247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Quan Khí THEO DÕI DANH SÁCH CHAPTER CHIA SẺ

Mô tả Quan Khí:

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Giới thiệu:

Nguồn: vipvandan.vn

Một nhân vật không hề có bối cảnh hùng mạnh với người thân là quan chức cao cấp trong chính phủ như trong Sĩ Đồ Phong Lưu, phải lăn lộn từ vị trí nhân viên hạng bét trong một xã nông thôn, thậm chí còn có nguy cơ bị giảm biên chế, phải đấu tranh với từng đồng nghiệp trong phòng để không bị mất việc. Nhân vật chính của chúng ta không hề có ai đưa đường chỉ lối mà hoàn toàn phải dựa vào năng lực bản thân để vươn lên trên con đường chính trị.

Đến với Quan Khí, bạn sẽ gặp những mưu mô, thủ đoạn ngay từ những chương đầu tiên, hơn nữa còn là những mưu mô rất đời thường, rất bình dân, rất gần gũi với cuộc sống thực của những nhân viên cấp thấp, dần dần phát triển lên cao mà không ở tầm cao cấp ngay từ đầu, thậm chí lên tới tầm vĩ mô, xa vời như Sĩ Đồ Phong Lưu.

Tóm lại, Sĩ Đồ Phong Lưu là truyện về giới quan chức cao cấp thì Quan Khí chính là truyện về giới nhân viên cấp thấp, tất nhiên là dần phát triển sẽ lên thành cấp cao, tuy nhiên quá trình phát triển khó khăn và mưu mô hơn xa so với Sĩ Đồ Phong Lưu.
Về cơ bản, Quan Khí rất có tính tham khảo đối với những ai dính líu tới con
đường chính trị mà không phải con ông cháu cha.
Trong Sĩ Đồ Phong Lưu các bạn chỉ thấy được một phần đấu tranh của các gia tộc lớn trong Bắc Kinh. Nhưng tại Quan Khí các bạn sẽ thấy liên quan đến nhân vật cao cấp nhất Trung Quốc, Thủ tướng, các phó thủ tướng, các bộ trưởng. Câu truyện với nhân vật chính Vương Trạch Vinh, một người đi lên từ một cán bộ xã với các mối quan hệ nữ đan xen và khó có thể lý giải. Một vợ, rất nhiều người yêu ...

Quan Khí Chapters

Time uploaded
Chương 1729 Jan-10-17
Chương 1728 Jan-10-17
Chương 1727 Jan-10-17
Chương 1726 Jan-10-17
Chương 1725 Jan-10-17
Chương 1724 Jan-10-17
Chương 1723 Jan-10-17
Chương 1722 Jan-10-17
Chương 1721 Jan-10-17
Chương 1720 Jan-10-17
Chương 1719 Jan-10-17
Chương 1718 Jan-10-17
Chương 1717 Jan-10-17
Chương 1716 Jan-10-17
Chương 1715 Jan-10-17
Chương 1714 Jan-10-17
Chương 1713 Jan-10-17
Chương 1712 Jan-10-17
Chương 1711 Jan-10-17
Chương 1710 Jan-10-17
Chương 1709 Jan-10-17
Chương 1708 Jan-10-17
Chương 1707 Jan-10-17
Chương 1706 Jan-10-17
Chương 1705 Jan-10-17
Chương 1704 Jan-10-17
Chương 1703 Jan-10-17
Chương 1702 Jan-10-17
Chương 1701 Jan-10-17
Chương 1700 Jan-10-17
Chương 1699 Jan-10-17
Chương 1698 Jan-10-17
Chương 1697 Jan-10-17
Chương 1696 Jan-10-17
Chương 1695 Jan-10-17
Chương 1694 Jan-10-17
Chương 1693 Jan-10-17
Chương 1692 Jan-10-17
Chương 1691 Jan-10-17
Chương 1690 Jan-10-17
Chương 1689 Jan-10-17
Chương 1688 Jan-10-17
Chương 1687 Jan-10-17
Chương 1686 Jan-10-17
Chương 1684 Jan-10-17
Chương 1683 Jan-10-17
Chương 1682 Jan-10-17
Chương 1681 Jan-10-17
Chương 1680 Jan-10-17
Chương 1679 Jan-10-17
Chương 1678 Jan-10-17
Chương 1677 Jan-10-17
Chương 1676 Jan-10-17
Chương 1675 Jan-10-17
Chương 1664 Jan-10-17
Chương 1663 Jan-10-17
Chương 1662 Jan-10-17
Chương 1661 Jan-10-17
Chương 1660 Jan-10-17
Chương 1659 Jan-10-17
Chương 1658 Jan-10-17
Chương 1657 Jan-10-17
Chương 1656 Jan-10-17
Chương 1655 Jan-10-17
Chương 1654 Jan-10-17
Chương 1653 Jan-10-17
Chương 1652 Jan-10-17
Chương 1651 Jan-10-17
Chương 1650 Jan-10-17
Chương 1649 Jan-10-17
Chương 1648 Jan-10-17
Chương 1647 Jan-10-17
Chương 1646 Jan-10-17
Chương 1645 Jan-10-17
Chương 1644 Jan-10-17
Chương 1643 Jan-10-17
Chương 1642 Jan-10-17
Chương 1641 Jan-10-17
Chương 1640 Jan-10-17
Chương 1639 Jan-10-17
Chương 1638 Jan-10-17
Chương 1637 Jan-10-17
Chương 1636 Jan-10-17
Chương 1635 Jan-10-17
Chương 1634 Jan-10-17
Chương 1633 Jan-10-17
Chương 1632 Jan-10-17
Chương 1631 Jan-10-17
Chương 1630 Jan-10-17
Chương 1629 Jan-10-17
Chương 1628 Jan-10-17
Chương 1627 Jan-10-17
Chương 1626 Jan-10-17
Chương 1625 Jan-10-17
Chương 1624 Jan-10-17
Chương 1623 Jan-10-17
Chương 1622 Jan-10-17
Chương 1621 Jan-10-17
Chương 1620 Jan-10-17
Chương 1619 Jan-10-17
Chương 1618 Jan-10-17
Chương 1617 Jan-10-17
Chương 1616 Jan-10-17
Chương 1615: ??? Jan-10-17
Chương 1614: ??? Jan-10-17
Chương 1613: ??? Jan-10-17
Chương 1612. Jan-10-17
Chương 1611. Jan-10-17
Chương 1610. Jan-10-17
Chương 1609. Jan-10-17
Chương 1608. Jan-10-17
Chương 1607. Jan-10-17
Chương 1606. Jan-10-17
Chương 1576 Jan-10-17
Chương 1561 Jan-10-17
Chương 1560 Jan-10-17
Chương 1559 Jan-10-17
Chương 1558 Jan-10-17
Chương 1557 Jan-10-17
Chương 1556 Jan-10-17
Chương 1555 Jan-10-17
Chương 1554 Jan-10-17
Chương 1553: Jan-10-17
Chương 1493 Jan-10-17
Chương 1411: Có Jan-10-17
Chương 1288 Jan-10-17
Chương 1287 Jan-10-17
Chương 1286 Jan-10-17
Chương 1280 Jan-10-17
Chương 1279 Jan-10-17
Chương 1270 Jan-10-17
Chương 1269 Jan-10-17
Chương 1268 Jan-10-17
Chương 1267 Jan-10-17
Chương 1266 Jan-10-17
Chương 1265 Jan-10-17
Chương 1264 Jan-10-17
Chương 1263 Jan-10-17
Chương 1224 Jan-10-17
Chương 1223 Jan-10-17
Chương 1222 Jan-10-17
Chương 1221 Jan-10-17
Chương 1220 Jan-10-17
Chương 1219 Jan-10-17
Chương 1218 Jan-10-17
Chương 1217 Jan-10-17
Chương 1201 Jan-10-17
Chương 1200 Jan-10-17
Chương 1199 Jan-10-17
Chương 1198 Jan-10-17
Chương 1170 Jan-10-17
Chương 1169 Jan-10-17
Chương 1168 Jan-10-17
Chương 1167 Jan-10-17
Chương 1166 Jan-10-17
Chương 1165 Jan-10-17
Chương 1164 Jan-10-17
Chương 1163 Jan-10-17
Chương 1162 Jan-10-17
Chương 1161 Jan-10-17
Chương 1160 Jan-10-17
Chương 1159 Jan-10-17
Chương 1158 Jan-10-17
Chương 1157 Jan-10-17
Chương 1156 Jan-10-17
Chương 1155 Jan-10-17
Chương 1154 Jan-10-17
Chương 1153 Jan-10-17
Chương 1152 Jan-10-17
Chương 1151 Jan-10-17
Chương 1040 Jan-10-17
Chương 1039 Jan-10-17
Chương 1038 Jan-10-17
Chương 1037 Jan-10-17
Chương 1036 Jan-10-17
Chương 1035 Jan-10-17
Chương 1034 Jan-10-17
Chương 1033 Jan-10-17
Chương 1032 Jan-10-17
Chương 1031 Jan-10-17
Chương 1030 Jan-10-17
Chương 1029 Jan-10-17
Chương 1028 Jan-10-17
Chương 1027 Jan-10-17
Chương 1026 Jan-10-17
Chương 1025 Jan-10-17
Chương 1024 Jan-10-17
Chương 1023 Jan-10-17
Chương 1022 Jan-10-17
Chương 1021 Jan-10-17
954 Jan-10-17
953 Jan-10-17
952 Jan-10-17
951 Jan-10-17
950 Jan-10-17
949 Jan-10-17
948 Jan-10-17
947 Jan-10-17
946 Jan-10-17
945 Jan-10-17
Chương 965 Jan-10-17
Chương 964 Jan-10-17
Chương 963 Jan-10-17
Chương 962 Jan-10-17
Chương 961 Jan-10-17
Chương 960 Jan-10-17
Chương 959 Jan-10-17
Chương 958 Jan-10-17
Chương 957 Jan-10-17
Chương 956 Jan-10-17
Chương 955 Jan-10-17
Chương 954 Jan-10-17
Chương 953 Jan-10-17
Chương 952 Jan-10-17
Chương 951 Jan-10-17
Chương 950 Jan-10-17
Chương 949 Jan-10-17
Chương 948 Jan-10-17
Chương 947 Jan-10-17
Chương 946 Jan-10-17
Chương 945 Jan-10-17
Chương 944 Jan-10-17
Chương 943 Jan-10-17
Chương 942 Jan-10-17
Chương 941 Jan-10-17
Chương 940 Jan-10-17
Chương 939 Jan-10-17
Chương 938 Jan-10-17
Chương 937 Jan-10-17
Chương 936 Jan-10-17
Chương 935 Jan-10-17
Chương 934 Jan-10-17
Chương 933 Jan-10-17
Chương 932 Jan-10-17
Chương 931 Jan-10-17
Chương 930 Jan-10-17
Chương 929 Jan-10-17
Chương 928 Jan-10-17
Chương 927 Jan-10-17
Chương 926 Jan-10-17
Chương 925 Jan-10-17
Chương 924 Jan-10-17
Chương 923 Jan-10-17
Chương 922 Jan-10-17
Chương 921 Jan-10-17
Chương 920 Jan-10-17
Chương 919 Jan-10-17
Chương 918 Jan-10-17
Chương 917 Jan-10-17
Chương 916 Jan-10-17
Chương 915 Jan-10-17
Chương 738 Jan-10-17
Chương 668 - 670 Jan-10-17
Chương 665 - 667 Jan-10-17
Chương 662 - 664 Jan-10-17
Chương 658 - 661 Jan-10-17
Chương 655 - 657 Jan-10-17
Chương 652 - 654 Jan-10-17
Chương 649 - 651 Jan-10-17
Chương 647 - 648 Jan-10-17
Chương 644 - 646 Jan-10-17
Chương 641 - 643 Jan-10-17
609 Jan-10-17
608 Jan-10-17
607 Jan-10-17
606 Jan-10-17
605 Jan-10-17
604 Jan-10-17
601 Jan-10-17
Chương 360 Jan-10-17
Chương 359 Jan-10-17
Chương 354 Jan-10-17
311 Jan-10-17
Comments
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị