-03-17
Chương 422 Jan-03-17
Chương 421 Jan-03-17
Chương 420 Jan-03-17
Chương 419 Jan-03-17
Chương 418 Jan-03-17
Chương 417 Jan-03-17
Chương 416 Jan-03-17
Chương 415 Jan-03-17
Chương 414 Jan-03-17
Chương 413 Jan-03-17
Chương 412 Jan-03-17
Chương 411 Jan-03-17
Chương 410 Jan-03-17
Chương 409 Jan-03-17
Chương 408 Jan-03-17
Chương 407 Jan-03-17
Chương 406 Jan-03-17
Chương 405 Jan-03-17
Chương 404 Jan-03-17
Chương 403 Jan-03-17
Chương 402 Jan-03-17
Chương 401 Jan-03-17
Chương 400 Jan-03-17
Chương 399 Jan-03-17
Chương 398 Jan-03-17
Chương 397 Jan-03-17
Chương 396 Jan-03-17
Chương 395 Jan-03-17
Chương 394 Jan-03-17
Chương 393 Jan-03-17
Chương 392 Jan-03-17
Chương 391 Jan-03-17
Chương 390 Jan-03-17
Chương 389 Jan-03-17
Chương 388 Jan-03-17
Chương 387 Jan-03-17
Chương 386 Jan-03-17
Chương 385 Jan-03-17
Chương 384 Jan-03-17
Chương 383 Jan-03-17
Chương 382 Jan-03-17
Chương 381 Jan-03-17
Chương 380 Jan-03-17
Chương 379 Jan-03-17
Chương 378 Jan-03-17
Chương 377 Jan-03-17
Chương 376 Jan-03-17
Chương 375 Jan-03-17
Chương 374 Jan-03-17
Chương 373 Jan-03-17
Chương 372 Jan-03-17
Chương 371 Jan-03-17
Chương 370 Jan-03-17
Chương 369 Jan-03-17
Chương 368 Jan-03-17
Chương 367 Jan-03-17
Chương 366 Jan-03-17
Chương 365 Jan-03-17
Chương 364 Jan-03-17
Chương 363 Jan-03-17
Chương 362 Jan-03-17
Chương 361 Jan-03-17
Chương 360 Jan-03-17
Chương 359 Jan-03-17
Chương 358 Jan-03-17
Chương 357 Jan-03-17
Chương 356 Jan-03-17
Chương 355 Jan-03-17
Chương 354 Jan-03-17
Chương 353 Jan-03-17
Chương 352 Jan-03-17
Chương 351 Jan-03-17
Chương 350 Jan-03-17
Chương 349 Jan-03-17
Chương 348 Jan-03-17
Chương 347 Jan-03-17
Chương 346 Jan-03-17
Chương 345 Jan-03-17
Chương 344 Jan-03-17
Chương 343 Jan-03-17
Chương 342 Jan-03-17
Chương 341 Jan-03-17
Chương 340 Jan-03-17
Chương 339 Jan-03-17
Chương 338 Jan-03-17
Chương 337 Jan-03-17
Chương 336 Jan-03-17
Chương 335 Jan-03-17
Chương 334 Jan-03-17
Chương 333 Jan-03-17
Chương 332 Jan-03-17
Chương 331 Jan-03-17
Chương 330 Jan-03-17
Chương 329 Jan-03-17
Chương 328 Jan-03-17
Chương 327 Jan-03-17
Chương 326 Jan-03-17
Chương 325 Jan-03-17
Chương 324 Jan-03-17
Chương 323 Jan-03-17
Chương 322 Jan-03-17
Chương 321 Jan-03-17
Chương 320 Jan-03-17
Chương 319 Jan-03-17
Chương 318 Jan-03-17
Chương 317 Jan-03-17
Chương 316 Jan-03-17
Chương 315 Jan-03-17
Chương 314 Jan-03-17
Chương 313 Jan-03-17
Chương 312 Jan-03-17
Chương 311 Jan-03-17
Chương 310 Jan-03-17
Chương 309 Jan-03-17
Chương 308 Jan-03-17
Chương 307 Jan-03-17
Chương 306 Jan-03-17
Chương 305 Jan-03-17
Chương 304 Jan-03-17
Chương 303 Jan-03-17
Chương 302 Jan-03-17
Chương 301 Jan-03-17
Chương 300 Jan-03-17
Chương 299 Jan-03-17
Chương 298 Jan-03-17
Chương 297 Jan-03-17
Chương 296 Jan-03-17
Chương 295 Jan-03-17
Chương 294 Jan-03-17
Chương 293 Jan-03-17
Chương 292 Jan-03-17
Chương 291 Jan-03-17
Chương 290 Jan-03-17
Chương 289 Jan-03-17
Chương 288 Jan-03-17
Chương 287 Jan-03-17
Chương 286 Jan-03-17
Chương 285 Jan-03-17
Chương 284 Jan-03-17
Chương 283 Jan-03-17
Chương 282 Jan-03-17
Chương 281 Jan-03-17
Chương 280 Jan-03-17
Chương 279 Jan-03-17
Chương 278 Jan-03-17
Chương 277 Jan-03-17
Chương 276 Jan-03-17
Chương 275 Jan-03-17
Chương 274 Jan-03-17
Chương 273 Jan-03-17
Chương 272 Jan-03-17
Chương 271 Jan-03-17
Chương 270 Jan-03-17
Chương 269 Jan-03-17
Chương 268 Jan-03-17
Chương 267 Jan-03-17
Chương 266 Jan-03-17
Chương 265 Jan-03-17
Chương 264 Jan-03-17
Chương 263 Jan-03-17
Chương 262 Jan-03-17
Chương 261 Jan-03-17
Chương 260 Jan-03-17
Chương 259 Jan-03-17
Chương 258 Jan-03-17
Chương 257 Jan-03-17
Chương 256 Jan-03-17
Chương 255 Jan-03-17
Chương 254 Jan-03-17
Chương 253 Jan-03-17
Chương 252 Jan-03-17
Chương 251 Jan-03-17
Chương 250 Jan-03-17
Chương 249 Jan-03-17
Chương 248 Jan-03-17
Chương 247 Jan-03-17
Chương 246 Jan-03-17
Chương 245 Jan-03-17
Chương 244 Jan-03-17
Chương 243 Jan-03-17
Chương 242 Jan-03-17
Chương 241 Jan-03-17
Chương 240 Jan-03-17
Chương 239 Jan-03-17
Chương 238 Jan-03-17
Chương 237 Jan-03-17
Chương 236 Jan-03-17
Chương 235 Jan-03-17
Chương 234 Jan-03-17
Chương 233 Jan-03-17
Chương 232 Jan-03-17
Chương 231 Jan-03-17
Chương 230 Jan-03-17
Chương 229 Jan-03-17
Chương 228 Jan-03-17
Chương 227 Jan-03-17
Chương 226 Jan-03-17
Chương 225 Jan-03-17
Chương 224 Jan-03-17
Chương 223 Jan-03-17
Chương 222 Jan-03-17
Chương 221 Jan-03-17
Chương 220 Jan-03-17
Chương 219 Jan-03-17
Chương 218 Jan-03-17
Chương 217 Jan-03-17
Chương 216 Jan-03-17
Chương 215 Jan-03-17
Chương 214 Jan-03-17
Chương 213 Jan-03-17
Chương 212 Jan-03-17
Chương 211 Jan-03-17
Chương 210 Jan-03-17
Chương 209 Jan-03-17
Chương 208 Jan-03-17
Chương 207 Jan-03-17
Chương 206 Jan-03-17
Chương 205 Jan-03-17
Chương 204 Jan-03-17
Chương 203 Jan-03-17
Chương 202 Jan-03-17
Chương 201 Jan-03-17
Chương 200 Jan-03-17
Chương 199 Jan-03-17
Chương 198 Jan-03-17
Chương 197 Jan-03-17
Chương 196 Jan-03-17
Chương 195 Jan-03-17
Chương 194 Jan-03-17
Chương 193 Jan-03-17
Chương 192 Jan-03-17
Chương 191 Jan-03-17
Chương 190 Jan-03-17
Chương 189 Jan-03-17
Chương 188 Jan-03-17
Chương 187 Jan-03-17
Chương 186 Jan-03-17
Chương 185 Jan-03-17
Chương 184 Jan-03-17
Chương 183 Jan-03-17
Chương 182 Jan-03-17
Chương 181 Jan-03-17
Chương 180 Jan-03-17
Chương 179 Jan-03-17
Chương 178 Jan-03-17
Chương 177 Jan-03-17
Chương 176 Jan-03-17
Chương 175 Jan-03-17
Chương 174 Jan-03-17
Chương 173 Jan-03-17
Chương 172 Jan-03-17
Chương 171 Jan-03-17
Chương 170 Jan-03-17
Chương 169 Jan-03-17
Chương 168 Jan-03-17
Chương 167 Jan-03-17
Chương 166 Jan-03-17
Chương 165 Jan-03-17
Chương 164 Jan-03-17
Chương 163 Jan-03-17
Chương 162 Jan-03-17
Chương 161 Jan-03-17
Chương 160 Jan-03-17
Chương 159 Jan-03-17
Chương 158 Jan-03-17
Chương 157 Jan-03-17
Chương 156 Jan-03-17
Chương 155 Jan-03-17
Chương 154 Jan-03-17
Chương 153 Jan-03-17
Chương 152 Jan-03-17
Chương 151 Jan-03-17
Chương 150 Jan-03-17
Chương 149 Jan-03-17
Chương 148 Jan-03-17
Chương 147 Jan-03-17
Chương 146 Jan-03-17
Chương 145 Jan-03-17
Chương 144 Jan-03-17
Chương 143 Jan-03-17
Chương 142 Jan-03-17
Chương 141 Jan-03-17
Chương 140 Jan-03-17
Chương 139 Jan-03-17
Chương 138 Jan-03-17
Chương 137 Jan-03-17
Chương 136 Jan-03-17
Chương 135 Jan-03-17
Chương 134 Jan-03-17
Chương 133 Jan-03-17
Chương 132 Jan-03-17
Chương 131 Jan-03-17
Chương 130 Jan-03-17
Chương 129 Jan-03-17
Chương 128 Jan-03-17
Chương 127 Jan-03-17
Chương 126 Jan-03-17
Chương 125 Jan-03-17
Chương 124 Jan-03-17
Chương 123 Jan-03-17
Chương 122 Jan-03-17
Chương 121 Jan-03-17
Chương 120 Jan-03-17
Chương 119 Jan-03-17
Chương 118 Jan-03-17
Chương 117 Jan-03-17
Chương 116 Jan-03-17
Chương 115 Jan-03-17
Chương 114 Jan-03-17
Chương 113 Jan-03-17
Chương 112 Jan-03-17
Chương 111 Jan-03-17
Chương 110 Jan-03-17
Chương 109 Jan-03-17
Chương 108 Jan-03-17
Chương 107 Jan-03-17
Chương 106 Jan-03-17
Chương 105 Jan-03-17
Chương 104 Jan-03-17
Chương 103 Jan-03-17
Chương 102 Jan-03-17
Chương 101 Jan-03-17
Chương 100 Jan-03-17
Chương 99 Jan-03-17
Chương 98 Jan-03-17
Chương 97 Jan-03-17
Chương 96 Jan-03-17
Chương 95 Jan-03-17
Chương 94 Jan-03-17
Chương 93 Jan-03-17
Chương 92 Jan-03-17
Chương 91 Jan-03-17
Chương 90 Jan-03-17
Chương 89 Jan-03-17
Chương 88 Jan-03-17
Chương 87 Jan-03-17
Chương 86 Jan-03-17
Chương 85 Jan-03-17
Chương 84 Jan-03-17
Chương 83 Jan-03-17
Chương 82 Jan-03-17
Chương 81 Jan-03-17
Chương 80 Jan-03-17
Chương 79 Jan-03-17
Chương 78 Jan-03-17
Chương 77 Jan-03-17
Chương 76 Jan-03-17
Chương 75 Jan-03-17
Chương 74 Jan-03-17
Chương 73 Jan-03-17
Chương 72 Jan-03-17
Chương 71 Jan-03-17
Chương 70 Jan-03-17
Chương 69 Jan-03-17
Chương 68 Jan-03-17
Chương 67 Jan-03-17
Chương 66 Jan-03-17
Chương 65 Jan-03-17
Chương 64 Jan-03-17
Chương 63 Jan-03-17
Chương 62 Jan-03-17
Chương 61 Jan-03-17
Chương 60 Jan-03-17
Chương 59 Jan-03-17
Chương 58 Jan-03-17
Chương 57 Jan-03-17
Chương 56 Jan-03-17
Chương 55 Jan-03-17
Chương 54 Jan-03-17
Chương 53 Jan-03-17
Chương 52 Jan-03-17
Chương 51 Jan-03-17
Chương 50 Jan-03-17
Chương 49 Jan-03-17
Chương 48 Jan-03-17
Chương 47 Jan-03-17
Chương 46 Jan-03-17
Chương 45 Jan-03-17
Chương 44 Jan-03-17
Chương 43 Jan-03-17
Chương 42 Jan-03-17
Chương 41 Jan-03-17
Chương 40 Jan-03-17
Chương 39 Jan-03-17
Chương 38 Jan-03-17
Chương 37 Jan-03-17
Chương 36 Jan-03-17
Chương 35 Jan-03-17
Chương 34 Jan-03-17
Chương 33 Jan-03-17
Chương 32 Jan-03-17
Chương 31 Jan-03-17
Chương 30 Jan-03-17
Chương 29 Jan-03-17
Chương 28 Jan-03-17
Chương 27 Jan-03-17
Chương 26 Jan-03-17
Chương 25 Jan-03-17
Chương 24 Jan-03-17
Chương 23 Jan-03-17
Chương 22 Jan-03-17
Chương 21 Jan-03-17
Chương 20 Jan-03-17
Chương 19 Jan-03-17
Chương 18 Jan-03-17
Chương 17 Jan-03-17
Chương 16 Jan-03-17
Chương 15 Jan-03-17
Chương 14 Jan-03-17
Chương 13 Jan-03-17
Chương 12 Jan-03-17
Chương 11 Jan-03-17
Chương 10 Jan-03-17
Chương 9 Jan-03-17
Chương 8 Jan-03-17
Chương 7 Jan-03-17
Chương 6 Jan-03-17
Chương 5 Jan-03-17
Chương 4 Jan-03-17
Chương 3 Jan-03-17
Chương 2 Jan-03-17
Chương 1 Jan-03-17
Comments
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị