247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Lãnh Hoàng Phế Hậu THEO DÕI DANH SÁCH CHAPTER CHIA SẺ

Mô tả Lãnh Hoàng Phế Hậu:

Nàng vô tình bị xuyên không tới một nơi xa lạ nhưng cư nhiên lại vào chốn thanh lâu nhưng thân phận thật sự của nàng là hoàng hậu đương triều khiến nàng bất ngờ.

Ngay lúc đó bị hoàng thượng bắt được khiến nàng có giải thích cũng không xong cứ nhầm lẫn này qua nhầm lẫn nọ nhưng tất cả nhưng chuyện này đều có nguyên do cho vì nàng bị người khác hãm hại.

Lãnh Hoàng Phế Hậu Chapters

Time uploaded
Chương 419 Mar-12-18
Chương 418 Mar-12-18
Chương 417 Mar-12-18
Chương 416 Mar-12-18
Chương 415 Mar-12-18
Chương 413 Mar-12-18
Chương 412 Mar-12-18
Chương 407 Mar-12-18
Chương 406 Mar-12-18
Chương 405 Mar-12-18
Chương 404 Mar-12-18
Chương 403 Mar-12-18
Chương 402 Mar-12-18
Chương 400 Mar-12-18
Chương 399 Mar-12-18
Chương 397 Mar-12-18
Chương 396 Mar-12-18
Chương 395 Mar-12-18
Chương 394 Mar-12-18
Chương 393 Mar-12-18
Chương 392 Mar-12-18
Chương 391 Mar-12-18
Chương 390 Mar-12-18
Chương 389 Mar-12-18
Chương 388 Mar-12-18
Chương 387 Mar-12-18
Chương 386 Mar-12-18
Chương 385 Mar-12-18
Chương 384 Mar-12-18
Chương 383 Mar-12-18
Chương 382 Mar-12-18
Chương 381 Mar-12-18
Chương 380 Mar-12-18
Chương 379 Mar-12-18
Chương 378 Mar-12-18
Chương 377 Mar-12-18
Chương 376 Mar-12-18
Chương 375 Mar-12-18
Chương 374 Mar-12-18
Chương 373 Mar-12-18
Chương 372 Mar-12-18
Chương 371 Mar-12-18
Chương 370 Mar-12-18
Chương 369 Mar-12-18
Chương 368 Mar-12-18
Chương 367 Mar-12-18
Chương 366 Mar-12-18
Chương 365 Mar-12-18
Chương 364 Mar-12-18
Chương 363 Mar-12-18
Chương 267 Jul-14-17
Chương 266 Jul-14-17
Chương 265 Jul-14-17
Chương 264 Jul-14-17
Chương 263 Jul-14-17
Chương 262 Jul-14-17
Chương 261 Jul-14-17
Chương 260 Jul-14-17
Chương 259 Jul-14-17
Chương 258 Jul-14-17
Chương 257 Dec-20-16
Chương 256 Dec-20-16
Chương 255 Dec-20-16
Chương 254 Dec-20-16
Chương 253 Dec-20-16
Chương 252 Dec-20-16
Chương 251 Dec-20-16
Chương 250 Dec-20-16
Chương 249 Dec-20-16
Chương 248 Dec-20-16
Chương 247 Dec-20-16
Chương 246 Dec-20-16
Chương 245 Dec-20-16
Chương 244 Dec-20-16
Chương 243 Dec-20-16
Chương 242 Dec-20-16
Chương 241 Dec-20-16
Chương 240 Dec-20-16
Chương 239 Dec-20-16
Chương 238 Dec-20-16
Chương 237 Dec-20-16
Chương 236 Dec-20-16
Chương 235 Dec-20-16
Chương 234 Dec-20-16
Chương 233 Dec-20-16
Chương 232 Dec-20-16
Chương 231 Dec-20-16
Chương 230 Dec-20-16
Chương 229 Dec-20-16
Chương 228 Dec-20-16
Chương 227 Dec-20-16
Chương 226 Dec-20-16
Chương 225 Dec-20-16
Chương 224 Dec-20-16
Chương 223 Dec-20-16
Chương 222 Dec-20-16
Chương 221 Dec-20-16
Chương 220 Dec-20-16
Chương 219 Dec-20-16
Chương 218 Dec-20-16
Chương 217 Dec-20-16
Chương 216 Dec-20-16
Chương 215 Dec-20-16
Chương 214 Dec-20-16
Chương 213 Dec-20-16
Chương 212 Dec-20-16
Chương 211 Dec-20-16
Chương 210 Dec-20-16
Chương 209 Dec-20-16
Chương 208 Dec-20-16
Chương 207 Dec-20-16
Chương 206 Dec-20-16
Chương 205 Dec-20-16
Chương 204 Dec-20-16
Chương 203 Dec-20-16
Chương 202 Dec-20-16
Chương 201 Dec-20-16
Chương 200 Dec-20-16
Chương 199 Dec-20-16
Chương 198 Dec-20-16
Chương 197 Dec-20-16
Chương 196 Dec-20-16
Chương 195 Dec-20-16
Chương 194 Dec-20-16
Chương 193 Dec-20-16
Chương 192 Dec-20-16
Chương 191 Dec-20-16
Chương 190 Dec-20-16
Chương 189 Dec-20-16
Chương 188 Dec-20-16
Chương 187 Dec-20-16
Chương 186 Dec-20-16
Chương 185 Dec-20-16
Chương 184 Dec-20-16
Chương 183 Dec-20-16
Chương 182 Dec-20-16
Chương 181 Dec-20-16
Chương 180 Dec-20-16
Chương 179 Dec-20-16
Chương 178 Dec-20-16
Chương 177 Dec-20-16
Chương 176 Dec-20-16
Chương 175 Dec-20-16
Chương 172 Dec-20-16
Chương 171 Dec-20-16
Chương 170 Dec-20-16
Chương 169 Dec-20-16
Chương 92 Dec-20-16
Chương 91: ... Dec-20-16
Chương 73 Dec-20-16
Chương 12 Dec-20-16
Comments
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị