247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Hờ Truyện THEO DÕI DANH SÁCH CHAPTER CHIA SẺ

Mô tả Hờ Truyện:

Thể loại: Truyện H (H)

Giới thiệu:

Nói ra thì tác giả là một người háo sắc nên muốn viết truyện sắc .

Hờ Truyện tức là H truyện ấy mà , mọi người đừng khó hiểu !

Đây là lần đầu tác giả viết truyện thể loại H , mỗi chương sẽ là một truyện khác nhau , trước khi bắt đầu sẽ có một phần tóm tắt nhỏ xíu .

Có truyện sẽ mang yếu tố NP hoặc không NP . Tác giả sẽ báo trước để các độc giả thân yêu biết đường mà tránh hoặc nhảy vào

Hờ Truyện Chapters

Time uploaded
Chương 8_D Jan-08-17
Chương 8_C Jan-08-17
Chương 8_B Jan-08-17
Chương 8_A Jan-08-17
Chương 7_J Jan-08-17
Chương 7_I Jan-08-17
Chương 7_H Jan-08-17
Chương 7_G Jan-08-17
Chương 7_F Jan-08-17
Chương 7_E Jan-08-17
Chương 7_D Jan-08-17
Chương 7_C Jan-08-17
Chương 7_B Jan-08-17
Chương 7_A Jan-08-17
Chương 6_I Jan-08-17
Chương 6_H Jan-08-17
Chương 6_G Jan-08-17
Chương 6_F Jan-08-17
Chương 6_E Jan-08-17
Chương 6_D Jan-08-17
Chương 6_C Jan-08-17
Chương 6_B Jan-08-17
Chương 6_A Jan-08-17
Chương 5_G Jan-08-17
Chương 5_F Jan-08-17
Chương 5_E Jan-08-17
Chương 5_D Jan-08-17
Chương 5_C Jan-08-17
Chương 5_B Jan-08-17
Chương 5_A Jan-08-17
Chương 4_G Jan-08-17
Chương 4_F Jan-08-17
Chương 4_E Jan-08-17
Chương 4_D Jan-08-17
Chương 4_C Jan-08-17
Chương 4_B Jan-08-17
Chương 4_A Jan-08-17
Chương 3_M Jan-08-17
Chương 3_L Jan-08-17
Chương 3_K Jan-08-17
Chương 3_J Jan-08-17
Chương 3_I Jan-08-17
Chương 3_H Jan-08-17
Chương 3_G Jan-08-17
Chương 3_F Jan-08-17
Chương 3_E Jan-08-17
Chương 3_D Jan-08-17
Chương 3_C Jan-08-17
Chương 3_B Jan-08-17
Chương 3_A Jan-08-17
Chương 2_H Jan-08-17
Chương 2_G Jan-08-17
Chương 2_F Jan-08-17
Chương 2_E Jan-08-17
Chương 2_D Jan-08-17
Chương 2_C Jan-08-17
Chương 2_B Jan-08-17
Chương 2_A Jan-08-17
Chương 1_G Jan-08-17
Chương 1_F (H) Jan-08-17
Chương 1_E Jan-08-17
Chương 1_D Jan-08-17
Chương 1_C (H+) Jan-08-17
Chương 1_B (H-) Jan-08-17
Chương 1_A Jan-08-17
Comments
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị