247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc THEO DÕI DANH SÁCH CHAPTER CHIA SẺ

Mô tả Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc:

Thể loại: Mau xuyên, hệ thống, 1vs1

Edit: Nhi Huỳnh

Hạ Quang Phong vừa tỉnh dậy đã phát hiện ra trong đầu chứa một hệ thống mau xuyên, và buộc phải xuyên qua từng tiểu thuyết.

Trong văn tổng tài, nữ chính là một tiểu bạch thỏ, khả ái sinh ra trong một gia đình bình thường. Nam chính là vua thương giới, tính cách tà mị ngông cuồng.

Trong văn giang hồ, nữ chỉ chính là y độc mang tính cách hoạt bát đáng yêu, nam chính là ma đầu lớn nhất, giáo chủ ma giáo.

Tại văn huyền huyễn, nữ chủ từ một phế nữ biến thành thiên tài tu luyện ngàn năm có một, nam chính là Ma quân cực kỳ tàn khốc nhưng lại nguyện ôn nhu đối với một người duy nhất.

Mà cô thân làm vị hôn thê của nam chính, muốn có mỹ mạo có mỹ mạo, muốn có gia thế có gia thế, nhưng ở thế giới nào cũng không chiếm được tình yêu của nam chính.

Hạ Quang Phong nở nụ cười, một tên tinh anh xã hội, cận thận tỉ mỉ, một tên hoàng thượng địch quốc độc miệng, một tên phong lưu thế tử, một tên thánh xuân trongg ngoài bất nhất, Đám nam phụ phản diện này không phải còn thú vị hơn nam chính sao?

Lời editor: Toàn văn 1v1, ít thịt, không dị năng không gian, không hố cha hệ thống, không bàn tay vàng, nữ chính khôngthánh mẫu, nội dung không thể đoán trước. Tùy vào từng thế giới mà truyện sẽ ngược hoặc sủng, HE SE đều có, cũng tùy thế giới mà có bôi đen nam nữ chính hay không. Bạn hay đọc truyện mau xuyên, bạn nghĩ truyện ngắn ngắn dễ đoán tình tiết, tin mình đi, bạn không đoán được truyện này đâu.

Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc Chapters

Time uploaded
Chương 367 May-15-18
Chương 366 May-15-18
Chương 365 May-15-18
Chương 364 May-15-18
Chương 359 Apr-10-18
Chương 358 Apr-10-18
Chương 357 Apr-10-18
Chương 356 Apr-10-18
Chương 355 Mar-27-18
Chương 354 Mar-27-18
Chương 353 Feb-28-18
Chương 352 Feb-28-18
Chương 351 Feb-28-18
Chương 350 Feb-28-18
Chương 349 Feb-24-18
Chương 348 Feb-24-18
Chương 347 Feb-20-18
Chương 346 Feb-20-18
Chương 345 Feb-20-18
Chương 344 Feb-20-18
Chương 343 Feb-20-18
Chương 342 Feb-20-18
Chương 341 Feb-10-18
Chương 340 Feb-10-18
Chương 310 Dec-07-17
Chương 309 Dec-07-17
Chương 308 Dec-06-17
Chương 307 Dec-06-17
Chương 306 Dec-06-17
Chương 305 Dec-06-17
Chương 304 Dec-05-17
Chương 303 Dec-05-17
Chương 302 Dec-01-17
Chương 301 Dec-01-17
Chương 300 Dec-01-17
Chương 299 Dec-01-17
Chương 298 Dec-01-17
Chương 297 Dec-01-17
Chương 296 Dec-01-17
Chương 295 Nov-30-17
Chương 294 Nov-30-17
Chương 293 Nov-29-17
Chương 292 Nov-29-17
Chương 291 Nov-26-17
Chương 291 Nov-26-17
Chương 290 Nov-26-17
Chương 289 Nov-16-17
Chương 288 Nov-16-17
Chương 287 Nov-15-17
Chương 286 Nov-15-17
Chương 285 Nov-13-17
Chương 284 Nov-13-17
Chương 283 Nov-08-17
Chương 282 Nov-08-17
Chương 281 Nov-03-17
Chương 280 Nov-03-17
Chương 279 Oct-26-17
Chương 278 Oct-26-17
Chương 277 Oct-23-17
Chương 276 Oct-23-17
Chương 275 Oct-20-17
Chương 274 Oct-20-17
Chương 273 Oct-18-17
Chương 272 Oct-18-17
Chương 271 Oct-15-17
Chương 270 Oct-15-17
Chương 269 Oct-14-17
Chương 268 Oct-14-17
Chương 267 Oct-12-17
Chương 266 Oct-12-17
Chương 265 Oct-08-17
Chương 262 Oct-04-17
Chương 261 Oct-03-17
Chương 260 Oct-03-17
Chương 259 Oct-01-17
Chương 258 Oct-01-17
Chương 257 Sep-30-17
Chương 256 Sep-30-17
Chương 255 Sep-27-17
Chương 254 Sep-27-17
Chương 253 Sep-25-17
Chương 252 Sep-25-17
Chương 251 Sep-24-17
Chương 251 Sep-24-17
Chương 250 Sep-24-17
Chương 249 Sep-23-17
Chương 248 Sep-23-17
Chương 247 Sep-22-17
Chương 245 Sep-19-17
Chương 244 Sep-19-17
Chương 243 Sep-19-17
Chương 242 Sep-16-17
Chương 241 Sep-16-17
Chương 240 Sep-15-17
Chương 239 Sep-15-17
Chương 238 Sep-14-17
Chương 237 Sep-14-17
Chương 236 Sep-13-17
Chương 235 Sep-13-17
Chương 234 Sep-11-17
Chương 233 Sep-11-17
Chương 232 Sep-11-17
Chương 231 Sep-11-17
Chương 230 Sep-10-17
Chương 229 Sep-10-17
Chương 228 Sep-09-17
Chương 227 Sep-09-17
Chương 226 Sep-09-17
Chương 225 Sep-09-17
Chương 224 Sep-09-17
Chương 223 Sep-08-17
Chương 222 Sep-08-17
Chương 221 Sep-07-17
Chương 220 Sep-07-17
Chương 219 Sep-07-17
Chương 218 Sep-06-17
Chương 217 Sep-06-17
Chương 216 Sep-05-17
Chương 215 Sep-05-17
Chương 214 Sep-05-17
Chương 213 Sep-05-17
Chương 212 Sep-03-17
Chương 211 Sep-03-17
Chương 210 Sep-01-17
Chương 209 Sep-01-17
Chương 208 Aug-29-17
Chương 207 Aug-29-17
Chương 206 Aug-27-17
Chương 205 Aug-27-17
Chương 204 Aug-25-17
Chương 203 Aug-25-17
Chương 202 Aug-24-17
Chương 201 Aug-24-17
Chương 200 Aug-23-17
Chương 199 Aug-23-17
Chương 198 Aug-22-17
Chương 197 Aug-22-17
Chương 196 Aug-21-17
Chương 195 Aug-21-17
Chương 194 Aug-21-17
Chương 193 Aug-21-17
Chương 192 Aug-21-17
Chương 191 Aug-18-17
Chương 190 Aug-18-17
Chương 189 Aug-18-17
Chương 188 Aug-18-17
Chương 187 Aug-18-17
Chương 186 Aug-18-17
Chương 185 Aug-18-17
Chương 184 Aug-16-17
Chương 183 Aug-16-17
Chương 182 Aug-16-17
Chương 181 Aug-16-17
Chương 180 Aug-16-17
Chương 179 Aug-16-17
Chương 178 Aug-16-17
Chương 177 Aug-16-17
Chương 175 Aug-16-17
Chương 174 Aug-16-17
Chương 173 Aug-15-17
Chương 172 Aug-15-17
Chương 171 Aug-14-17
Chương 170 Aug-14-17
Chương 168 Aug-12-17
Chương 167 Aug-12-17
Chương 166 Aug-12-17
Chương 165 Aug-12-17
Chương 164 Aug-12-17
Chương 163 Aug-10-17
Chương 162 Aug-10-17
Chương 161 Aug-10-17
Chương 160 Aug-10-17
Chương 159 Aug-09-17
Chương 158 Aug-09-17
Chương 157 Aug-09-17
Chương 156 Aug-09-17
Chương 155 Aug-09-17
Chương 154 Aug-09-17
Chương 153 Aug-09-17
Chương 152 Aug-07-17
Chương 151 Aug-07-17
Chương 150 Aug-06-17
Chương 149 Aug-06-17
Chương 148 Aug-04-17
Chương 147 Aug-04-17
Chương 146 Aug-04-17
Chương 145 Aug-04-17
Chương 144 Aug-04-17
Chương 143 Aug-04-17
Chương 142 Aug-04-17
Chương 141 Aug-04-17
Chương 140 Aug-03-17
Chương 139 Aug-03-17
Chương 138 Aug-03-17
Chương 137 Aug-03-17
Chương 136 Aug-02-17
Chương 135 Aug-02-17
Chương 134 Aug-02-17
Chương 133 Aug-02-17
Chương 132 Aug-02-17
Chương 131 Aug-02-17
Chương 130 Aug-02-17
Chương 129 Aug-02-17
Chương 128 Aug-02-17
Chương 127 Aug-02-17
Chương 126 Aug-02-17
Chương 125 Aug-02-17
Chương 124 Aug-02-17
Chương 123 Aug-02-17
Chương 122 Aug-02-17
Chương 121 Aug-02-17
Chương 120 Aug-02-17
Chương 119 Aug-02-17
Chương 118 Aug-02-17
Chương 117 Aug-02-17
Chương 116 Aug-02-17
Chương 115 Aug-02-17
Chương 114 Aug-02-17
Chương 112 Aug-02-17
Chương 111 Aug-02-17
Chương 110 Aug-02-17
Chương 109 Aug-02-17
Chương 108 Aug-02-17
Chương 107 Aug-02-17
Chương 106 Aug-02-17
Chương 105 Aug-02-17
Chương 104 Aug-02-17
Chương 103 Aug-02-17
Chương 102 Aug-02-17
Chương 101 Aug-02-17
Chương 100 Aug-02-17
Chương 99 Aug-02-17
Chương 98 Aug-02-17
Chương 97 Aug-02-17
Chương 96 Aug-02-17
Chương 95 Aug-02-17
Chương 94 Aug-02-17
Chương 93 Aug-02-17
Chương 92 Aug-02-17
Chương 91 Aug-02-17
Chương 90 Aug-02-17
Chương 89 Aug-02-17
Chương 88 Aug-02-17
Chương 87 Aug-02-17
Chương 86 Aug-02-17
Chương 85 Aug-02-17
Chương 84 Aug-02-17
Chương 83 Aug-02-17
Chương 82 Aug-02-17
Chương 81 Aug-02-17
Chương 80 Aug-02-17
Chương 79 Aug-02-17
Chương 78 Aug-01-17
Chương 76 Aug-01-17
Chương 75 Aug-01-17
Chương 73 Aug-01-17
Chương 72 Jul-17-17
Chương 71 Jul-17-17
Chương 70 Jul-17-17
Chương 69 Jul-17-17
Chương 68 Jul-17-17
Chương 67 Jul-17-17
Chương 66 Jul-17-17
Chương 65 Jul-17-17
Chương 64 Jul-17-17
Chương 63 Jul-17-17
Chương 62 Jul-17-17
Chương 61 Jul-17-17
Chương 60 Jul-17-17
Chương 59 Jul-17-17
Chương 58 Jul-17-17
Chương 57 Jul-17-17
Chương 56 Jul-11-17
Chương 55 Jul-11-17
Chương 54 Jul-10-17
Chương 53 Jul-10-17
Chương 52 Jul-10-17
Chương 51 Jul-10-17
Chương 50 Jul-10-17
Chương 49 Jul-10-17
Chương 48 Jul-10-17
Chương 47 Jul-10-17
Chương 46 Jul-10-17
Chương 45 Jul-10-17
Chương 44 Jul-10-17
Chương 43 Jul-10-17
Chương 42 Jul-10-17
Chương 41 Jul-10-17
Chương 40 Jul-10-17
Chương 39 Jul-10-17
Chương 38 Jul-10-17
Chương 37 Jul-10-17
Chương 36 Jul-10-17
Chương 35 Jul-10-17
Chương 34 Jul-10-17
Chương 33 Jul-10-17
Chương 32 Jul-10-17
Chương 31 Jul-10-17
Chương 30 Jul-10-17
Chương 29 Jul-10-17
Chương 28 Jul-10-17
Chương 27 Jul-10-17
Chương 26 Jul-10-17
Chương 25 Jul-10-17
Chương 24 Jul-10-17
Chương 22 Jul-10-17
Chương 21 Jul-10-17
Chương 20 Jul-10-17
Chương 19 Jul-10-17
Chương 18 Jul-10-17
Chương 17 Jul-10-17
Chương 16 Jul-10-17
Chương 15 Jul-10-17
Chương 14 Jul-10-17
Chương 13 Jul-10-17
Chương 12 Jul-10-17
Chương 11 Jul-10-17
Chương 10 Jul-10-17
Chương 9 Jul-10-17
Chương 8 Jul-10-17
Chương 7 Jul-10-17
Chương 6 Jul-10-17
Chương 5 Jul-10-17
Chương 4 Jul-10-17
Chương 2 Jul-10-17
Chương 1 Jul-10-17
Comments
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị