247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào) THEO DÕI DANH SÁCH CHAPTER CHIA SẺ
  • Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

  • Tác giả: Thỏ Kỉ Đích Hồ La Bắc
  • Thể loại : Updating
  • Trạng thái : Đang cập nhật
  • Nhóm dịch : Inovel
  • Ngày cập nhật :
  • View : 10,442
  • Đánh giá :
  •   247Truyen.com rate : 5/ 5 - 1 votes

Mô tả Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào):

Edit: Snow

Thể loại: HĐ, Trọng sinh, Hài, Ngọt, HE

Chắc các bạn đã quen với các nhân vật sống lại lúc mình còn nhỏ thì trong câu chuyện này hoàn toàn ngược lại khi nữ chính trọng sinh lại vào thân nam nhân.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi "Diệp Sơ đã trùng sinh, hơn nữa lại trùng sinh trên cơ thể Diệp Sơ Dương, người thừa kế nhà họ Diệp được đồn đại là dân "cong".

Từ đó..."

Với hàng loạt các thân phận khủng: Nam thần quốc dân, đại sư huyền học, thiên tài siêu cấp, cô trở thành đối tượng khiến vô vàn người điên cuồng.

Nghe nói, gia chủ hiện tại của nhà họ Diệp là chú út của Diệp Sơ Dương.

Diệp Sơ Dương: "Vớ vẩn, anh ấy là bạn trai tôi!"

[Nữ cải trang nam, nữ chính và nam chính không có quan hệ huyết thống...]

[TEAM không thích thể loại anh hành hạ em, em giày vò anh, nên chọn dịch thể loại sủng tận trời, ngọt tận tim, nữ chính lợi hại, không não tàn... Mời vào lọt hố ^^]"

Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào) Chapters

Time uploaded
Chương 1090 Oct-12-19
Chương 1089 Oct-12-19
Chương 1088 Oct-12-19
Chương 1087 Oct-12-19
Chương 1086 Oct-12-19
Chương 1085 Oct-12-19
Chương 1084 Oct-12-19
Chương 1083 Oct-12-19
Chương 1082 Oct-12-19
Chương 1081 Oct-12-19
Chương 1075 Oct-12-19
Chương 1074 Oct-12-19
Chương 1073 Oct-12-19
Chương 1072 Oct-12-19
Chương 1071 Oct-12-19
Chương 1063 Oct-12-19
Chương 1062 Oct-12-19
Chương 1061 Oct-12-19
Chương 1060 Oct-12-19
Chương 1059 Oct-12-19
Chương 1058 Oct-12-19
Chương 1057 Oct-12-19
Chương 1056 Oct-12-19
Chương 1055 Oct-12-19
Chương 1052 Oct-12-19
Chương 1051 Oct-12-19
Chương 1049 Oct-12-19
Chương 1048 Oct-12-19
Chương 1047 Oct-12-19
Chương 1046 Oct-12-19
Chương 1037 Oct-12-19
Chương 1036 Oct-12-19
Chương 1031 Oct-12-19
Chương 1030 Sep-04-19
Chương 1029 Sep-04-19
Chương 1028 Sep-04-19
Chương 1027 Sep-04-19
Chương 1025 Sep-04-19
Chương 1024 Sep-04-19
Chương 1023 Sep-04-19
Chương 1022 Sep-04-19
Chương 1021 Sep-04-19
Chương 1020 Sep-02-19
Chương 1019 Sep-02-19
Chương 1018 Sep-02-19
Chương 1017 Sep-02-19
Chương 1016 Sep-02-19
Chương 1015 Sep-02-19
Chương 1014 Sep-01-19
Chương 1013 Sep-01-19
Chương 1012 Sep-01-19
Chương 1011 Sep-01-19
Chương 1010 Aug-29-19
Chương 1009 Aug-29-19
Chương 1008 Aug-29-19
Chương 1007 Aug-29-19
Chương 1006 Aug-29-19
Chương 1005 Aug-29-19
Chương 1002 Aug-25-19
Chương 1001 Aug-25-19
Chương 1000 Aug-25-19
Chương 999 Aug-25-19
Chương 998 Aug-25-19
Chương 997 Aug-25-19
Chương 994 Aug-20-19
Chương 993 Aug-20-19
Chương 992 Aug-20-19
Chương 991 Aug-20-19
Chương 990 Aug-14-19
Chương 989 Aug-14-19
Chương 988 Aug-14-19
Chương 987 Aug-14-19
Chương 986 Aug-09-19
Chương 985 Aug-09-19
Chương 984 Aug-09-19
Chương 983 Aug-09-19
Chương 982 Aug-09-19
Chương 981 Aug-09-19
Chương 980 Aug-09-19
Chương 979 Aug-09-19
Chương 978 Aug-02-19
Chương 977 Aug-02-19
Chương 976 Aug-02-19
Chương 975 Aug-02-19
Chương 974 Aug-02-19
Chương 973 Aug-02-19
Chương 972 Aug-02-19
Chương 971 Aug-02-19
Chương 970 Aug-02-19
Chương 969 Aug-02-19
Chương 968 Aug-02-19
Chương 967 Aug-02-19
Chương 966 Jul-27-19
Chương 965 Jul-27-19
Chương 964 Jul-27-19
Chương 963 Jul-27-19
Chương 962 Jul-27-19
Chương 961 Jul-27-19
Chương 960 Jul-27-19
Chương 959 Jul-27-19
Chương 958 Jul-27-19
Chương 957 Jul-27-19
Chương 956 Jul-27-19
Chương 955 Jul-27-19
Chương 954 Jul-23-19
Chương 953 Jul-23-19
Chương 952 Jul-23-19
Chương 951 Jul-23-19
Chương 950 Jul-23-19
Chương 949 Jul-23-19
Chương 948 Jul-23-19
Chương 946 Jul-22-19
Chương 945 Jul-22-19
Chương 944 Jul-22-19
Chương 943 Jul-22-19
Chương 942 Jul-22-19
Chương 941 Jul-22-19
Chương 940 Jul-22-19
Chương 939 Jul-22-19
Chương 938 Jul-22-19
Chương 937 Jul-22-19
Chương 936 Jul-22-19
Chương 935 Jul-22-19
Chương 934 Jul-22-19
Chương 933 Jul-22-19
Chương 932 Jul-18-19
Chương 931 Jul-18-19
Chương 930 Jul-18-19
Chương 929 Jul-18-19
Chương 928 Jul-18-19
Chương 927 Jul-18-19
Chương 926 Jul-10-19
Chương 925 Jul-10-19
Chương 924 Jul-10-19
Chương 923 Jul-10-19
Chương 922 Jul-10-19
Chương 921 Jul-10-19
Chương 920 Jul-10-19
Chương 919 Jul-10-19
Chương 918 Jul-10-19
Chương 917 Jul-10-19
Chương 916 Jul-10-19
Chương 915 Jul-10-19
Chương 914 Jul-10-19
Chương 913 Jul-05-19
Chương 912 Jul-05-19
Chương 911 Jul-05-19
Chương 910 Jul-05-19
Chương 909 Jul-05-19
Chương 908 Jul-05-19
Chương 907 Jul-05-19
Chương 906 Jul-05-19
Chương 905 Jul-05-19
Chương 904 Jul-05-19
Chương 903 Jul-05-19
Chương 902 Jul-05-19
Chương 901 Jul-05-19
Chương 900 Jul-01-19
Chương 899 Jul-01-19
Chương 898 Jul-01-19
Chương 897 Jul-01-19
Chương 896 Jun-29-19
Chương 895 Jun-29-19
Chương 894 Jun-29-19
Chương 893 Jun-29-19
Chương 892 Jun-28-19
Chương 891 Jun-28-19
Chương 890 Jun-28-19
Chương 889 Jun-28-19
Chương 888 Jun-28-19
Chương 887 Jun-28-19
Chương 886 Jun-28-19
Chương 885 Jun-28-19
Chương 884 Jun-28-19
Chương 883 Jun-28-19
Chương 882 Jun-28-19
Chương 881 Jun-24-19
Chương 880 Jun-24-19
Chương 879 Jun-24-19
Chương 878 Jun-24-19
Chương 877 Jun-24-19
Chương 876 Jun-24-19
Chương 875 Jun-24-19
Chương 874 Jun-24-19
Chương 873 Jun-24-19
Chương 872 Jun-24-19
Chương 871 Jun-22-19
Chương 870 Jun-22-19
Chương 869 Jun-22-19
Chương 868 Jun-21-19
Chương 867 Jun-21-19
Chương 866 Jun-21-19
Chương 865 Jun-21-19
Chương 864 Jun-21-19
Chương 863 Jun-21-19
Chương 862 Jun-21-19
Chương 861 Jun-21-19
Chương 860 Jun-21-19
Chương 859 Jun-21-19
Chương 858 Jun-21-19
Chương 857 Jun-21-19
Chương 856 Jun-21-19
Chương 855 Jun-21-19
Chương 854 Jun-21-19
Chương 853 Jun-21-19
Chương 852 Jun-21-19
Chương 851 Jun-21-19
Chương 850 Jun-21-19
Chương 849 Jun-21-19
Chương 848 Jun-21-19
Chương 847 Jun-21-19
Chương 846 Jun-21-19
Chương 845 Jun-15-19
Chương 844 Jun-15-19
Chương 843 Jun-15-19
Chương 842 Jun-15-19
Chương 841 Jun-15-19
Chương 840 Jun-15-19
Chương 839 Jun-15-19
Chương 838 Jun-15-19
Chương 837 Jun-15-19
Chương 836 Jun-15-19
Chương 835 Jun-15-19
Chương 834 Jun-10-19
Chương 833 Jun-10-19
Chương 832 Jun-10-19
Chương 831 Jun-10-19
Chương 830 Jun-10-19
Chương 829 Jun-10-19
Chương 828 Jun-10-19
Chương 827 Jun-10-19
Chương 826 Jun-10-19
Chương 825 Jun-10-19
Chương 824 Jun-10-19
Chương 823 Jun-10-19
Chương 822 Jun-10-19
Chương 821 Jun-10-19
Chương 820 Jun-10-19
Chương 819 Jun-10-19
Chương 818 Jun-10-19
Chương 817 Jun-10-19
Chương 816 Jun-10-19
Chương 815 Jun-10-19
Chương 814 Jun-10-19
Chương 813 Jun-10-19
Chương 812 Jun-10-19
Chương 811 Jun-10-19
Chương 810 Jun-06-19
Chương 809 Jun-06-19
Chương 808 Jun-06-19
Chương 807 Jun-06-19
Chương 806 Jun-06-19
Chương 805 Jun-06-19
Chương 804 Jun-06-19
Chương 803 Jun-06-19
Chương 802 Jun-04-19
Chương 801 Jun-04-19
Chương 800 Jun-03-19
Chương 799 Jun-03-19
Chương 798 Jun-03-19
Chương 797 Jun-03-19
Chương 796 Jun-03-19
Chương 795 Jun-02-19
Chương 794 Jun-02-19
Chương 793 Jun-02-19
Chương 792 Jun-02-19
Chương 791 Jun-02-19
Chương 790 Jun-01-19
Chương 789 Jun-01-19
Chương 788 Jun-01-19
Chương 787 Jun-01-19
Chương 786 Jun-01-19
Chương 785 May-31-19
Chương 784 May-31-19
Chương 783 May-31-19
Chương 782 May-31-19
Chương 781 May-31-19
Chương 780 May-30-19
Chương 779 May-30-19
Chương 778 May-30-19
Chương 777 May-30-19
Chương 776 May-30-19
Chương 775 May-30-19
Chương 774 May-30-19
Chương 773 May-30-19
Chương 772 May-30-19
Chương 771 May-30-19
Chương 770 May-29-19
Chương 769 May-29-19
Chương 768 May-29-19
Chương 767 May-29-19
Chương 766 May-29-19
Chương 765 May-29-19
Chương 764 May-29-19
Chương 763 May-29-19
Chương 762 May-29-19
Chương 761 May-29-19
Chương 760 May-27-19
Chương 759 May-27-19
Chương 758 May-27-19
Chương 757 May-27-19
Chương 756 May-27-19
Chương 755 May-24-19
Chương 754 May-24-19
Chương 753 May-24-19
Chương 752 May-24-19
Chương 751 May-24-19
Chương 750 May-24-19
Chương 749 May-24-19
Chương 748 May-24-19
Chương 747 May-24-19
Chương 746 May-24-19
Chương 745 May-24-19
Chương 744 May-24-19
Chương 743 May-24-19
Chương 742 May-24-19
Chương 741 May-24-19
Chương 740 May-24-19
Chương 739 May-24-19
Chương 738 May-24-19
Chương 737 May-24-19
Chương 736 May-24-19
Chương 735 May-20-19
Chương 734 May-20-19
Chương 733 May-20-19
Chương 732 May-20-19
Chương 731 May-20-19
Chương 730 May-20-19
Chương 729 May-20-19
Chương 728 May-20-19
Chương 727 May-20-19
Chương 726 May-20-19
Chương 725 May-20-19
Chương 724 May-20-19
Chương 723 May-20-19
Chương 722 May-20-19
Chương 721 May-20-19
Chương 720 May-17-19
Chương 719 May-17-19
Chương 718 May-17-19
Chương 717 May-17-19
Chương 716 May-17-19
Chương 715 May-17-19
Chương 714 May-17-19
Chương 713 May-17-19
Chương 712 May-17-19
Chương 711 May-17-19
Chương 710 May-17-19
Chương 709 May-17-19
Chương 708 May-17-19
Chương 707 May-17-19
Chương 706 May-17-19
Chương 705 May-17-19
Chương 704 May-17-19
Chương 703 May-17-19
Chương 702 May-17-19
Chương 701 May-17-19
Chương 700 May-13-19
Chương 699 May-13-19
Chương 698 May-13-19
Chương 697 May-13-19
Chương 696 May-13-19
Chương 695 May-13-19
Chương 694 May-13-19
Chương 693 May-13-19
Chương 692 May-13-19
Chương 691 May-13-19
Chương 690 May-13-19
Chương 689 May-13-19
Chương 688 May-13-19
Chương 687 May-13-19
Chương 686 May-13-19
Chương 685 May-10-19
Chương 684 May-10-19
Chương 683 May-10-19
Chương 682 May-10-19
Chương 681 May-10-19
Chương 680 May-10-19
Chương 679 May-10-19
Chương 678 May-10-19
Chương 677 May-10-19
Chương 676 May-10-19
Chương 675 May-10-19
Chương 674 May-10-19
Chương 673 May-10-19
Chương 672 May-10-19
Chương 671 May-06-19
Chương 670 May-06-19
Chương 669 May-06-19
Chương 668 May-06-19
Chương 667 May-06-19
Chương 666 May-06-19
Chương 665 May-06-19
Chương 664 May-03-19
Chương 663 May-03-19
Chương 662 May-03-19
Chương 661 May-03-19
Chương 660 May-03-19
Chương 659 May-03-19
Chương 658 May-03-19
Chương 657 May-03-19
Chương 656 May-03-19
Chương 655 May-03-19
Chương 654 May-03-19
Chương 653 May-03-19
Chương 652 May-03-19
Chương 651 May-03-19
Chương 650 May-03-19
Chương 649 May-03-19
Chương 648 May-03-19
Chương 647 May-03-19
Chương 646 May-03-19
Chương 645 May-03-19
Chương 644 May-03-19
Chương 643 May-03-19
Chương 642 May-03-19
Chương 641 May-03-19
Chương 640 May-03-19
Chương 639 May-03-19
Chương 638 Apr-21-19
Chương 637 Apr-20-19
Chương 636 Apr-20-19
Chương 635 Apr-19-19
Chương 634 Apr-19-19
Chương 633 Apr-19-19
Chương 632 Apr-19-19
Chương 631 Apr-19-19
Chương 630 Apr-19-19
Chương 629 Apr-19-19
Chương 628 Apr-19-19
Chương 627 Apr-19-19
Chương 626 Apr-19-19
Chương 625 Apr-19-19
Chương 624 Apr-19-19
Chương 623 Apr-19-19
Chương 622 Apr-19-19
Chương 621 Apr-19-19
Chương 620 Apr-19-19
Chương 619 Apr-19-19
Chương 618 Apr-19-19
Chương 617 Apr-19-19
Chương 616 Apr-19-19
Chương 615 Apr-19-19
Chương 614 Apr-19-19
Chương 613 Apr-19-19
Chương 612 Apr-19-19
Chương 611 Apr-19-19
Chương 610 Apr-19-19
Chương 609 Apr-19-19
Chương 608 Apr-19-19
Chương 607 Apr-19-19
Chương 606 Apr-19-19
Chương 605 Apr-19-19
Chương 604 Apr-19-19
Chương 603 Apr-19-19
Chương 602 Apr-19-19
Chương 601 Apr-19-19
Chương 600 Apr-19-19
Chương 599 Apr-19-19
Chương 598 Apr-19-19
Chương 597 Apr-19-19
Chương 596 Apr-19-19
Chương 595 Apr-19-19
Chương 594 Apr-19-19
Chương 593 Apr-19-19
Chương 592 Apr-19-19
Chương 591 Apr-19-19
Chương 590 Apr-19-19
Chương 589 Apr-19-19
Chương 588 Apr-19-19
Chương 587 Apr-19-19
Chương 586 Apr-19-19
Chương 585 Apr-19-19
Chương 584 Apr-19-19
Chương 583 Apr-19-19
Chương 582 Apr-19-19
Chương 581 Apr-19-19
Chương 580 Apr-19-19
Chương 579 Apr-19-19
Chương 578 Apr-19-19
Chương 577 Apr-19-19
Chương 576 Apr-19-19
Chương 575 Apr-19-19
Chương 574 Apr-19-19
Chương 573 Apr-19-19
Chương 572 Apr-19-19
Chương 571 Apr-19-19
Chương 570 Apr-19-19
Chương 569 Apr-19-19
Chương 568 Apr-19-19
Chương 567 Apr-19-19
Chương 566 Apr-19-19
Chương 565 Apr-19-19
Chương 564 Apr-19-19
Chương 563 Apr-19-19
Chương 562 Apr-19-19
Chương 561 Apr-19-19
Chương 560 Apr-19-19
Chương 559 Apr-19-19
Chương 558 Apr-19-19
Chương 557 Apr-19-19
Chương 556 Apr-19-19
Chương 555 Apr-19-19
Chương 554 Apr-19-19
Chương 553 Apr-19-19
Chương 552 Apr-19-19
Chương 551 Apr-19-19
Chương 550 Apr-19-19
Chương 549 Apr-19-19
Chương 548 Apr-19-19
Chương 547 Apr-19-19
Chương 546 Apr-19-19
Chương 545 Apr-19-19
Chương 544 Apr-19-19
Chương 543 Apr-19-19
Chương 542 Apr-19-19
Chương 541 Apr-19-19
Chương 540 Apr-19-19
Chương 539 Apr-19-19
Chương 538 Apr-19-19
Chương 537 Apr-19-19
Chương 536 Apr-19-19
Chương 535 Apr-19-19
Chương 534 Apr-19-19
Chương 533 Apr-19-19
Chương 532 Apr-19-19
Chương 531 Apr-19-19
Chương 530 Apr-19-19
Chương 529 Apr-19-19
Chương 528 Apr-19-19
Chương 527 Apr-19-19
Chương 526 Apr-19-19
Chương 525 Apr-19-19
Chương 524 Apr-19-19
Chương 523 Apr-19-19
Chương 522 Apr-19-19
Chương 521 Apr-19-19
Chương 520 Apr-19-19
Chương 519 Apr-19-19
Chương 518 Apr-19-19
Chương 517 Apr-19-19
Chương 516 Apr-19-19
Chương 515 Apr-19-19
Chương 514 Apr-19-19
Chương 513 Apr-19-19
Chương 512 Apr-19-19
Chương 511 Apr-19-19
Chương 510 Apr-19-19
Chương 509 Apr-19-19
Chương 508 Apr-19-19
Chương 507 Apr-19-19
Chương 506 Apr-19-19
Chương 505 Apr-19-19
Chương 504 Apr-19-19
Chương 503 Apr-19-19
Chương 502 Apr-19-19
Chương 501 Apr-19-19
Chương 500 Apr-19-19
Chương 499 Apr-19-19
Chương 498 Apr-19-19
Chương 497 Apr-19-19
Chương 496 Apr-19-19
Chương 495 Apr-19-19
Chương 494 Apr-19-19
Chương 493 Apr-19-19
Chương 492 Apr-19-19
Chương 491 Apr-19-19
Chương 490 Apr-19-19
Chương 489 Apr-19-19
Chương 488 Apr-19-19
Chương 487 Apr-19-19
Chương 486 Apr-19-19
Chương 485 Apr-19-19
Chương 484 Apr-19-19
Chương 483 Apr-19-19
Chương 482 Apr-19-19
Chương 481 Apr-19-19
Chương 480 Apr-19-19
Chương 479 Apr-19-19
Chương 478 Apr-19-19
Chương 477 Apr-19-19
Chương 476 Apr-19-19
Chương 475 Apr-19-19
Chương 474 Apr-19-19
Chương 473 Apr-19-19
Chương 472 Apr-19-19
Chương 471 Apr-19-19
Chương 470 Apr-19-19
Chương 469 Apr-19-19
Chương 468 Apr-19-19
Chương 467 Apr-19-19
Chương 466 Apr-19-19
Chương 465 Apr-19-19
Chương 464 Apr-19-19
Chương 463 Apr-19-19
Chương 462 Apr-19-19
Chương 461 Apr-19-19
Chương 460 Apr-19-19
Chương 459 Apr-19-19
Chương 458 Apr-19-19
Chương 457 Apr-19-19
Chương 456 Apr-19-19
Chương 455 Apr-19-19
Chương 454 Apr-19-19
Chương 453 Apr-19-19
Chương 452 Apr-19-19
Chương 451 Apr-19-19
Chương 450 Apr-19-19
Chương 449 Apr-19-19
Chương 448 Apr-19-19
Chương 447 Apr-19-19
Chương 446 Apr-19-19
Chương 445 Apr-19-19
Chương 444 Apr-19-19
Chương 443 Apr-19-19
Chương 442 Apr-19-19
Chương 441 Apr-19-19
Chương 440 Apr-19-19
Chương 439 Apr-19-19
Chương 438 Apr-19-19
Chương 437 Apr-19-19
Chương 436 Apr-19-19
Chương 435 Apr-19-19
Chương 434 Apr-19-19
Chương 433 Apr-19-19
Chương 432 Apr-19-19
Chương 431 Apr-19-19
Chương 430 Apr-19-19
Chương 429 Apr-19-19
Chương 428 Apr-19-19
Chương 427 Apr-19-19
Chương 426 Apr-19-19
Chương 425 Apr-19-19
Chương 424 Apr-19-19
Chương 423 Apr-19-19
Chương 422 Apr-19-19
Chương 421 Apr-19-19
Chương 420 Apr-19-19
Chương 419 Apr-19-19
Chương 418 Apr-19-19
Chương 417 Apr-19-19
Chương 416 Apr-19-19
Chương 415 Apr-19-19
Chương 414 Apr-19-19
Chương 413 Apr-19-19
Chương 412 Apr-19-19
Chương 411 Apr-19-19
Chương 410 Apr-19-19
Chương 409 Apr-19-19
Chương 408 Apr-19-19
Chương 407 Apr-19-19
Chương 406 Apr-19-19
Chương 405 Apr-19-19
Chương 404 Apr-19-19
Chương 403 Apr-19-19
Chương 402 Apr-19-19
Chương 401 Apr-19-19
Chương 400 Apr-19-19
Chương 399 Apr-19-19
Chương 398 Apr-19-19
Chương 397 Apr-19-19
Chương 396 Apr-19-19
Chương 395 Apr-19-19
Chương 394 Apr-19-19
Chương 393 Apr-19-19
Chương 392 Apr-19-19
Chương 391 Apr-19-19
Chương 390 Apr-19-19
Chương 389 Apr-19-19
Chương 388 Apr-19-19
Chương 387 Apr-19-19
Chương 386 Apr-19-19
Chương 385 Apr-19-19
Chương 384 Apr-19-19
Chương 383 Apr-19-19
Chương 382 Apr-19-19
Chương 381 Apr-19-19
Chương 380 Apr-19-19
Chương 379 Apr-19-19
Chương 378 Apr-19-19
Chương 377 Apr-19-19
Chương 376 Apr-19-19
Chương 375 Apr-19-19
Chương 374 Apr-19-19
Chương 373 Apr-19-19
Chương 372 Apr-19-19
Chương 371 Apr-19-19
Chương 370 Apr-19-19
Chương 369 Apr-19-19
Chương 368 Apr-19-19
Chương 367 Apr-19-19
Chương 366 Apr-19-19
Chương 365 Apr-19-19
Chương 364 Apr-19-19
Chương 363 Apr-19-19
Chương 362 Apr-19-19
Chương 361 Apr-19-19
Chương 360 Apr-19-19
Chương 359 Apr-19-19
Chương 358 Apr-19-19
Chương 357 Apr-19-19
Chương 356 Apr-19-19
Chương 355 Apr-19-19
Chương 354 Apr-19-19
Chương 353 Apr-19-19
Chương 352 Apr-19-19
Chương 351 Apr-19-19
Chương 350 Apr-19-19
Chương 349 Apr-19-19
Chương 348 Apr-19-19
Chương 347 Apr-19-19
Chương 346 Apr-19-19
Chương 345 Apr-19-19
Chương 344 Apr-19-19
Chương 343 Apr-19-19
Chương 342 Apr-19-19
Chương 341 Apr-19-19
Chương 340 Apr-19-19
Chương 339 Apr-19-19
Chương 338 Apr-19-19
Chương 337 Apr-19-19
Chương 336 Apr-19-19
Chương 335 Apr-19-19
Chương 334 Apr-19-19
Chương 333 Apr-19-19
Chương 332 Apr-19-19
Chương 331 Apr-19-19
Chương 330 Apr-19-19
Chương 329 Apr-19-19
Chương 328 Apr-19-19
Chương 327 Apr-19-19
Chương 326 Apr-19-19
Chương 325 Apr-19-19
Chương 324 Apr-19-19
Chương 323 Apr-19-19
Chương 322 Apr-19-19
Chương 321 Apr-19-19
Chương 320 Apr-19-19
Chương 319 Apr-19-19
Chương 318 Apr-19-19
Chương 317 Apr-19-19
Chương 316 Apr-19-19
Chương 315 Apr-19-19
Chương 314 Apr-19-19
Chương 313 Apr-19-19
Chương 312 Apr-19-19
Chương 311 Apr-19-19
Chương 310 Apr-19-19
Chương 309 Apr-19-19
Chương 308 Apr-19-19
Chương 307 Apr-19-19
Chương 306 Apr-19-19
Chương 305 Apr-19-19
Chương 304 Apr-19-19
Chương 303 Apr-19-19
Chương 302 Apr-19-19
Chương 301 Apr-19-19
Chương 300 Apr-19-19
Chương 299 Apr-19-19
Chương 298 Apr-19-19
Chương 297 Apr-19-19
Chương 296 Apr-19-19
Chương 295 Apr-19-19
Chương 294 Apr-19-19
Chương 293 Apr-19-19
Chương 292 Apr-19-19
Chương 291 Apr-19-19
Chương 290 Apr-19-19
Chương 289 Apr-19-19
Chương 288 Apr-19-19
Chương 287 Apr-19-19
Chương 286 Apr-19-19
Chương 285 Apr-19-19
Chương 284 Apr-19-19
Chương 283 Apr-19-19
Chương 282 Apr-19-19
Chương 281 Apr-19-19
Chương 280 Apr-19-19
Chương 279 Apr-19-19
Chương 278 Apr-19-19
Chương 277 Apr-19-19
Chương 276 Apr-19-19
Chương 275 Apr-19-19
Chương 274 Apr-19-19
Chương 273 Apr-19-19
Chương 272 Apr-19-19
Chương 271 Apr-19-19
Chương 270 Apr-19-19
Chương 269 Apr-19-19
Chương 268 Apr-19-19
Chương 267 Apr-19-19
Chương 266 Apr-19-19
Chương 265 Apr-19-19
Chương 264 Apr-19-19
Chương 263 Apr-19-19
Chương 262 Apr-19-19
Chương 261 Apr-19-19
Chương 260 Apr-19-19
Chương 259 Apr-19-19
Chương 258 Apr-19-19
Chương 257 Apr-19-19
Chương 256 Apr-19-19
Chương 255 Apr-19-19
Chương 254 Apr-19-19
Chương 253 Apr-19-19
Chương 252 Apr-19-19
Chương 251 Apr-19-19
Chương 250 Apr-19-19
Chương 249 Apr-19-19
Chương 248 Apr-19-19
Chương 247 Apr-19-19
Chương 246 Apr-19-19
Chương 245 Apr-19-19
Chương 244 Apr-19-19
Chương 243 Apr-19-19
Chương 242 Apr-19-19
Chương 241 Apr-19-19
Chương 240 Apr-19-19
Chương 239 Apr-19-19
Chương 238 Apr-19-19
Chương 237 Apr-19-19
Chương 236 Apr-19-19
Chương 235 Apr-19-19
Chương 234 Apr-19-19
Chương 233 Apr-19-19
Chương 232 Apr-19-19
Chương 231 Apr-19-19
Chương 230 Apr-19-19
Chương 229 Apr-19-19
Chương 228 Apr-19-19
Chương 227 Apr-19-19
Chương 226 Apr-19-19
Chương 225 Apr-19-19
Chương 224 Apr-19-19
Chương 223 Apr-19-19
Chương 222 Apr-19-19
Chương 221 Apr-19-19
Chương 220 Apr-19-19
Chương 219 Apr-19-19
Chương 218 Apr-19-19
Chương 217 Apr-19-19
Chương 216 Apr-19-19
Chương 215 Apr-19-19
Chương 214 Apr-19-19
Chương 213 Apr-19-19
Chương 212 Apr-19-19
Chương 211 Apr-19-19
Chương 210 Apr-19-19
Chương 209 Apr-19-19
Chương 208 Apr-19-19
Chương 207 Apr-19-19
Chương 206 Apr-19-19
Chương 205 Apr-19-19
Chương 204 Apr-19-19
Chương 203 Apr-19-19
Chương 202 Apr-19-19
Chương 201 Apr-19-19
Chương 200 Apr-19-19
Chương 199 Apr-19-19
Chương 198 Apr-19-19
Chương 197 Apr-19-19
Chương 196 Apr-19-19
Chương 195 Apr-19-19
Chương 194 Apr-19-19
Chương 193 Apr-19-19
Chương 192 Apr-19-19
Chương 191 Apr-19-19
Chương 190 Apr-19-19
Chương 189 Apr-19-19
Chương 188 Apr-19-19
Chương 187 Apr-19-19
Chương 186 Apr-19-19
Chương 185 Apr-19-19
Chương 184 Apr-19-19
Chương 183 Apr-19-19
Chương 182 Apr-19-19
Chương 181 Apr-19-19
Chương 180 Apr-19-19
Chương 179 Apr-19-19
Chương 178 Apr-19-19
Chương 177 Apr-19-19
Chương 176 Apr-19-19
Chương 175 Apr-19-19
Chương 174 Apr-19-19
Chương 173 Apr-19-19
Chương 172 Apr-19-19
Chương 171 Apr-19-19
Chương 170 Apr-19-19
Chương 169 Apr-19-19
Chương 168 Apr-19-19
Chương 167 Apr-19-19
Chương 166 Apr-19-19
Chương 165 Apr-19-19
Chương 164 Apr-19-19
Chương 163 Apr-19-19
Chương 162 Apr-19-19
Chương 161 Apr-19-19
Chương 160 Apr-19-19
Chương 159 Apr-19-19
Chương 158 Apr-19-19
Chương 157 Apr-19-19
Chương 156 Apr-19-19
Chương 155 Apr-19-19
Chương 154 Apr-19-19
Chương 153 Apr-19-19
Chương 152 Apr-19-19
Chương 151 Apr-19-19
Chương 150 Apr-19-19
Chương 149 Apr-19-19
Chương 148 Apr-19-19
Chương 147 Apr-19-19
Chương 146 Apr-19-19
Chương 145 Apr-19-19
Chương 144 Apr-19-19
Chương 143 Apr-19-19
Chương 142 Apr-19-19
Chương 141 Apr-19-19
Chương 140 Apr-19-19
Chương 139 Apr-19-19
Chương 138 Apr-19-19
Chương 137 Apr-19-19
Chương 136 Apr-19-19
Chương 135 Apr-19-19
Chương 134 Apr-19-19
Chương 133 Apr-19-19
Chương 132 Apr-19-19
Chương 131 Apr-19-19
Chương 130 Apr-19-19
Chương 129 Apr-19-19
Chương 128 Apr-19-19
Chương 127 Apr-19-19
Chương 126 Apr-19-19
Chương 125 Apr-19-19
Chương 124 Apr-19-19
Chương 123 Apr-19-19
Chương 122 Apr-19-19
Chương 121 Apr-19-19
Chương 120 Apr-19-19
Chương 119 Apr-19-19
Chương 118 Apr-19-19
Chương 117 Apr-19-19
Chương 116 Apr-19-19
Chương 115 Apr-19-19
Chương 114 Apr-19-19
Chương 113 Apr-19-19
Chương 112 Apr-19-19
Chương 111 Apr-19-19
Chương 110 Apr-19-19
Chương 109 Apr-19-19
Chương 108 Apr-19-19
Chương 107 Apr-19-19
Chương 106 Apr-19-19
Chương 105 Apr-19-19
Chương 104 Apr-19-19
Chương 103 Apr-19-19
Chương 102 Apr-19-19
Chương 101 Apr-19-19
Chương 100 Apr-19-19
Chương 99 Apr-19-19
Chương 98 Apr-19-19
Chương 97 Apr-19-19
Chương 96 Apr-19-19
Chương 95 Apr-19-19
Chương 94 Apr-19-19
Chương 93 Apr-19-19
Chương 92 Apr-19-19
Chương 91 Apr-19-19
Chương 90 Apr-19-19
Chương 89 Apr-19-19
Chương 88 Apr-19-19
Chương 87 Apr-19-19
Chương 86 Apr-19-19
Chương 85 Apr-19-19
Chương 84 Apr-19-19
Chương 83 Apr-19-19
Chương 82 Apr-19-19
Chương 81 Apr-19-19
Chương 80 Apr-19-19
Chương 79 Apr-19-19
Chương 78 Apr-19-19
Chương 77 Apr-19-19
Chương 76 Apr-19-19
Chương 75 Apr-19-19
Chương 74 Apr-19-19
Chương 73 Apr-19-19
Chương 72 Apr-19-19
Chương 71 Apr-19-19
Chương 70 Apr-19-19
Chương 69 Apr-19-19
Chương 68 Apr-19-19
Chương 67 Apr-19-19
Chương 66 Apr-19-19
Chương 65 Apr-19-19
Chương 64 Apr-19-19
Chương 63 Apr-19-19
Chương 62 Apr-19-19
Chương 61 Apr-19-19
Chương 60 Apr-19-19
Chương 59 Apr-19-19
Chương 58 Apr-19-19
Chương 57 Apr-19-19
Chương 56 Apr-19-19
Chương 55 Apr-19-19
Chương 54 Apr-19-19
Chương 53 Apr-19-19
Chương 52 Apr-19-19
Chương 51 Apr-19-19
Chương 50 Apr-19-19
Chương 49 Apr-19-19
Chương 48 Apr-19-19
Chương 47 Apr-19-19
Chương 46 Apr-19-19
Chương 45 Apr-19-19
Chương 44 Apr-19-19
Chương 43 Apr-19-19
Chương 42 Apr-19-19
Chương 41 Apr-19-19
Chương 40 Apr-19-19
Chương 39 Apr-19-19
Chương 38 Apr-19-19
Chương 37 Apr-19-19
Chương 36 Apr-19-19
Chương 35 Apr-19-19
Chương 34 Apr-19-19
Chương 33 Apr-19-19
Chương 32 Apr-19-19
Chương 31 Apr-19-19
Chương 30 Apr-19-19
Chương 29 Apr-19-19
Chương 28 Apr-19-19
Chương 27 Apr-19-19
Chương 26 Apr-19-19
Chương 25 Apr-19-19
Chương 24 Apr-19-19
Chương 23 Apr-19-19
Chương 22 Apr-19-19
Chương 21 Apr-19-19
Chương 20 Apr-19-19
Chương 19 Apr-19-19
Chương 18 Apr-19-19
Chương 17 Apr-19-19
Chương 16 Apr-19-19
Chương 15 Apr-19-19
Chương 14 Apr-19-19
Chương 13 Apr-19-19
Chương 12 Apr-19-19
Chương 11 Apr-19-19
Chương 10 Apr-19-19
Chương 9 Apr-19-19
Chương 8 Apr-19-19
Chương 7 Apr-19-19
Chương 6 Apr-19-19
Chương 5 Apr-19-19
Chương 4 Apr-19-19
Chương 3 Apr-19-19
Chương 2 Apr-19-19
Chương 1 Apr-19-19
Comments
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị