247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Sát Thần THEO DÕI DANH SÁCH CHAPTER CHIA SẺ

Mô tả Sát Thần:

Thể loại: Tiên hiệp
Dịch: Chất Độc
Nguồn: www.tangthuvien.com

Giới thiệu:

Ở trong thế giới điên cuồng người ăn thịt người này, thần đã mất năng lực hồi thiên, vậy để ta đạp bạch cốt chư thần chống chất đầy trời, đến phổ độ chúng sinh nơi này.

Sát Thần Chapters

Time uploaded
Chương 1471 Dec-31-16
Chương 1468 Dec-31-16
Chương 1165 Dec-31-16
Chương 1164 Dec-31-16
Chương 1163 Dec-31-16
Chương 1162 Dec-31-16
Chương 1161 Dec-31-16
Chương 1160 Dec-31-16
Chương 1159 Dec-31-16
Chương 1158 Dec-31-16
Chương 1107 Jan-01-17
Chương 1106 Jan-01-17
Chương 1105 Jan-01-17
Chương 1104 Jan-01-17
Chương 1103 Jan-01-17
Chương 1102 Jan-01-17
Chương 1101 Jan-01-17
Chương 1100 Jan-01-17
Chương 1099 Jan-01-17
Chương 1098 Jan-01-17
Chương 1086 Jan-01-17
Chương 1085 Jan-01-17
Chương 1084 Jan-01-17
Chương 1083 Jan-01-17
Chương 1082 Jan-01-17
Chương 1081 Jan-01-17
Chương 1080 Jan-01-17
Chương 1079 Jan-01-17
Chương 1078 Jan-01-17
Chương 1077 Jan-01-17
Chương 1076 Jan-01-17
Chương 1075 Jan-01-17
Chương 1074 Jan-01-17
Chương 1073 Jan-01-17
Chương 1072 Jan-01-17
Chương 1071 Jan-01-17
Chương 1070 Jan-01-17
Chương 1069 Jan-01-17
Chương 1068 Jan-01-17
Chương 1067 Jan-01-17
Chương 1066 Jan-01-17
Chương 1065 Jan-01-17
Chương 1064 Jan-01-17
Chương 1063 Jan-01-17
Chương 1062 Jan-01-17
Chương 1061 Jan-01-17
Chương 1060 Jan-01-17
Chương 1059 Jan-01-17
Chương 1058 Jan-01-17
Chương 1057 Jan-01-17
Chương 1056 Jan-01-17
Chương 1055 Jan-01-17
Chương 1054 Jan-01-17
Chương 1053 Jan-01-17
Chương 1052 Jan-01-17
Chương 1051 Jan-01-17
Chương 1050 Jan-01-17
Chương 1049 Jan-01-17
Chương 1048 Jan-01-17
Chương 1047 Jan-01-17
Chương 1046 Jan-01-17
Chương 1045 Jan-01-17
Chương 1044 Jan-01-17
Chương 1043 Jan-01-17
Chương 1042 Jan-01-17
Chương 1041 Jan-01-17
Chương 1040 Jan-01-17
Chương 1039 Jan-01-17
Chương 1038 Jan-01-17
Chương 1037 Jan-01-17
Chương 1036 Jan-01-17
Chương 1035 Jan-01-17
Chương 1034 Jan-01-17
Chương 1033 Jan-01-17
Chương 1032 Jan-01-17
Chương 1031 Jan-01-17
Chương 1030 Jan-01-17
Chương 1029 Jan-01-17
Chương 1028 Jan-01-17
Chương 1027 Jan-01-17
Chương 1026 Jan-01-17
Chương 1025 Jan-01-17
Chương 1024 Jan-01-17
Chương 1023 Jan-01-17
Chương 1022 Jan-01-17
Chương 1021 Jan-01-17
Chương 1020 Jan-01-17
Chương 1019 Jan-01-17
Chương 1018 Jan-01-17
Chương 1017 Jan-01-17
Chương 1016 Jan-01-17
Chương 1015 Jan-01-17
Chương 1014 Jan-01-17
Chương 1013 Jan-01-17
Chương 1012 Jan-01-17
Chương 1011 Jan-01-17
Chương 1010 Jan-01-17
Chương 1009 Jan-01-17
Chương 1008 Jan-01-17
Chương 1007 Jan-01-17
Chương 1006 Jan-01-17
Chương 1005 Jan-01-17
Chương 1004 Jan-01-17
Chương 1003 Jan-01-17
Chương 1002 Jan-01-17
Chương 1001 Jan-01-17
Chương 1000 Jan-01-17
Chương 999 Jan-01-17
Chương 998 Jan-01-17
Chương 997 Jan-01-17
Chương 996 Jan-01-17
Chương 995 Jan-01-17
Chương 994 Jan-01-17
Chương 993 Jan-01-17
Chương 992 Jan-01-17
Chương 991 Jan-01-17
Chương 990 Jan-01-17
Chương 989 Jan-01-17
Chương 988 Jan-01-17
Chương 987 Jan-01-17
Chương 986 Jan-01-17
Chương 985 Jan-01-17
Chương 984 Jan-01-17
Chương 983 Jan-01-17
Chương 982 Jan-01-17
Chương 981 Jan-01-17
Chương 980 Jan-01-17
Chương 979 Jan-01-17
Chương 978 Jan-01-17
Chương 977 Jan-01-17
Chương 976 Jan-01-17
Chương 975 Jan-01-17
Chương 974 Jan-01-17
Chương 973 Jan-01-17
Chương 972 Jan-01-17
Chương 971 Jan-01-17
Chương 970 Jan-01-17
Chương 969 Jan-01-17
Chương 968 Jan-01-17
Chương 967 Jan-01-17
Chương 966 Jan-01-17
Chương 965 Jan-01-17
Chương 964 Jan-01-17
Chương 963 Jan-01-17
Chương 962 Jan-01-17
Chương 961 Jan-01-17
Chương 960 Jan-01-17
Chương 959 Jan-01-17
Chương 958 Jan-01-17
Chương 957 Jan-01-17
Chương 956 Jan-01-17
Chương 955 Jan-01-17
Chương 954 Jan-01-17
Chương 953 Jan-01-17
Chương 952 Jan-01-17
Chương 951 Jan-01-17
Chương 950 Jan-01-17
Chương 949 Jan-01-17
Chương 948 Jan-01-17
Chương 947 Jan-01-17
Chương 946 Jan-01-17
Chương 945 Jan-01-17
Chương 944 Jan-01-17
Chương 943 Jan-01-17
Chương 942 Jan-01-17
Chương 941 Jan-01-17
Chương 940 Jan-01-17
Chương 939 Jan-01-17
Chương 938 Jan-01-17
Chương 937 Jan-01-17
Chương 936 Jan-01-17
Chương 935 Jan-01-17
Chương 934 Jan-01-17
Chương 933 Jan-01-17
Chương 932 Jan-01-17
Chương 931 Jan-01-17
Chương 930 Jan-01-17
Chương 929 Jan-01-17
Chương 928 Jan-01-17
Chương 927 Jan-01-17
Chương 926 Jan-01-17
Chương 925 Jan-01-17
Chương 924 Jan-01-17
Chương 923 Jan-01-17
Chương 922 Jan-01-17
Chương 921 Jan-01-17
Chương 920 Jan-01-17
Chương 919 Jan-01-17
Chương 918 Jan-01-17
Chương 917 Jan-01-17
Chương 916 Jan-01-17
Chương 915 Jan-01-17
Chương 913 Jan-01-17
Chương 912 Jan-01-17
Chương 911 Jan-01-17
Chương 905 Jan-01-17
Chương 859 Jan-01-17
Chương 854 Jan-01-17
Chương 850 Jan-01-17
Chương 849 Jan-01-17
Chương 848 Jan-01-17
Chương 847 Jan-01-17
Chương 841 Jan-01-17
Chương 792 Jan-01-17
Chương 791 Jan-01-17
Chương 790 Jan-01-17
Chương 789 Jan-01-17
Chương 788 Jan-01-17
Chương 787 Jan-01-17
Chương 786 Jan-01-17
Chương 785 Jan-01-17
Chương 784 Jan-01-17
Chương 783 Jan-01-17
Chương 782 Jan-01-17
Chương 781 Jan-01-17
Chương 780 Jan-01-17
Chương 779 Jan-01-17
Chương 778 Jan-01-17
Chương 777 Jan-01-17
Chương 776 Jan-01-17
Chương 774 Jan-01-17
Chương 773 Jan-01-17
Chương 764 Jan-01-17
Chương 763 Jan-01-17
Chương 762 Jan-01-17
Chương 761 Jan-01-17
Chương 376a: Thu Jan-01-17
Comments
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị