247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Phù Dung THEO DÕI DANH SÁCH CHAPTER CHIA SẺ

Mô tả Phù Dung:

Thể loại: trùng sinh, cổ đại.

Nàng chính là chưa từng oán cũng không hối lại chẳng cầu, cớ sao lại còn trùng sinh?

Lý Phu Dung nàng là một trong tam phi của Lạc Quân đế, cả cuộc đời chỉ cầu bình thản, không ham phú quý lại càng chẳng mong đợi tình yêu. Từ bỏ trận chiến tranh giành ân ủng nên nàng nhìn thấu nhiều việc mà người trong cuộc không rõ.

Nàng cũng chỉ là người đứng ngoài quan sát mối tình giữa Lạc Quân đế và nữ nhân hắn yêu: Tô Tuyết.

Mãi luôn là kẻ qua đường…

Phù Dung Chapters

Time uploaded
Chương 99-3 Mar-19-18
Chương 99-2 Mar-19-18
Chương 99-1 Mar-19-18
Chương 98 Mar-19-18
Chương 97 Mar-19-18
Chương 96 Mar-19-18
Chương 95 Mar-19-18
Chương 94 Mar-19-18
Chương 93 Mar-19-18
Chương 92 Mar-19-18
Chương 91 Mar-19-18
Chương 90 Mar-19-18
Chương 89 Mar-19-18
Chương 88 Mar-19-18
Chương 87 Mar-19-18
Chương 86 Mar-19-18
Chương 85 Mar-19-18
Chương 84 Mar-19-18
Chương 83 Mar-19-18
Chương 82 Mar-19-18
Chương 81 Mar-19-18
Chương 80 Mar-19-18
Chương 79 Mar-19-18
Chương 78 Mar-19-18
Chương 77 Mar-19-18
Chương 76 Mar-19-18
Chương 75 Mar-19-18
Chương 74 Mar-19-18
Chương 73 Mar-19-18
Chương 72 Mar-19-18
Chương 71 Mar-19-18
Chương 70 Mar-19-18
Chương 69 Mar-19-18
Chương 68 Mar-19-18
Chương 67 Mar-19-18
Chương 66 Mar-19-18
Chương 65 Mar-19-18
Chương 64 Mar-19-18
Chương 63 Mar-19-18
Chương 62 Mar-19-18
Chương 61 Mar-19-18
Chương 60 Mar-19-18
Chương 59 Mar-19-18
Chương 57 Mar-19-18
Chương 56 Mar-19-18
Chương 55 Mar-19-18
Chương 54 Mar-19-18
Chương 53 Mar-19-18
Chương 52 Mar-19-18
Chương 51 Mar-19-18
Chương 50 Mar-19-18
Chương 49 Mar-19-18
Chương 48 Mar-19-18
Chương 47 Mar-19-18
Chương 46 Mar-19-18
Chương 45 Mar-19-18
Chương 44 Mar-19-18
Chương 43 Mar-19-18
Chương 42 Mar-19-18
Chương 41 Mar-19-18
Chương 40 Mar-19-18
Chương 39 Mar-19-18
Chương 38 Mar-19-18
Chương 37 Mar-19-18
Chương 36 Mar-19-18
Chương 35 Mar-19-18
Chương 34 Mar-19-18
Chương 33 Mar-19-18
Chương 32 Mar-19-18
Chương 31 Mar-19-18
Chương 30 Mar-19-18
Chương 29 Mar-19-18
Chương 28 Mar-19-18
Chương 27 Mar-19-18
Chương 26 Mar-19-18
Chương 25 Mar-19-18
Chương 24 Mar-19-18
Chương 23 Mar-19-18
Chương 22 Mar-19-18
Chương 21 Mar-19-18
Chương 20 Mar-19-18
Chương 19 Mar-19-18
Chương 18 Mar-19-18
Chương 17 Mar-19-18
Chương 16 Mar-19-18
Chương 15 Mar-19-18
Chương 14 Mar-19-18
Chương 13 Mar-19-18
Chương 12 Mar-19-18
Chương 11 Mar-19-18
Chương 10 Mar-19-18
Chương 9 Mar-19-18
Chương 8 Mar-19-18
Chương 7 Mar-19-18
Chương 6 Mar-19-18
Chương 5 Mar-19-18
Chương 4 Mar-19-18
Chương 3 Mar-19-18
Chương 2 Mar-19-18
Chương 1 Mar-19-18
Comments
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị