247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi THEO DÕI DANH SÁCH CHAPTER CHIA SẺ

Mô tả Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi:

Thể loại: Xuyên không, cung đình tranh đấu, nữ phẫn nam trang, hài hước, hoan hỉ, oan gia, 1x1, HE.

Editor: Cinnie

Ta bất ngờ xuyên về quá khứ nhưng lại đến một triều đại lịch sử không rõ ràng, càng trở thành một giấc mộng của mỗi nam nhân - Phò mã gia.

Vốn nên là trời xanh ban thưởng lương duyên.

Thế nhưng, công chúa là hoa mà ta cũng là một đóa hoa a!

Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi Chapters

Time uploaded
Chương 85 Jan-26-17
Chương 84 Jan-26-17
Chương 83 Jan-26-17
Chương 82 Jan-26-17
Chương 81 Jan-26-17
Chương 80 Jan-26-17
Chương 79 Jan-26-17
Chương 78 Jan-26-17
Chương 77 Jan-26-17
Chương 76 Jan-26-17
Chương 75 Jan-26-17
Chương 74 Jan-26-17
Chương 73 Jan-26-17
Chương 72 Jan-26-17
Chương 71 Jan-26-17
Chương 70 Jan-26-17
Chương 69 Jan-26-17
Chương 68 Jan-26-17
Chương 67 Jan-26-17
Chương 66 Jan-26-17
Chương 65 Jan-26-17
Chương 64 Jan-26-17
Chương 63 Jan-26-17
Chương 62 Jan-26-17
Chương 61 Jan-26-17
Chương 60 Jan-26-17
Chương 59 Jan-26-17
Chương 58 Jan-26-17
Chương 57 Jan-26-17
Chương 56 Jan-26-17
Chương 55 Jan-26-17
Chương 54 Jan-26-17
Chương 53 Jan-26-17
Chương 52 Jan-26-17
Chương 51 Jan-26-17
Chương 50 Jan-26-17
Chương 49 Jan-26-17
Chương 48 Jan-26-17
Chương 47 Jan-26-17
Chương 46 Jan-26-17
Chương 45 Jan-26-17
Chương 44 Jan-26-17
Chương 43 Jan-26-17
Chương 42 Jan-26-17
Chương 41 Jan-26-17
Chương 40 Jan-26-17
Chương 39 Jan-26-17
Chương 38 Jan-26-17
Chương 37 Jan-26-17
Chương 36 Jan-26-17
Chương 35 Jan-26-17
Chương 34 Jan-26-17
Chương 33 Jan-26-17
Chương 32 Jan-26-17
Chương 31 Jan-26-17
Chương 30 Jan-26-17
Chương 29 Jan-26-17
Chương 28 Jan-26-17
Chương 27 Jan-26-17
Chương 26 Jan-26-17
Chương 25 Jan-26-17
Chương 24 Jan-26-17
Chương 23 Jan-26-17
Chương 22 Jan-26-17
Chương 21 Jan-26-17
Chương 20 Jan-26-17
Chương 19 Jan-26-17
Chương 18 Jan-26-17
Chương 17 Jan-26-17
Chương 16 Jan-26-17
Chương 15 Jan-26-17
Chương 14 Jan-26-17
Chương 13 Jan-26-17
Chương 12 Jan-26-17
Chương 11 Jan-26-17
Chương 10 Jan-26-17
Chương 9 Jan-26-17
Chương 8 Jan-26-17
Chương 7 Jan-26-17
Chương 6 Jan-26-17
Chương 5 Jan-26-17
Chương 4 Jan-26-17
Chương 3 Jan-26-17
Chương 2 Jan-26-17
Chương 1 Jan-26-17
Comments
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị