247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Quỷ Tình Trái THEO DÕI DANH SÁCH CHAPTER CHIA SẺ

Mô tả Quỷ Tình Trái:

Edit: Cô Nương Lẳng – Triêu Nhan – Cơm Nắm Nướng Chảo.

Thể loại:  Xuyên việt thời không, cường thủ hào đoạt, cường cường, sinh tử, 1 vs 1.

Sống ở trên đời này thì Lục Vĩnh Hạo chỉ có hai mối quan tâm đó là : ăn hết các món ngon trong thiên hạ và sinh được thằng cu chống gậy.

Chẳng hiểu sao liên tục sáu bà tình nhân lại chỉ tạo được cho gã sáu cái thai nữ, đến ½ củ lạc con cũng không thấy bóng dáng, gã bỏ.

Ly kỳ một nỗi, lão thầy bói mù phán về sau gã phải sinh cho mấy thằng giống đực sáu đứa bé để trả món nợ máu của sáu hài nhi bé bỏng còn chưa thành hình nọ…

Đùa à? Gã sinh bằng nách chắc? Đường đường Kim bài đả thủ của Đông Anh Hội lại xuống đến mức phải đi sinh con cho thằng khác á?

Truyện này cực độ … ác liệt. Tạp văn tổng hợp các thể loại, cẩn thận sét đánh (_.__”)

Quỷ Tình Trái Chapters

Time uploaded
Chương 67 Sep-13-17
Chương 66 Sep-13-17
Chương 65 Sep-13-17
Chương 64 Sep-13-17
Chương 63 Sep-13-17
Chương 62 Sep-13-17
Chương 61 Sep-13-17
Chương 60 Sep-13-17
Chương 59 Sep-13-17
Chương 58 Sep-13-17
Chương 57 Sep-13-17
Chương 56 Sep-13-17
Chương 55 Sep-13-17
Chương 54 Sep-13-17
Chương 53 Sep-13-17
Chương 52 Sep-13-17
Chương 51 Sep-13-17
Chương 50 Sep-13-17
Chương 49 Sep-13-17
Chương 48 Sep-13-17
Chương 47 Sep-13-17
Chương 46 Sep-13-17
Chương 45 Sep-13-17
Chương 44 Sep-13-17
Chương 43 Sep-13-17
Chương 42 Sep-13-17
Chương 41 Sep-13-17
Chương 40 Sep-13-17
Chương 39 Sep-13-17
Chương 38 Sep-13-17
Chương 37 Sep-13-17
Chương 36 Sep-13-17
Chương 35 Sep-13-17
Chương 34 Sep-13-17
Chương 33 Sep-13-17
Chương 32 Sep-13-17
Chương 31 Sep-13-17
Chương 30 Sep-13-17
Chương 29 Sep-13-17
Chương 28 Sep-13-17
Chương 27 Sep-13-17
Chương 26 Sep-13-17
Chương 25 Sep-13-17
Chương 24 Sep-13-17
Chương 23 Sep-13-17
Chương 22 Sep-13-17
Chương 21 Sep-13-17
Chương 20 Sep-13-17
Chương 19 Sep-13-17
Chương 18 Sep-13-17
Chương 17 Sep-13-17
Chương 16 Sep-13-17
Chương 15 Sep-13-17
Chương 14 Sep-13-17
Chương 13 Sep-13-17
Chương 12 Sep-13-17
Chương 11 Sep-13-17
Chương 10 Sep-13-17
Chương 9 Sep-13-17
Chương 8 Sep-13-17
Chương 7 Sep-13-17
Chương 6 Sep-13-17
Chương 5 Sep-13-17
Chương 4 Sep-13-17
Chương 3 Sep-13-17
Chương 2 Sep-13-17
Chương 1 Sep-13-17
Comments
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị