247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Thuần Huyết Huyết Tộc THEO DÕI DANH SÁCH CHAPTER CHIA SẺ

Mô tả Thuần Huyết Huyết Tộc:

Thể loại: Ngôn tình, Xuyên không, NP, Nữ cường, Dị giới, Cổ đại

Cảnh 1:

Trong dòng nước ấm có một mỹ nhân đang ngâm mình hưởng thụ, cảnh xuân như ẩn như hiện giữa những cánh hoa. Bỗng nhiên có một nam nhân mang theo chất giọng trầm thấp, ghé vào đôi tai của mỹ nhân nói những lời nóng bỏng: "Muội muội ngoan, hãy để ca ca tắm giúp muội nhé"

Cảnh 2:

Giữa bữa tiệc đặc sắc, một cô gái nữ phẫn nam trang đang dùng cây quạt khẽ nâng cằm của vị nam tử trước mặt nói: "Bảo bối ngoan, tối qua bản công tử không thỏa mãn được ngươi, khiến ngươi khó chịu sao?"

Thuần Huyết Huyết Tộc Chapters

Time uploaded
Chương 299 Aug-19-19
Chương 298 Aug-19-19
Chương 297 Aug-19-19
Chương 296 Aug-19-19
Chương 295 Aug-19-19
Chương 294 Aug-19-19
Chương 293 Aug-19-19
Chương 292 Aug-19-19
Chương 291 Aug-19-19
Chương 290 Aug-08-19
Chương 289 Aug-08-19
Chương 288 Aug-08-19
Chương 287 Aug-08-19
Chương 286 Aug-08-19
Chương 285 Aug-08-19
Chương 284 Aug-08-19
Chương 283 Aug-08-19
Chương 282 Aug-08-19
Chương 281 Aug-08-19
Chương 280 Jul-29-19
Chương 279 Jul-29-19
Chương 278 Jul-25-19
Chương 277 Jul-25-19
Chương 276 Jul-25-19
Chương 275 Jul-25-19
Chương 274 Jul-25-19
Chương 273 Jul-25-19
Chương 272 Jul-17-19
Chương 271 Jul-17-19
Chương 270 Jul-17-19
Chương 269 Jul-13-19
Chương 268 Jul-13-19
Chương 267 Jul-13-19
Chương 266 Jul-13-19
Chương 265 Jul-13-19
Chương 264 Jul-13-19
Chương 263 Jul-04-19
Chương 262 Jul-04-19
Chương 261 Jul-04-19
Chương 260 Jun-30-19
Chương 259 Jun-30-19
Chương 258 Jun-30-19
Chương 257 Jun-30-19
Chương 256 Jun-30-19
Chương 255 Jun-30-19
Chương 254 Jun-25-19
Chương 253 Jun-21-19
Chương 252 Jun-21-19
Chương 251 Jun-21-19
Chương 250 Jun-17-19
Chương 249 Jun-17-19
Chương 248 Jun-17-19
Chương 247 Jun-17-19
Chương 246 Jun-11-19
Chương 245 Jun-11-19
Chương 244 Jun-11-19
Chương 243 Jun-11-19
Chương 242 Jun-11-19
Chương 241 Jun-06-19
Chương 240 Jun-06-19
Chương 239 Jun-02-19
Chương 238 Jun-02-19
Chương 237 Jun-02-19
Chương 236 May-28-19
Chương 235 May-28-19
Chương 234 May-25-19
Chương 233 May-25-19
Chương 232 May-25-19
Chương 231 May-20-19
Chương 230 May-20-19
Chương 229 May-20-19
Chương 228 May-17-19
Chương 227 May-14-19
Chương 226 May-14-19
Chương 225 May-14-19
Chương 224 May-10-19
Chương 223 May-10-19
Chương 222 May-10-19
Chương 221 May-07-19
Chương 220 May-07-19
Chương 219 May-04-19
Chương 218 May-04-19
Chương 217 May-04-19
Chương 216 May-04-19
Chương 215 May-01-19
Chương 214 May-01-19
Chương 213 May-01-19
Chương 212 Apr-27-19
Chương 211 Apr-27-19
Chương 210 Apr-27-19
Chương 209 Apr-27-19
Chương 208 Apr-27-19
Chương 207 Apr-22-19
Chương 206 Apr-22-19
Chương 205 Apr-22-19
Chương 204 Apr-22-19
Chương 203 Apr-22-19
Chương 202 Apr-22-19
Chương 201 Apr-22-19
Chương 200 Apr-13-19
Chương 199 Apr-13-19
Chương 198 Apr-13-19
Chương 197 Apr-08-19
Chương 196 Apr-08-19
Chương 195 Apr-07-19
Chương 194 Apr-07-19
Chương 193 Apr-04-19
Chương 192 Apr-04-19
Chương 191 Mar-31-19
Chương 190 Mar-31-19
Chương 189 Mar-31-19
Chương 188 Mar-31-19
Chương 187 Mar-26-19
Chương 186 Mar-26-19
Chương 185 Mar-26-19
Chương 184 Mar-21-19
Chương 183 Mar-21-19
Chương 182 Mar-21-19
Chương 181 Mar-18-19
Chương 180 Mar-18-19
Chương 179 Mar-13-19
Chương 178 Mar-13-19
Chương 177 Mar-13-19
Chương 176 Mar-10-19
Chương 175 Mar-08-19
Chương 174 Mar-08-19
Chương 173 Mar-05-19
Chương 172 Mar-05-19
Chương 171 Mar-05-19
Chương 170 Feb-28-19
Chương 169 Feb-28-19
Chương 168 Feb-28-19
Chương 167 Feb-28-19
Chương 166 Feb-22-19
Chương 165 Feb-22-19
Chương 164 Feb-22-19
Chương 163 Feb-18-19
Chương 162 Feb-15-19
Chương 161 Feb-15-19
Chương 160 Feb-02-19
Chương 159 Feb-02-19
Chương 158 Feb-02-19
Chương 157 Feb-02-19
Chương 156 Feb-02-19
Chương 155 Feb-02-19
Chương 154 Jan-28-19
Chương 153 Jan-27-19
Chương 152 Jan-23-19
Chương 151 Jan-23-19
Chương 150 Jan-23-19
Chương 149 Jan-18-19
Chương 148 Jan-16-19
Chương 147 Jan-16-19
Chương 146 Jan-16-19
Chương 145 Jan-10-19
Chương 144 Jan-10-19
Chương 143 Jan-10-19
Chương 142 Jan-06-19
Chương 141 Jan-05-19
Chương 140 Jan-01-19
Chương 139 Jan-01-19
Chương 138 Jan-01-19
Chương 137 Jan-01-19
Chương 136 Dec-27-18
Chương 135 Dec-27-18
Chương 134 Dec-23-18
Chương 133 Dec-23-18
Chương 132 Dec-20-18
Chương 131 Dec-20-18
Chương 130 Dec-16-18
Chương 129 Dec-15-18
Chương 128 Dec-15-18
Chương 127 Dec-15-18
Chương 126 Dec-15-18
Chương 125 Dec-10-18
Chương 124 Dec-10-18
Chương 123 Dec-10-18
Chương 122 Dec-06-18
Chương 121 Dec-05-18
Chương 120 Dec-01-18
Chương 119 Dec-01-18
Chương 118 Nov-27-18
Chương 117 Nov-27-18
Chương 116 Nov-23-18
Chương 115 Nov-23-18
Chương 114 Nov-20-18
Chương 113 Nov-20-18
Chương 112 Nov-20-18
Chương 111 Nov-15-18
Chương 109 Nov-10-18
Chương 108 Nov-10-18
Chương 107 Nov-07-18
Chương 106 Nov-06-18
Chương 105 Nov-06-18
Chương 104 Nov-02-18
Chương 103 Nov-02-18
Chương 102 Nov-02-18
Chương 101 Nov-02-18
Chương 100 Nov-02-18
Chương 99 Nov-02-18
Chương 98 Nov-02-18
Chương 97 Nov-02-18
Chương 96 Nov-02-18
Chương 95 Nov-02-18
Chương 94 Nov-02-18
Chương 93 Nov-02-18
Chương 92 Nov-02-18
Chương 91 Nov-02-18
Chương 90 Nov-02-18
Chương 89 Nov-02-18
Chương 88 Nov-02-18
Chương 87 Nov-02-18
Chương 86 Nov-02-18
Chương 85 Nov-02-18
Chương 84 Nov-02-18
Chương 83 Nov-02-18
Chương 82 Nov-02-18
Chương 81 Nov-02-18
Chương 80 Nov-02-18
Chương 79 Nov-02-18
Chương 78 Nov-02-18
Chương 77 Nov-02-18
Chương 76 Nov-02-18
Chương 75 Nov-02-18
Chương 74 Nov-02-18
Chương 73 Nov-02-18
Chương 72 Nov-02-18
Chương 71 Nov-02-18
Chương 70 Nov-02-18
Chương 69 Nov-02-18
Chương 68 Nov-02-18
Chương 67 Nov-02-18
Chương 66 Nov-02-18
Chương 65 Nov-02-18
Chương 64 Nov-02-18
Chương 63 Nov-02-18
Chương 62 Nov-02-18
Chương 61 Nov-02-18
Chương 60 Nov-02-18
Chương 59 Nov-02-18
Chương 58 Nov-02-18
Chương 57 Nov-02-18
Chương 56 Nov-02-18
Chương 55 Nov-02-18
Chương 54 Nov-02-18
Chương 53 Nov-02-18
Chương 52 Nov-02-18
Chương 51 Nov-02-18
Chương 50 Nov-02-18
Chương 49 Nov-02-18
Chương 48 Nov-02-18
Chương 47 Nov-02-18
Chương 46 Nov-02-18
Chương 45 Nov-02-18
Chương 44 Nov-02-18
Chương 43 Nov-02-18
Chương 42 Nov-02-18
Chương 41 Nov-02-18
Chương 40 Nov-02-18
Chương 39 Nov-02-18
Chương 38 Nov-02-18
Chương 37 Nov-02-18
Chương 36 Nov-02-18
Chương 35 Nov-02-18
Chương 34 Nov-02-18
Chương 33 Nov-02-18
Chương 32 Nov-02-18
Chương 31 Nov-02-18
Chương 30 Nov-02-18
Chương 29 Nov-02-18
Chương 28 Nov-02-18
Chương 27 Nov-02-18
Chương 26 Nov-02-18
Chương 25 Nov-02-18
Chương 24 Nov-02-18
Chương 23 Nov-02-18
Chương 22 Nov-02-18
Chương 21 Nov-02-18
Chương 20 Nov-02-18
Chương 19 Nov-02-18
Chương 18 Nov-02-18
Chương 17 Nov-02-18
Chương 16 Nov-02-18
Chương 15 Nov-02-18
Chương 14 Nov-02-18
Chương 13 Nov-02-18
Chương 12 Nov-02-18
Chương 11 Nov-02-18
Chương 10 Nov-02-18
Chương 9 Nov-02-18
Chương 8 Nov-02-18
Chương 7 Nov-02-18
Chương 6 Nov-02-18
Chương 5 Nov-02-18
Chương 4 Nov-02-18
Chương 3 Nov-02-18
Chương 2 Nov-02-18
Chương 1 Nov-02-18
Comments
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị