247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu THEO DÕI DANH SÁCH CHAPTER CHIA SẺ
  • Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

  • Tác giả: Bạc Nhất Tâm
  • Thể loại : Updating
  • Trạng thái : Đang cập nhật
  • Nhóm dịch : Inovel
  • Ngày cập nhật :
  • View : 1,177
  • Đánh giá :

Mô tả Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu:

Thể loại: Ngôn tình, Sủng, HE

Cả hai người đểu là thanh mai trúc mã của nhau đã được mười năm cứ nghĩ cả hai sẽ kết thúc ngọt ngào ngờ đâu cô dâu của anh lại không phải là cô. Lúc trước chính  cô bá vương dùng sức kéo cung, thuần phục được Cảnh đại thiếu giàu nhất nước. Nhưng bất ngờ Bùi Nhiễm Nhiễm trong một đêm biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi......

Năm năm sau, cô dẫn theo một cặp song sinh về nước, trốn qua, tránh qua, vẫn là bị anh bắt quả tang được. "Năm đó anh thề rằng, bắt được em, nhất định sẽ để em không xuống được giường."......

Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu Chapters

Time uploaded
Chương 418 Jun-15-19
Chương 417 Jun-15-19
Chương 416 Jun-15-19
Chương 415 Jun-15-19
Chương 414 Jun-15-19
Chương 413 Jun-15-19
Chương 412 Jun-15-19
Chương 410 Jun-15-19
Chương 409 Jun-15-19
Chương 408 Jun-15-19
Chương 407 Jun-15-19
Chương 406 Jun-15-19
Chương 405 Jun-15-19
Chương 404 Jun-15-19
Chương 403 Jun-15-19
Chương 402 Jun-15-19
Chương 401 Jun-15-19
Chương 400 Jun-15-19
Chương 398 Jun-15-19
Chương 397 Jun-15-19
Chương 395 Jun-15-19
Chương 394 Jun-15-19
Chương 393 Jun-15-19
Chương 381 Jun-15-19
Chương 380 Jun-15-19
Chương 378 Jun-15-19
Chương 376 Jun-15-19
Chương 374 Jun-15-19
Chương 373 Jun-15-19
Chương 371 Jun-15-19
Chương 370 Jun-15-19
Chương 369 Jun-15-19
Chương 368 Jun-15-19
Chương 364 Jun-15-19
Chương 363 Jun-15-19
Chương 362 Jun-15-19
Chương 361 Jun-15-19
Chương 360 Jun-15-19
Chương 359 Jun-15-19
Chương 358 Jun-15-19
Chương 357 Jun-15-19
Chương 356 Jun-15-19
Chương 355 Jun-15-19
Chương 352 Jun-15-19
Chương 348 Jun-15-19
Chương 347 Jun-15-19
Chương 346 Jun-15-19
Chương 345 Jun-15-19
Chương 344 Jun-15-19
Chương 343 Jun-15-19
Chương 342 Jun-15-19
Chương 341 May-29-19
Chương 340 May-29-19
Chương 339 May-29-19
Chương 338 May-29-19
Chương 337 May-29-19
Chương 336 May-29-19
Chương 335 May-29-19
Chương 334 May-29-19
Chương 333 May-29-19
Chương 332 May-29-19
Chương 331 May-29-19
Chương 330 May-29-19
Chương 329 May-29-19
Chương 328 May-29-19
Chương 327 May-29-19
Chương 326 May-29-19
Chương 325 May-29-19
Chương 324 May-29-19
Chương 323 May-29-19
Chương 322 May-29-19
Chương 321 May-29-19
Chương 320 May-29-19
Chương 319 May-29-19
Chương 318 May-29-19
Chương 317 May-29-19
Chương 316 May-29-19
Chương 315 May-29-19
Chương 314 May-29-19
Chương 313 May-25-19
Chương 312 May-25-19
Chương 311 May-25-19
Chương 310 May-25-19
Chương 309 May-25-19
Chương 308 May-25-19
Chương 307 May-25-19
Chương 306 May-25-19
Chương 305 May-25-19
Chương 304 May-25-19
Chương 303 May-25-19
Chương 302 May-25-19
Chương 301 May-25-19
Chương 300 May-25-19
Chương 299 May-25-19
Chương 298 May-25-19
Chương 297 May-25-19
Chương 296 May-25-19
Chương 295 May-25-19
Chương 294 May-25-19
Chương 293 May-25-19
Chương 292 May-25-19
Chương 291 May-25-19
Chương 290 May-24-19
Chương 289 May-24-19
Chương 288 May-24-19
Chương 287 May-24-19
Chương 286 May-24-19
Chương 285 May-24-19
Chương 284 May-24-19
Chương 283 May-24-19
Chương 282 May-24-19
Chương 281 May-24-19
Chương 280 May-24-19
Chương 279 May-24-19
Chương 278 May-24-19
Chương 277 May-24-19
Chương 276 May-24-19
Chương 275 May-24-19
Chương 274 May-24-19
Chương 273 May-24-19
Chương 272 May-24-19
Chương 271 May-24-19
Chương 270 May-24-19
Chương 269 May-24-19
Chương 268 May-24-19
Chương 267 May-24-19
Chương 266 May-24-19
Chương 265 May-24-19
Chương 264 May-24-19
Chương 263 May-24-19
Chương 262 May-24-19
Chương 261 May-24-19
Chương 260 May-24-19
Chương 259 May-24-19
Chương 258 May-24-19
Chương 257 May-24-19
Chương 256 May-24-19
Chương 255 May-24-19
Chương 254 May-24-19
Chương 253 May-24-19
Chương 252 May-24-19
Chương 251 May-24-19
Chương 250 May-24-19
Chương 249 May-24-19
Chương 248 May-24-19
Chương 247 May-24-19
Chương 246 May-24-19
Chương 245 May-24-19
Chương 244 May-24-19
Chương 243 May-24-19
Chương 242 May-24-19
Chương 241 May-24-19
Chương 240 May-24-19
Chương 239 May-24-19
Chương 238 May-24-19
Chương 237 May-24-19
Chương 236 May-24-19
Chương 235 May-24-19
Chương 234 May-24-19
Chương 233 May-24-19
Chương 232 May-24-19
Chương 231 May-24-19
Chương 230 May-24-19
Chương 229 May-24-19
Chương 228 May-24-19
Chương 227 May-24-19
Chương 226 May-24-19
Chương 225 May-24-19
Chương 224 May-24-19
Chương 223 May-24-19
Chương 222 May-24-19
Chương 221 May-24-19
Chương 220 May-24-19
Chương 219 May-24-19
Chương 218 May-24-19
Chương 217 May-24-19
Chương 216 May-24-19
Chương 215 May-24-19
Chương 214 May-24-19
Chương 213 May-24-19
Chương 212 May-24-19
Chương 211 May-24-19
Chương 210 May-24-19
Chương 209 May-24-19
Chương 208 May-24-19
Chương 207 May-24-19
Chương 206 May-24-19
Chương 205 May-24-19
Chương 204 May-24-19
Chương 203 May-24-19
Chương 202 May-24-19
Chương 201 May-24-19
Chương 200 May-24-19
Chương 199 May-24-19
Chương 198 May-24-19
Chương 197 May-24-19
Chương 196 May-24-19
Chương 195 May-24-19
Chương 194 May-24-19
Chương 193 May-24-19
Chương 192 May-24-19
Chương 191 May-24-19
Chương 190 May-24-19
Chương 189 May-24-19
Chương 188 May-24-19
Chương 187 May-24-19
Chương 186 May-24-19
Chương 185 May-24-19
Chương 184 May-24-19
Chương 183 May-24-19
Chương 182 May-24-19
Chương 181 May-24-19
Chương 180 May-24-19
Chương 179 May-24-19
Chương 178 May-24-19
Chương 177 May-24-19
Chương 176 May-24-19
Chương 175 May-24-19
Chương 174 May-24-19
Chương 173 May-24-19
Chương 172 May-24-19
Chương 171 May-24-19
Chương 170 May-24-19
Chương 169 May-24-19
Chương 168 May-24-19
Chương 167 May-24-19
Chương 166 May-24-19
Chương 165 May-24-19
Chương 164 May-24-19
Chương 163 May-24-19
Chương 162 May-24-19
Chương 161 May-24-19
Chương 160 May-24-19
Chương 159 May-24-19
Chương 158 May-24-19
Chương 157 May-24-19
Chương 156 May-24-19
Chương 155 May-24-19
Chương 154 May-24-19
Chương 153 May-24-19
Chương 152 May-24-19
Chương 151 May-24-19
Chương 150 May-24-19
Chương 149 May-24-19
Chương 148 May-24-19
Chương 147 May-24-19
Chương 146 May-24-19
Chương 145 May-24-19
Chương 144 May-24-19
Chương 143 May-24-19
Chương 142 May-24-19
Chương 141 May-24-19
Chương 140 May-24-19
Chương 139 May-24-19
Chương 138 May-24-19
Chương 137 May-24-19
Chương 136 May-24-19
Chương 135 May-24-19
Chương 134 May-24-19
Chương 133 May-24-19
Chương 132 May-24-19
Chương 131 May-24-19
Chương 130 May-24-19
Chương 129 May-24-19
Chương 128 May-24-19
Chương 127 May-24-19
Chương 126 May-24-19
Chương 125 May-24-19
Chương 124 May-24-19
Chương 123 May-24-19
Chương 122 May-24-19
Chương 121 May-24-19
Chương 120 May-24-19
Chương 119 May-24-19
Chương 118 May-24-19
Chương 117 May-24-19
Chương 116 May-24-19
Chương 115 May-24-19
Chương 114 May-24-19
Chương 113 May-24-19
Chương 112 May-24-19
Chương 111 May-24-19
Chương 110 May-24-19
Chương 109 May-24-19
Chương 108 May-24-19
Chương 107 May-24-19
Chương 106 May-24-19
Chương 105 May-24-19
Chương 104 May-24-19
Chương 103 May-24-19
Chương 102 May-24-19
Chương 101 May-24-19
Chương 100 May-24-19
Chương 99 May-24-19
Chương 98 May-24-19
Chương 97 May-24-19
Chương 96 May-24-19
Chương 95 May-24-19
Chương 94 May-24-19
Chương 93 May-24-19
Chương 92 May-24-19
Chương 91 May-24-19
Chương 90 May-24-19
Chương 89 May-24-19
Chương 88 May-24-19
Chương 87 May-24-19
Chương 86 May-24-19
Chương 85 May-24-19
Chương 84 May-24-19
Chương 83 May-24-19
Chương 82 May-24-19
Chương 81 May-24-19
Chương 80 May-24-19
Chương 79 May-24-19
Chương 78 May-24-19
Chương 77 May-24-19
Chương 76 May-24-19
Chương 75 May-24-19
Chương 74 May-24-19
Chương 73 May-24-19
Chương 72 May-24-19
Chương 71 May-24-19
Chương 70 May-24-19
Chương 69 May-24-19
Chương 68 May-24-19
Chương 67 May-24-19
Chương 66 May-24-19
Chương 65 May-24-19
Chương 64 May-24-19
Chương 63 May-24-19
Chương 62 May-24-19
Chương 61 May-24-19
Chương 60 May-24-19
Chương 59 May-24-19
Chương 58 May-24-19
Chương 57 May-24-19
Chương 56 May-24-19
Chương 55 May-24-19
Chương 54 May-24-19
Chương 53 May-24-19
Chương 52 May-24-19
Chương 51 May-24-19
Chương 50 May-24-19
Chương 49 May-24-19
Chương 48 May-24-19
Chương 47 May-24-19
Chương 46 May-24-19
Chương 45 May-24-19
Chương 44 May-24-19
Chương 43 May-24-19
Chương 42 May-24-19
Chương 41 May-24-19
Chương 40 May-24-19
Chương 39 May-24-19
Chương 38 May-24-19
Chương 37 May-24-19
Chương 36 May-24-19
Chương 35 May-24-19
Chương 34 May-24-19
Chương 33 May-24-19
Chương 32 May-24-19
Chương 31 May-24-19
Chương 30 May-24-19
Chương 29 May-24-19
Chương 28 May-24-19
Chương 27 May-24-19
Chương 26 May-24-19
Chương 25 May-24-19
Chương 24 May-24-19
Chương 23 May-24-19
Chương 22 May-24-19
Chương 21 May-24-19
Chương 20 May-24-19
Chương 19 May-24-19
Chương 18 May-24-19
Chương 17 May-24-19
Chương 16 May-24-19
Chương 15 May-24-19
Chương 14 May-24-19
Chương 13 May-24-19
Chương 12 May-24-19
Chương 11 May-24-19
Chương 10 May-24-19
Chương 9 May-24-19
Chương 8 May-24-19
Chương 7 May-24-19
Chương 6 May-24-19
Chương 5 May-24-19
Chương 4 May-24-19
Chương 3 May-24-19
Chương 2 May-24-19
Chương 1 May-24-19
Comments
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị