247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng! THEO DÕI DANH SÁCH CHAPTER CHIA SẺ
  • Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

  • Tác giả: Giáng Hàm
  • Thể loại : Updating
  • Trạng thái : Đang cập nhật
  • Nhóm dịch : wattpad.com/user/Linhlady
  • Ngày cập nhật :
  • View : 534
  • Đánh giá :

Mô tả Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!:

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên nhanh, Phát sóng trực tiếp

Convert: Ánh Nguyệt

Edit: Linhlady

- Kí chủ, cô cần phải yêu cầu khên thưởng. Chỉ có khen thưởng mới thăng cấp được nha, mà thăng cấp thì mới có thể được... bla bla blo blo

- Ờ... (lạnh nhạt.jpg)

- Sao cô lại có thể không biết phấn đấu như vậy! Thế là không tốt đâu!

- À...  (tiếp tục lạnh nhạt.jpg)

- Kí chủ nhà mình làm sao vậy? Không có chút cố gắng nào

#kí chủ quá lãn công, phải làm sao, online chờ, rất gấp#

Hệ thống:

User thần bí thưởng phi thuyền vũ trụ!

User thần bí thưởng mười bình vô địch Kim Đan!

User thần bí thưởng một tinh cầu!

User thần bí thưởng...

User thần bí...

User thần bí...

Mạc Vân Quả: Kim chủ! Ôm đùi! Cầu thưởng!

Hệ thống:......

Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng! Chapters

Time uploaded
Chương 402 Aug-18-19
Chương 401 Aug-13-19
Chương 400 Aug-12-19
Chương 399 Aug-11-19
Chương 397 Aug-04-19
Chương 396 Aug-04-19
Chương 395 Aug-04-19
Chương 394 Aug-04-19
Chương 393 Aug-04-19
Chương 392 Aug-02-19
Chương 391 Aug-02-19
Chương 390 Jul-31-19
Chương 389 Jul-31-19
Chương 388 Jul-31-19
Chương 387 Jul-31-19
Chương 386 Jul-31-19
Chương 385 Jul-31-19
Chương 384 Jul-31-19
Chương 383 Jul-31-19
Chương 382 Jul-31-19
Chương 381 Jul-31-19
Chương 380 Jul-31-19
Chương 379 Jul-31-19
Chương 378 Jul-31-19
Chương 377 Jul-31-19
Chương 376 Jul-31-19
Chương 375 Jul-31-19
Chương 374 Jul-31-19
Chương 373 Jul-31-19
Chương 370 Jul-31-19
Chương 369 Jul-31-19
Chương 368 Jul-31-19
Chương 367 Jul-31-19
Chương 366 Jul-31-19
Chương 365 Jul-31-19
Chương 364 Jul-31-19
Chương 363 Jul-31-19
Chương 362 Jul-31-19
Chương 361 Jul-31-19
Chương 360 Jul-31-19
Chương 359 Jul-31-19
Chương 358 Jul-31-19
Chương 357 Jul-31-19
Chương 356 Jul-31-19
Chương 355 Jul-31-19
Chương 354 Jul-31-19
Chương 353 Jul-31-19
Chương 352 Jul-31-19
Chương 351 Jul-31-19
Chương 350 Jul-31-19
Chương 349 Jul-31-19
Chương 348 Jul-31-19
Chương 347 Jul-31-19
Chương 346 Jul-31-19
Chương 343 Jul-31-19
Chương 342 Jul-31-19
Chương 341 Jul-31-19
Chương 340 Jul-31-19
Chương 339 Jul-31-19
Chương 338 Jul-31-19
Chương 337 Jul-31-19
Chương 336 Jul-31-19
Chương 335 Jul-31-19
Chương 334 Jul-31-19
Chương 333 Jul-31-19
Chương 332 Jul-31-19
Chương 331 Jul-31-19
Chương 330 Jul-31-19
Chương 329 Jul-31-19
Chương 328 Jul-31-19
Chương 327 Jul-31-19
Chương 326 Jul-31-19
Chương 325 Jul-31-19
Chương 324 Jul-31-19
Chương 323 Jul-31-19
Chương 322 Jul-31-19
Chương 321 Jul-31-19
Chương 320 Jul-31-19
Chương 319 Jul-31-19
Chương 318 Jul-31-19
Chương 317 Jul-31-19
Chương 316 Jul-31-19
Chương 315 Jul-31-19
Chương 314 Jul-31-19
Chương 313 Jul-31-19
Chương 310 Jul-31-19
Chương 309 Jul-31-19
Chương 308 Jul-31-19
Chương 307 Jul-31-19
Chương 306 Jul-31-19
Chương 305 Jul-31-19
Chương 304 Jul-31-19
Chương 303 Jul-31-19
Chương 302 Jul-31-19
Chương 301 Jul-31-19
Chương 300 Jul-31-19
Chương 299 Jul-31-19
Chương 298 Jul-31-19
Chương 297 Jul-31-19
Chương 296 Jul-31-19
Chương 295 Jul-31-19
Chương 294 Jul-31-19
Chương 293 Jul-31-19
Chương 292 Jul-31-19
Chương 291 Jul-31-19
Chương 290 Jul-31-19
Chương 289 Jul-31-19
Chương 288 Jul-31-19
Chương 285 Jul-31-19
Chương 284 Jul-31-19
Chương 283 Jul-31-19
Chương 282 Jul-31-19
Chương 281 Jul-31-19
Chương 280 Jul-31-19
Chương 279 Jul-31-19
Chương 278 Jul-31-19
Chương 277 Jul-31-19
Chương 276 Jul-31-19
Chương 275 Jul-31-19
Chương 274 Jul-31-19
Chương 273 Jul-31-19
Chương 272 Jul-31-19
Chương 271 Jul-31-19
Chương 270 Jul-31-19
Chương 269 Jul-31-19
Chương 268 Jul-31-19
Chương 267 Jul-31-19
Chương 266 Jul-31-19
Chương 265 Jul-31-19
Chương 264 Jul-31-19
Chương 263 Jul-31-19
Chương 262 Jul-31-19
Chương 261 Jul-31-19
Chương 260 Jul-31-19
Chương 257 Jul-31-19
Chương 256 Jul-31-19
Chương 255 Jul-31-19
Chương 254 Jul-31-19
Chương 253 Jul-31-19
Chương 252 Jul-31-19
Chương 251 Jul-31-19
Chương 250 Jul-31-19
Chương 249 Jul-31-19
Chương 248 Jul-31-19
Chương 247 Jul-31-19
Chương 246 Jul-31-19
Chương 245 Jul-31-19
Chương 244 Jul-31-19
Chương 243 Jul-31-19
Chương 242 Jul-31-19
Chương 241 Jul-31-19
Chương 240 Jul-31-19
Chương 239 Jul-31-19
Chương 238 Jul-31-19
Chương 237 Jul-31-19
Chương 236 Jul-31-19
Chương 233 Jul-31-19
Chương 232 Jul-31-19
Chương 231 Jul-31-19
Chương 230 Jul-31-19
Chương 229 Jul-31-19
Chương 228 Jul-31-19
Chương 227 Jul-31-19
Chương 226 Jul-31-19
Chương 225 Jul-31-19
Chương 224 Jul-31-19
Chương 223 Jul-31-19
Chương 222 Jul-31-19
Chương 221 Jul-31-19
Chương 220 Jul-31-19
Chương 219 Jul-31-19
Chương 218 Jul-31-19
Chương 217 Jul-31-19
Chương 216 Jul-31-19
Chương 215 Jul-31-19
Chương 214 Jul-31-19
Chương 213 Jul-31-19
Chương 210 Jul-31-19
Chương 209 Jul-31-19
Chương 208 Jul-31-19
Chương 207 Jul-31-19
Chương 206 Jul-31-19
Chương 205 Jul-31-19
Chương 204 Jul-31-19
Chương 203 Jul-31-19
Chương 202 Jul-31-19
Chương 201 Jul-31-19
Chương 200 Jul-31-19
Chương 199 Jul-31-19
Chương 198 Jul-31-19
Chương 197 Jul-31-19
Chương 196 Jul-31-19
Chương 195 Jul-31-19
Chương 194 Jul-31-19
Chương 193 Jul-31-19
Chương 192 Jul-31-19
Chương 191 Jul-31-19
Chương 190 Jul-31-19
Chương 189 Jul-31-19
Chương 186 Jul-31-19
Chương 185 Jul-31-19
Chương 184 Jul-31-19
Chương 183 Jul-31-19
Chương 182 Jul-31-19
Chương 181 Jul-31-19
Chương 180 Jul-31-19
Chương 179 Jul-31-19
Chương 178 Jul-31-19
Chương 177 Jul-31-19
Chương 176 Jul-31-19
Chương 175 Jul-31-19
Chương 174 Jul-31-19
Chương 173 Jul-31-19
Chương 172 Jul-31-19
Chương 171 Jul-31-19
Chương 170 Jul-31-19
Chương 169 Jul-31-19
Chương 168 Jul-31-19
Chương 167 Jul-31-19
Chương 166 Jul-31-19
Chương 165 Jul-31-19
Chương 164 Jul-31-19
Chương 163 Jul-31-19
Chương 160 Jul-31-19
Chương 159 Jul-31-19
Chương 158 Jul-31-19
Chương 157 Jul-31-19
Chương 156 Jul-31-19
Chương 155 Jul-31-19
Chương 152 Jul-31-19
Chương 151 Jul-31-19
Chương 150 Jul-31-19
Chương 149 Jul-31-19
Chương 148 Jul-31-19
Chương 147 Jul-31-19
Chương 146 Jul-31-19
Chương 145 Jul-31-19
Chương 144 Jul-31-19
Chương 143 Jul-31-19
Chương 142 Jul-31-19
Chương 141 Jul-31-19
Chương 140 Jul-31-19
Chương 139 Jul-31-19
Chương 138 Jul-31-19
Chương 137 Jul-31-19
Chương 136 Jul-31-19
Chương 135 Jul-31-19
Chương 134 Jul-31-19
Chương 133 Jul-31-19
Chương 132 Jul-31-19
Chương 131 Jul-31-19
Chương 130 Jul-31-19
Chương 129 Jul-31-19
Chương 128 Jul-31-19
Chương 127 Jul-31-19
Chương 126 Jul-31-19
Chương 125 Jul-31-19
Chương 124 Jul-31-19
Chương 121 Jul-31-19
Chương 120 Jul-31-19
Chương 119 Jul-31-19
Chương 118 Jul-31-19
Chương 117 Jul-31-19
Chương 116 Jul-31-19
Chương 115 Jul-31-19
Chương 114 Jul-31-19
Chương 113 Jul-31-19
Chương 112 Jul-31-19
Chương 111 Jul-31-19
Chương 110 Jul-31-19
Chương 109 Jul-31-19
Chương 108 Jul-31-19
Chương 107 Jul-31-19
Chương 106 Jul-31-19
Chương 105 Jul-31-19
Chương 104 Jul-31-19
Chương 103 Jul-31-19
Chương 102 Jul-31-19
Chương 101 Jul-31-19
Chương 100 Jul-31-19
Chương 99 Jul-31-19
Chương 96 Jul-31-19
Chương 95 Jul-31-19
Chương 94 Jul-31-19
Chương 93 Jul-31-19
Chương 92 Jul-31-19
Chương 91 Jul-31-19
Chương 90 Jul-31-19
Chương 89 Jul-31-19
Chương 88 Jul-31-19
Chương 87 Jul-31-19
Chương 86 Jul-31-19
Chương 85 Jul-31-19
Chương 84 Jul-31-19
Chương 83 Jul-31-19
Chương 82 Jul-31-19
Chương 81 Jul-31-19
Chương 80 Jul-31-19
Chương 79 Jul-31-19
Chương 78 Jul-31-19
Chương 77 Jul-31-19
Chương 76 Jul-31-19
Chương 75 Jul-31-19
Chương 74 Jul-31-19
Chương 71 Jul-31-19
Chương 70 Jul-31-19
Chương 69 Jul-31-19
Chương 68 Jul-31-19
Chương 67 Jul-31-19
Chương 66 Jul-31-19
Chương 65 Jul-31-19
Chương 64 Jul-31-19
Chương 63 Jul-31-19
Chương 62 Jul-31-19
Chương 61 Jul-31-19
Chương 60 Jul-31-19
Chương 59 Jul-31-19
Chương 58 Jul-31-19
Chương 57 Jul-31-19
Chương 56 Jul-31-19
Chương 55 Jul-31-19
Chương 54 Jul-31-19
Chương 53 Jul-31-19
Chương 52 Jul-31-19
Chương 51 Jul-31-19
Chương 50 Jul-31-19
Chương 49 Jul-31-19
Chương 48 Jul-31-19
Chương 17 Jul-31-19
Chương 16 Jul-31-19
Comments
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị