247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu THEO DÕI DANH SÁCH CHAPTER CHIA SẺ
  • Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

  • Tác giả: Bạc Nhất Tâm
  • Thể loại : Updating
  • Trạng thái : Đang cập nhật
  • Nhóm dịch : Inovel
  • Ngày cập nhật :
  • View : 12,841
  • Đánh giá :

Mô tả Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu:

Thể loại: Ngôn tình, Sủng, HE

Cả hai người đểu là thanh mai trúc mã của nhau đã được mười năm cứ nghĩ cả hai sẽ kết thúc ngọt ngào ngờ đâu cô dâu của anh lại không phải là cô. Lúc trước chính  cô bá vương dùng sức kéo cung, thuần phục được Cảnh đại thiếu giàu nhất nước. Nhưng bất ngờ Bùi Nhiễm Nhiễm trong một đêm biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi......

Năm năm sau, cô dẫn theo một cặp song sinh về nước, trốn qua, tránh qua, vẫn là bị anh bắt quả tang được. "Năm đó anh thề rằng, bắt được em, nhất định sẽ để em không xuống được giường."......

Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu Chapters

Time uploaded
Chương 843 Oct-20-19
Chương 842 Oct-20-19
Chương 841 Oct-20-19
Chương 840 Oct-20-19
Chương 839 Oct-20-19
Chương 838 Oct-20-19
Chương 837 Oct-20-19
Chương 836 Oct-20-19
Chương 835 Oct-20-19
Chương 834 Oct-20-19
Chương 833 Oct-20-19
Chương 832 Oct-20-19
Chương 831 Oct-20-19
Chương 830 Oct-20-19
Chương 829 Oct-20-19
Chương 828 Oct-20-19
Chương 827 Oct-20-19
Chương 826 Oct-20-19
Chương 825 Oct-20-19
Chương 824 Oct-20-19
Chương 823 Oct-20-19
Chương 822 Oct-20-19
Chương 821 Oct-20-19
Chương 820 Oct-20-19
Chương 819 Oct-20-19
Chương 818 Oct-20-19
Chương 817 Oct-20-19
Chương 816 Oct-20-19
Chương 815 Oct-20-19
Chương 814 Oct-20-19
Chương 813 Oct-20-19
Chương 812 Oct-20-19
Chương 811 Oct-20-19
Chương 810 Oct-20-19
Chương 809 Oct-20-19
Chương 808 Oct-20-19
Chương 807 Oct-20-19
Chương 806 Oct-20-19
Chương 805 Oct-20-19
Chương 804 Oct-20-19
Chương 803 Oct-20-19
Chương 802 Oct-20-19
Chương 801 Oct-20-19
Chương 800 Oct-20-19
Chương 799 Oct-20-19
Chương 798 Oct-05-19
Chương 797 Oct-05-19
Chương 796 Oct-05-19
Chương 795 Oct-05-19
Chương 794 Oct-05-19
Chương 793 Oct-05-19
Chương 792 Oct-05-19
Chương 791 Oct-05-19
Chương 790 Oct-05-19
Chương 789 Oct-05-19
Chương 788 Oct-05-19
Chương 787 Oct-05-19
Chương 786 Oct-05-19
Chương 785 Oct-05-19
Chương 784 Oct-05-19
Chương 783 Oct-05-19
Chương 782 Oct-05-19
Chương 781 Oct-05-19
Chương 780 Oct-05-19
Chương 779 Oct-05-19
Chương 778 Sep-16-19
Chương 777 Sep-16-19
Chương 776 Sep-16-19
Chương 775 Sep-16-19
Chương 774 Sep-16-19
Chương 773 Sep-16-19
Chương 772 Sep-16-19
Chương 771 Sep-16-19
Chương 770 Sep-16-19
Chương 769 Sep-16-19
Chương 768 Sep-16-19
Chương 767 Sep-16-19
Chương 766 Sep-16-19
Chương 765 Sep-16-19
Chương 764 Sep-16-19
Chương 763 Sep-16-19
Chương 762 Sep-16-19
Chương 761 Sep-16-19
Chương 760 Sep-16-19
Chương 759 Sep-16-19
Chương 758 Sep-07-19
Chương 757 Sep-07-19
Chương 756 Sep-07-19
Chương 755 Sep-07-19
Chương 754 Sep-07-19
Chương 753 Sep-07-19
Chương 752 Sep-07-19
Chương 751 Sep-07-19
Chương 750 Sep-07-19
Chương 749 Sep-07-19
Chương 748 Sep-07-19
Chương 747 Sep-07-19
Chương 746 Sep-07-19
Chương 745 Sep-07-19
Chương 744 Sep-07-19
Chương 743-2 Sep-07-19
Chương 743 Aug-31-19
Chương 742 Aug-31-19
Chương 741 Aug-31-19
Chương 740 Aug-31-19
Chương 739 Aug-31-19
Chương 738 Aug-31-19
Chương 737 Aug-25-19
Chương 736 Aug-25-19
Chương 735 Aug-25-19
Chương 734 Aug-25-19
Chương 733 Aug-25-19
Chương 732 Aug-25-19
Chương 731 Aug-22-19
Chương 730 Aug-22-19
Chương 729 Aug-22-19
Chương 728 Aug-22-19
Chương 727 Aug-22-19
Chương 726 Aug-22-19
Chương 725 Aug-22-19
Chương 724 Aug-22-19
Chương 723 Aug-22-19
Chương 722 Aug-17-19
Chương 721 Aug-17-19
Chương 720 Aug-17-19
Chương 719 Aug-17-19
Chương 718 Aug-17-19
Chương 717 Aug-17-19
Chương 716 Aug-17-19
Chương 715 Aug-17-19
Chương 714 Aug-17-19
Chương 713 Aug-17-19
Chương 712 Aug-17-19
Chương 711 Aug-17-19
Chương 710 Aug-17-19
Chương 709 Aug-17-19
Chương 708 Aug-17-19
Chương 707 Aug-17-19
Chương 706 Aug-17-19
Chương 704 Aug-17-19
Chương 703 Aug-17-19
Chương 702 Aug-17-19
Chương 701 Aug-17-19
Chương 700 Aug-17-19
Chương 699 Aug-17-19
Chương 698 Aug-17-19
Chương 697 Aug-17-19
Chương 696 Aug-17-19
Chương 695 Aug-17-19
Chương 694 Aug-17-19
Chương 693 Aug-17-19
Chương 692 Aug-17-19
Chương 691 Aug-17-19
Chương 690 Aug-17-19
Chương 689 Aug-17-19
Chương 688 Aug-17-19
Chương 687 Aug-17-19
Chương 686 Aug-17-19
Chương 685 Aug-17-19
Chương 684 Aug-17-19
Chương 683 Aug-17-19
Chương 682 Aug-07-19
Chương 681 Aug-07-19
Chương 680 Aug-07-19
Chương 679 Aug-07-19
Chương 678 Aug-07-19
Chương 677 Aug-07-19
Chương 676 Aug-07-19
Chương 675 Aug-07-19
Chương 674 Aug-07-19
Chương 673 Aug-07-19
Chương 672 Aug-07-19
Chương 671 Aug-07-19
Chương 670 Aug-07-19
Chương 669 Aug-07-19
Chương 668 Aug-07-19
Chương 667 Aug-07-19
Chương 666 Aug-07-19
Chương 665 Aug-07-19
Chương 664 Aug-07-19
Chương 663 Aug-07-19
Chương 662 Aug-07-19
Chương 661 Aug-07-19
Chương 660 Aug-07-19
Chương 659 Aug-07-19
Chương 658 Aug-07-19
Chương 657 Aug-07-19
Chương 656 Aug-07-19
Chương 655 Aug-07-19
Chương 654 Aug-07-19
Chương 653 Aug-07-19
Chương 652 Aug-07-19
Chương 651 Aug-07-19
Chương 650 Aug-07-19
Chương 649 Aug-07-19
Chương 648 Aug-07-19
Chương 647 Aug-07-19
Chương 646 Aug-07-19
Chương 645 Aug-07-19
Chương 644 Aug-07-19
Chương 643 Aug-07-19
Chương 642 Aug-07-19
Chương 633 Jul-24-19
Chương 632 Jul-24-19
Chương 631 Jul-24-19
Chương 630 Jul-24-19
Chương 629 Jul-24-19
Chương 628 Jul-24-19
Chương 627 Jul-24-19
Chương 626 Jul-24-19
Chương 625 Jul-24-19
Chương 624 Jul-24-19
Chương 623 Jul-24-19
Chương 622 Jul-24-19
Chương 621 Jul-24-19
Chương 620 Jul-24-19
Chương 619 Jul-24-19
Chương 618 Jul-24-19
Chương 617 Jul-24-19
Chương 616 Jul-24-19
Chương 615 Jul-24-19
Chương 614 Jul-24-19
Chương 613 Jul-22-19
Chương 612 Jul-22-19
Chương 611 Jul-22-19
Chương 610 Jul-22-19
Chương 609 Jul-22-19
Chương 608 Jul-22-19
Chương 607 Jul-22-19
Chương 606 Jul-22-19
Chương 605 Jul-22-19
Chương 604 Jul-22-19
Chương 603 Jul-22-19
Chương 602 Jul-22-19
Chương 601 Jul-22-19
Chương 600 Jul-22-19
Chương 599 Jul-22-19
Chương 598 Jul-17-19
Chương 597 Jul-17-19
Chương 596 Jul-17-19
Chương 595 Jul-17-19
Chương 594 Jul-17-19
Chương 593 Jul-17-19
Chương 592 Jul-17-19
Chương 591 Jul-17-19
Chương 590 Jul-17-19
Chương 589 Jul-17-19
Chương 588 Jul-17-19
Chương 587 Jul-17-19
Chương 586 Jul-17-19
Chương 585 Jul-17-19
Chương 584 Jul-17-19
Chương 583 Jul-17-19
Chương 582 Jul-17-19
Chương 581 Jul-17-19
Chương 580 Jul-17-19
Chương 579 Jul-17-19
Chương 578 Jul-17-19
Chương 577 Jul-17-19
Chương 576 Jul-17-19
Chương 575 Jul-17-19
Chương 574 Jul-17-19
Chương 573 Jul-11-19
Chương 572 Jul-11-19
Chương 571 Jul-11-19
Chương 570 Jul-11-19
Chương 569 Jul-11-19
Chương 568 Jul-11-19
Chương 567 Jul-11-19
Chương 566 Jul-11-19
Chương 565 Jul-11-19
Chương 564 Jul-11-19
Chương 563 Jul-11-19
Chương 562 Jul-11-19
Chương 561 Jul-11-19
Chương 560 Jul-11-19
Chương 559 Jul-11-19
Chương 558 Jul-11-19
Chương 557 Jul-11-19
Chương 556 Jul-11-19
Chương 555 Jul-11-19
Chương 554 Jul-11-19
Chương 553 Jul-09-19
Chương 552 Jul-09-19
Chương 551 Jul-09-19
Chương 550 Jul-09-19
Chương 549 Jul-09-19
Chương 548 Jul-09-19
Chương 547 Jul-09-19
Chương 546 Jul-09-19
Chương 545 Jul-09-19
Chương 544 Jul-09-19
Chương 543 Jul-09-19
Chương 542 Jul-09-19
Chương 541 Jul-09-19
Chương 540 Jul-09-19
Chương 539 Jul-09-19
Chương 538 Jul-05-19
Chương 537 Jul-05-19
Chương 536 Jul-05-19
Chương 535 Jul-05-19
Chương 534 Jul-05-19
Chương 533 Jul-05-19
Chương 532 Jul-05-19
Chương 531 Jul-05-19
Chương 530 Jul-05-19
Chương 529 Jul-05-19
Chương 528 Jul-05-19
Chương 527 Jul-05-19
Chương 526 Jul-05-19
Chương 525 Jul-05-19
Chương 524 Jul-05-19
Chương 523 Jul-05-19
Chương 522 Jul-05-19
Chương 521 Jul-05-19
Chương 520 Jul-05-19
Chương 519 Jul-05-19
Chương 518 Jul-05-19
Chương 517 Jul-05-19
Chương 516 Jul-05-19
Chương 515 Jul-05-19
Chương 514 Jul-05-19
Chương 513 Jul-05-19
Chương 512 Jul-05-19
Chương 511 Jul-05-19
Chương 510 Jul-05-19
Chương 509 Jul-05-19
Chương 508 Jul-05-19
Chương 507 Jul-05-19
Chương 506 Jul-05-19
Chương 505 Jul-05-19
Chương 504 Jul-05-19
Chương 503 Jul-05-19
Chương 502 Jul-05-19
Chương 501 Jul-05-19
Chương 500 Jul-05-19
Chương 499 Jul-05-19
Chương 498 Jul-05-19
Chương 497 Jul-05-19
Chương 496 Jul-05-19
Chương 495 Jul-05-19
Chương 494 Jul-05-19
Chương 493 Jul-05-19
Chương 492 Jul-05-19
Chương 491 Jul-05-19
Chương 490 Jul-05-19
Chương 489 Jul-05-19
Chương 488 Jul-05-19
Chương 487 Jun-27-19
Chương 486 Jun-27-19
Chương 485 Jun-27-19
Chương 484 Jun-27-19
Chương 483 Jun-27-19
Chương 482 Jun-27-19
Chương 481 Jun-27-19
Chương 480 Jun-27-19
Chương 479 Jun-27-19
Chương 478 Jun-27-19
Chương 477 Jun-27-19
Chương 476 Jun-27-19
Chương 475 Jun-27-19
Chương 474 Jun-27-19
Chương 473 Jun-27-19
Chương 472 Jun-27-19
Chương 471 Jun-27-19
Chương 470 Jun-27-19
Chương 469 Jun-27-19
Chương 468 Jun-27-19
Chương 467 Jun-21-19
Chương 466 Jun-21-19
Chương 465 Jun-21-19
Chương 464 Jun-21-19
Chương 463 Jun-21-19
Chương 462 Jun-21-19
Chương 461 Jun-21-19
Chương 460 Jun-21-19
Chương 459 Jun-21-19
Chương 458 Jun-21-19
Chương 457 Jun-21-19
Chương 456 Jun-21-19
Chương 455 Jun-21-19
Chương 454 Jun-21-19
Chương 453 Jun-21-19
Chương 452 Jun-21-19
Chương 451 Jun-21-19
Chương 450 Jun-21-19
Chương 449 Jun-21-19
Chương 448 Jun-21-19
Chương 447 Jun-21-19
Chương 446 Jun-21-19
Chương 445 Jun-21-19
Chương 444 Jun-21-19
Chương 443 Jun-21-19
Chương 442 Jun-21-19
Chương 441 Jun-21-19
Chương 440 Jun-21-19
Chương 439 Jun-18-19
Chương 438 Jun-18-19
Chương 437 Jun-18-19
Chương 436 Jun-18-19
Chương 435 Jun-18-19
Chương 434 Jun-18-19
Chương 433 Jun-18-19
Chương 432 Jun-18-19
Chương 431 Jun-18-19
Chương 430 Jun-18-19
Chương 429 Jun-18-19
Chương 428 Jun-18-19
Chương 427 Jun-18-19
Chương 426 Jun-21-19
Chương 425 Jun-21-19
Chương 424 Jun-18-19
Chương 423 Jun-18-19
Chương 422 Jun-18-19
Chương 421 Jun-18-19
Chương 420 Jun-18-19
Chương 419 Jun-21-19
Chương 418 Jun-15-19
Chương 417 Jun-15-19
Chương 416 Jun-15-19
Chương 415 Jun-15-19
Chương 414 Jun-15-19
Chương 413 Jun-15-19
Chương 412 Jun-15-19
Chương 411 Jun-18-19
Chương 410 Jun-15-19
Chương 409 Jun-15-19
Chương 408 Jun-15-19
Chương 407 Jun-15-19
Chương 406 Jun-15-19
Chương 405 Jun-15-19
Chương 404 Jun-15-19
Chương 403 Jun-15-19
Chương 402 Jun-15-19
Chương 401 Jun-15-19
Chương 400 Jun-15-19
Chương 399 Jun-18-19
Chương 398 Jun-15-19
Chương 397 Jun-15-19
Chương 396 Jun-18-19
Chương 395 Jun-15-19
Chương 394 Jun-15-19
Chương 393 Jun-15-19
Chương 392 Jun-18-19
Chương 391 Jun-21-19
Chương 390 Jun-18-19
Chương 389 Jun-21-19
Chương 388 Jun-18-19
Chương 387 Jun-18-19
Chương 386 Jun-18-19
Chương 385 Jun-18-19
Chương 384 Jun-18-19
Chương 383 Jun-18-19
Chương 382 Jun-18-19
Chương 381 Jun-15-19
Chương 380 Jun-15-19
Chương 379 Jun-18-19
Chương 378 Jun-15-19
Chương 377 Jun-18-19
Chương 376 Jun-15-19
Chương 375 Jun-18-19
Chương 374 Jun-15-19
Chương 373 Jun-15-19
Chương 372 Jun-18-19
Chương 371 Jun-15-19
Chương 370 Jun-15-19
Chương 369 Jun-15-19
Chương 368 Jun-15-19
Chương 367 Jun-18-19
Chương 366 Jun-18-19
Chương 365 Jun-18-19
Chương 364 Jun-15-19
Chương 363 Jun-15-19
Chương 362 Jun-15-19
Chương 361 Jun-15-19
Chương 360 Jun-15-19
Chương 359 Jun-15-19
Chương 358 Jun-15-19
Chương 357 Jun-15-19
Chương 356 Jun-15-19
Chương 355 Jun-15-19
Chương 354 Jun-18-19
Chương 353 Jun-18-19
Chương 352 Jun-15-19
Chương 351 Jun-18-19
Chương 350 Jun-18-19
Chương 349 Jun-18-19
Chương 348 Jun-15-19
Chương 347 Jun-15-19
Chương 346 Jun-15-19
Chương 345 Jun-15-19
Chương 344 Jun-15-19
Chương 343 Jun-15-19
Chương 342 Jun-15-19
Chương 341 May-29-19
Chương 340 May-29-19
Chương 339 May-29-19
Chương 338 May-29-19
Chương 337 May-29-19
Chương 336 May-29-19
Chương 335 May-29-19
Chương 334 May-29-19
Chương 333 May-29-19
Chương 332 May-29-19
Chương 331 May-29-19
Chương 330 May-29-19
Chương 329 May-29-19
Chương 328 May-29-19
Chương 327 May-29-19
Chương 326 May-29-19
Chương 325 May-29-19
Chương 324 May-29-19
Chương 323 May-29-19
Chương 322 May-29-19
Chương 321 May-29-19
Chương 320 May-29-19
Chương 319 May-29-19
Chương 318 May-29-19
Chương 317 May-29-19
Chương 316 May-29-19
Chương 315 May-29-19
Chương 314 May-29-19
Chương 313 May-25-19
Chương 312 May-25-19
Chương 311 May-25-19
Chương 310 May-25-19
Chương 309 May-25-19
Chương 308 May-25-19
Chương 307 May-25-19
Chương 306 May-25-19
Chương 305 May-25-19
Chương 304 May-25-19
Chương 303 May-25-19
Chương 302 May-25-19
Chương 301 May-25-19
Chương 300 May-25-19
Chương 299 May-25-19
Chương 298 May-25-19
Chương 297 May-25-19
Chương 296 May-25-19
Chương 295 May-25-19
Chương 294 May-25-19
Chương 293 May-25-19
Chương 292 May-25-19
Chương 291 May-25-19
Chương 290 May-24-19
Chương 289 May-24-19
Chương 288 May-24-19
Chương 287 May-24-19
Chương 286 May-24-19
Chương 285 May-24-19
Chương 284 May-24-19
Chương 283 May-24-19
Chương 282 May-24-19
Chương 281 May-24-19
Chương 280 May-24-19
Chương 279 May-24-19
Chương 278 May-24-19
Chương 277 May-24-19
Chương 276 May-24-19
Chương 275 May-24-19
Chương 274 May-24-19
Chương 273 May-24-19
Chương 272 May-24-19
Chương 271 May-24-19
Chương 270 May-24-19
Chương 269 May-24-19
Chương 268 May-24-19
Chương 267 May-24-19
Chương 266 May-24-19
Chương 265 May-24-19
Chương 264 May-24-19
Chương 263 May-24-19
Chương 262 May-24-19
Chương 261 May-24-19
Chương 260 May-24-19
Chương 259 May-24-19
Chương 258 May-24-19
Chương 257 May-24-19
Chương 256 May-24-19
Chương 255 May-24-19
Chương 254 May-24-19
Chương 253 May-24-19
Chương 252 May-24-19
Chương 251 May-24-19
Chương 250 May-24-19
Chương 249 May-24-19
Chương 248 May-24-19
Chương 247 May-24-19
Chương 246 May-24-19
Chương 245 May-24-19
Chương 244 May-24-19
Chương 243 May-24-19
Chương 242 May-24-19
Chương 241 May-24-19
Chương 240 May-24-19
Chương 239 May-24-19
Chương 238 May-24-19
Chương 237 May-24-19
Chương 236 May-24-19
Chương 235 May-24-19
Chương 234 May-24-19
Chương 233 May-24-19
Chương 232 May-24-19
Chương 231 May-24-19
Chương 230 May-24-19
Chương 229 May-24-19
Chương 228 May-24-19
Chương 227 May-24-19
Chương 226 May-24-19
Chương 225 May-24-19
Chương 224 May-24-19
Chương 223 May-24-19
Chương 222 May-24-19
Chương 221 May-24-19
Chương 220 May-24-19
Chương 219 May-24-19
Chương 218 May-24-19
Chương 217 May-24-19
Chương 216 May-24-19
Chương 215 May-24-19
Chương 214 May-24-19
Chương 213 May-24-19
Chương 212 May-24-19
Chương 211 May-24-19
Chương 210 May-24-19
Chương 209 May-24-19
Chương 208 May-24-19
Chương 207 May-24-19
Chương 206 May-24-19
Chương 205 May-24-19
Chương 204 May-24-19
Chương 203 May-24-19
Chương 202 May-24-19
Chương 201 May-24-19
Chương 200 May-24-19
Chương 199 May-24-19
Chương 198 May-24-19
Chương 197 May-24-19
Chương 196 May-24-19
Chương 195 May-24-19
Chương 194 May-24-19
Chương 193 May-24-19
Chương 192 May-24-19
Chương 191 May-24-19
Chương 190 May-24-19
Chương 189 May-24-19
Chương 188 May-24-19
Chương 187 May-24-19
Chương 186 May-24-19
Chương 185 May-24-19
Chương 184 May-24-19
Chương 183 May-24-19
Chương 182 May-24-19
Chương 181 May-24-19
Chương 180 May-24-19
Chương 179 May-24-19
Chương 178 May-24-19
Chương 177 May-24-19
Chương 176 May-24-19
Chương 175 May-24-19
Chương 174 May-24-19
Chương 173 May-24-19
Chương 172 May-24-19
Chương 171 May-24-19
Chương 170 May-24-19
Chương 169 May-24-19
Chương 168 May-24-19
Chương 167 May-24-19
Chương 166 May-24-19
Chương 165 May-24-19
Chương 164 May-24-19
Chương 163 May-24-19
Chương 162 May-24-19
Chương 161 May-24-19
Chương 160 May-24-19
Chương 159 May-24-19
Chương 158 May-24-19
Chương 157 May-24-19
Chương 156 May-24-19
Chương 155 May-24-19
Chương 154 May-24-19
Chương 153 May-24-19
Chương 152 May-24-19
Chương 151 May-24-19
Chương 150 May-24-19
Chương 149 May-24-19
Chương 148 May-24-19
Chương 147 May-24-19
Chương 146 May-24-19
Chương 145 May-24-19
Chương 144 May-24-19
Chương 143 May-24-19
Chương 142 May-24-19
Chương 141 May-24-19
Chương 140 May-24-19
Chương 139 May-24-19
Chương 138 May-24-19
Chương 137 May-24-19
Chương 136 May-24-19
Chương 135 May-24-19
Chương 134 May-24-19
Chương 133 May-24-19
Chương 132 May-24-19
Chương 131 May-24-19
Chương 130 May-24-19
Chương 129 May-24-19
Chương 128 May-24-19
Chương 127 May-24-19
Chương 126 May-24-19
Chương 125 May-24-19
Chương 124 May-24-19
Chương 123 May-24-19
Chương 122 May-24-19
Chương 121 May-24-19
Chương 120 May-24-19
Chương 119 May-24-19
Chương 118 May-24-19
Chương 117 May-24-19
Chương 116 May-24-19
Chương 115 May-24-19
Chương 114 May-24-19
Chương 113 May-24-19
Chương 112 May-24-19
Chương 111 May-24-19
Chương 110 May-24-19
Chương 109 May-24-19
Chương 108 May-24-19
Chương 107 May-24-19
Chương 106 May-24-19
Chương 105 May-24-19
Chương 104 May-24-19
Chương 103 May-24-19
Chương 102 May-24-19
Chương 101 May-24-19
Chương 100 May-24-19
Chương 99 May-24-19
Chương 98 May-24-19
Chương 97 May-24-19
Chương 96 May-24-19
Chương 95 May-24-19
Chương 94 May-24-19
Chương 93 May-24-19
Chương 92 May-24-19
Chương 91 May-24-19
Chương 90 May-24-19
Chương 89 May-24-19
Chương 88 May-24-19
Chương 87 May-24-19
Chương 86 May-24-19
Chương 85 May-24-19
Chương 84 May-24-19
Chương 83 May-24-19
Chương 82 May-24-19
Chương 81 May-24-19
Chương 80 May-24-19
Chương 79 May-24-19
Chương 78 May-24-19
Chương 77 May-24-19
Chương 76 May-24-19
Chương 75 May-24-19
Chương 74 May-24-19
Chương 73 May-24-19
Chương 72 May-24-19
Chương 71 May-24-19
Chương 70 May-24-19
Chương 69 May-24-19
Chương 68 May-24-19
Chương 67 May-24-19
Chương 66 May-24-19
Chương 65 May-24-19
Chương 64 May-24-19
Chương 63 May-24-19
Chương 62 May-24-19
Chương 61 May-24-19
Chương 60 May-24-19
Chương 59 May-24-19
Chương 58 May-24-19
Chương 57 May-24-19
Chương 56 May-24-19
Chương 55 May-24-19
Chương 54 May-24-19
Chương 53 May-24-19
Chương 52 May-24-19
Chương 51 May-24-19
Chương 50 May-24-19
Chương 49 May-24-19
Chương 48 May-24-19
Chương 47 May-24-19
Chương 46 May-24-19
Chương 45 May-24-19
Chương 44 May-24-19
Chương 43 May-24-19
Chương 42 May-24-19
Chương 41 May-24-19
Chương 40 May-24-19
Chương 39 May-24-19
Chương 38 May-24-19
Chương 37 May-24-19
Chương 36 May-24-19
Chương 35 May-24-19
Chương 34 May-24-19
Chương 33 May-24-19
Chương 32 May-24-19
Chương 31 May-24-19
Chương 30 May-24-19
Chương 29 May-24-19
Chương 28 May-24-19
Chương 27 May-24-19
Chương 26 May-24-19
Chương 25 May-24-19
Chương 24 May-24-19
Chương 23 May-24-19
Chương 22 May-24-19
Chương 21 May-24-19
Chương 20 May-24-19
Chương 19 May-24-19
Chương 18 May-24-19
Chương 17 May-24-19
Chương 16 May-24-19
Chương 15 May-24-19
Chương 14 May-24-19
Chương 13 May-24-19
Chương 12 May-24-19
Chương 11 May-24-19
Chương 10 May-24-19
Chương 9 May-24-19
Chương 8 May-24-19
Chương 7 May-24-19
Chương 6 May-24-19
Chương 5 May-24-19
Chương 4 May-24-19
Chương 3 May-24-19
Chương 2 May-24-19
Chương 1 May-24-19
Comments
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị