247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Kiếm Đạo Độc Tôn THEO DÕI DANH SÁCH CHAPTER CHIA SẺ

Mô tả Kiếm Đạo Độc Tôn:

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan.vn

Chân Linh Đại Lục, hàng ngàn hàng vạn tông môn, cường giả như mây.

Một đệ tử đại gia tộc bởi vì một biến cố kỳ dị mà từ người bình thường trở thành thiên tài, không chỉ cảm nhận trở nên nhạy cảm mà khả năng lĩnh ngộ cũng tăng vọt chỉ cần gặp qua là không thể quên, trở thành một tồn tại biến thái.

Quyết đấu kịch liệt, nhiệt huyết phun trào, thiên tài đỉnh cấp va chạm, võ học trên thế gian không hề có cực hạn, có thể khiến con người phiên giang đảo hải, thông thiên độn địa.

Tất cả đếu có ở Kiếm Đạo Độc Tôn.

Phân chia cảnh giới: Luyện Khí Cảnh, Ngưng Chân Cảnh, Bão Nguyên Cảnh, Tinh Cực Cảnh, Linh Hải Cảnh, Sinh Tử Cảnh … updating …

Luyện Khí Cảnh chia làm mười tầng , từ tầng một đến tầng mười.

Ngưng Chân Cảnh, Bão Nguyên Cảnh, Tinh Cực Cảnh, Linh Hải Cảnh, Sinh Tử Cảnh chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, ở mỗi một tầng thứ đếu có thêm giai đoạn nối tiếp gọi là đỉnh phong.

Kiếm Đạo Độc Tôn Chapters

Time uploaded
Chương 1753 Jan-21-17
Chương 1752 Jan-21-17
Chương 1751 Jan-21-17
Chương 1750 Jan-21-17
Chương 1749 Jan-21-17
Chương 1748 Jan-21-17
Chương 1747 Jan-21-17
Chương 1746 Jan-21-17
Chương 1745 Jan-21-17
Chương 1744 Jan-21-17
Chương 1743 Jan-21-17
Chương 1742 Jan-21-17
Chương 1741 Jan-21-17
Chương 1740 Jan-21-17
Chương 1739 Jan-21-17
Chương 1738 Jan-21-17
Chương 1737 Jan-21-17
Chương 1736 Jan-21-17
Chương 1735 Jan-21-17
Chương 1734 Jan-21-17
Chương 1733 Jan-21-17
Chương 1732 Jan-21-17
Chương 1731 Jan-21-17
Chương 1730 Jan-21-17
Chương 1729 Jan-21-17
Chương 1728 Jan-21-17
Chương 1727 Jan-21-17
Chương 1726 Jan-21-17
Chương 1725 Jan-21-17
Chương 1724 Jan-21-17
Chương 1723 Jan-21-17
Chương 1722 Jan-21-17
Chương 1721 Jan-21-17
Chương 1720 Jan-21-17
Chương 1719 Jan-21-17
Chương 1718 Jan-21-17
Chương 1717 Jan-21-17
Chương 1716 Jan-21-17
Chương 1715 Jan-21-17
Chương 1714 Jan-21-17
Chương 1713 Jan-21-17
Chương 1712 Jan-21-17
Chương 1711 Jan-21-17
Chương 1710 Jan-21-17
Chương 1709 Jan-21-17
Chương 1708 Jan-21-17
Chương 1707 Jan-21-17
Chương 1706 Jan-21-17
Chương 1705 Jan-21-17
Chương 1704 Jan-21-17
Chương 1703 Jan-21-17
Chương 1702 Jan-21-17
Chương 1701 Jan-21-17
Chương 1700 Jan-21-17
Chương 1699 Jan-21-17
Chương 1698 Jan-21-17
Chương 1697 Jan-21-17
Chương 1696 Jan-21-17
Chương 1695 Jan-21-17
Chương 1694 Jan-21-17
Chương 1693 Jan-21-17
Chương 1692 Jan-21-17
Chương 1691 Jan-21-17
Chương 1690 Jan-21-17
Chương 1689 Jan-21-17
Chương 1688 Jan-21-17
Chương 1687 Jan-21-17
Chương 1686 Jan-21-17
Chương 1685 Jan-21-17
Chương 1684 Jan-21-17
Chương 1683 Jan-21-17
Chương 1682 Jan-21-17
Chương 1681 Jan-21-17
Chương 1680 Jan-21-17
Chương 1679 Jan-21-17
Chương 1678 Jan-21-17
Chương 1677 Jan-21-17
Chương 1676 Jan-21-17
Chương 1675 Jan-21-17
Chương 1674 Jan-21-17
Chương 1673 Jan-21-17
Chương 1672 Jan-21-17
Chương 1671 Jan-21-17
Chương 1670 Jan-21-17
Chương 1669 Jan-21-17
Chương 1668 Jan-21-17
Chương 1667 Jan-21-17
Chương 1666 Jan-21-17
Chương 1665 Jan-21-17
Chương 1664 Jan-21-17
Chương 1663 Jan-21-17
Chương 1662 Jan-21-17
Chương 1661 Jan-21-17
Chương 1660 Jan-21-17
Chương 1659 Jan-21-17
Chương 1658 Jan-21-17
Chương 1657 Jan-21-17
Chương 1656 Jan-21-17
Chương 1655 Jan-21-17
Chương 1654 Jan-21-17
Chương 1653 Jan-21-17
Chương 1652 Jan-21-17
Chương 1651 Jan-21-17
Chương 1650 Jan-21-17
Chương 1649 Jan-21-17
Chương 1648 Jan-21-17
Chương 1647 Dec-26-16
Chương 1646 Dec-26-16
Chương 1645 Dec-26-16
Chương 1644 Dec-26-16
Chương 1643 Dec-26-16
Chương 1642 Dec-26-16
Chương 1641 Dec-26-16
Chương 1640 Dec-26-16
Chương 1639 Dec-26-16
Chương 1638 Dec-26-16
Chương 1637 Dec-26-16
Chương 1636 Dec-26-16
Chương 1635 Dec-26-16
Chương 1634 Dec-26-16
Chương 1633 Dec-26-16
Chương 1632 Dec-26-16
Chương 1631 Dec-26-16
Chương 1630 Dec-26-16
Chương 1629 Dec-26-16
Chương 1628 Dec-26-16
Chương 1627 Dec-26-16
Chương 1626 Dec-26-16
Chương 1625 Dec-26-16
Chương 1624 Dec-26-16
Chương 1623 Dec-26-16
Chương 1622 Dec-26-16
Chương 1621 Dec-26-16
Chương 1620 Dec-26-16
Chương 1619 Dec-26-16
Chương 1618 Dec-26-16
Chương 1617 Dec-26-16
Chương 1616 Dec-26-16
Chương 1615 Dec-26-16
Chương 1614 Dec-26-16
Chương 1613 Dec-26-16
Chương 1612 Dec-26-16
Chương 1611 Dec-26-16
Chương 1610 Dec-26-16
Chương 1609 Dec-26-16
Chương 1608 Dec-26-16
Chương 1607 Dec-26-16
Chương 1606 Dec-26-16
Chương 1605 Dec-26-16
Chương 1604 Dec-26-16
Chương 1011 Dec-26-16
Chương 967 Dec-26-16
Chương 965 Dec-26-16
Chương 962 Dec-26-16
Chương 958 Dec-26-16
Chương 957 Dec-26-16
Comments
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị