247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Đan Vũ Càn Khôn THEO DÕI DANH SÁCH CHAPTER CHIA SẺ

Mô tả Đan Vũ Càn Khôn:

Thiên phú cao hơn nữa , cũng sợ đan dược !

Chỉ cần đan dược luyện được hảo, không có thiên tài đánh không ngã !

Lánh đời đan cửa đích duy nhất đệ tử Tần Phàm, từ linh dược bần phạp đích địa cầu xuyên qua đến khắp nơi linh dược nhưng luyện đan sư nhưng cực kỳ thưa thớt đích võ giả thế giới.

Từ vi mạt võ đạo bắt đầu, thu tập ma loại, luyện thành trong thiên hạ cường đại nhất đích thể phách !

Phấn phát với thần ma đất, đột phá mệnh cách, tiếu ngạo tam giới, diễn dịch ta đan vũ càn khôn !

Đây là truyện đầu tiên mình đọc mà nhân vật chính chung thủy với vị hôn thê của mình.Các truyện khác toàn xuyên việt xong bỏ luôn vị hôn thê hoặc bị hôn thê bỏ. Nhân vật chính của truyện là Tiểu Phàm sau khi qua cơn bạo bệnh đã trở thành một con người mới, cuộc sống mới cũng từ đó bắt đầu và cũng nhiều biến cố xảy đến với hắn.

Đan Vũ Càn Khôn Chapters

Time uploaded
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
.... Jan-11-17
Chương 160 Jan-11-17
Chương 159 Jan-11-17
Chương 158 Jan-11-17
Chương 157 Jan-11-17
Chương 156 Jan-11-17
Chương 155 Jan-11-17
Chương 154 Jan-11-17
Chương 153 Jan-11-17
Chương 152 Jan-11-17
Chương 151 Jan-11-17
Chương 150 Jan-11-17
Chương 149 Jan-11-17
Chương 148 Jan-11-17
Chương 147 Jan-11-17
Chương 146 Jan-11-17
Chương 145 Jan-11-17
Chương 144 Jan-11-17
Chương 143 Jan-11-17
Chương 142 Jan-11-17
Chương 141 Jan-11-17
Chương 140 Jan-11-17
Chương 139 Jan-11-17
Chương 138 Jan-11-17
Chương 137 Jan-11-17
Chương 136 Jan-11-17
Chương 135 Jan-11-17
Chương 134 Jan-11-17
Chương 133 Jan-11-17
Chương 132 Jan-11-17
Chương 131 Jan-11-17
Chương 130 Jan-11-17
Chương 129 Jan-11-17
Chương 128 Jan-11-17
Chương 127 Jan-11-17
Chương 126 Jan-11-17
Chương 125 Jan-11-17
Chương 124 Jan-11-17
Chương 123 Jan-11-17
Chương 122 Jan-11-17
Chương 121 Jan-11-17
Chương 120 Jan-11-17
Chương 119 Jan-11-17
Chương 118 Jan-11-17
Chương 117 Jan-11-17
Chương 116 Jan-11-17
Chương 115 Jan-11-17
Chương 114 Jan-11-17
Chương 113 Jan-11-17
Chương 112 Jan-11-17
Chương 111 Jan-11-17
Chương 110 Jan-11-17
Chương 109 Jan-11-17
Chương 108 Jan-11-17
Chương 107 Jan-11-17
Chương 106 Jan-11-17
Chương 104 Jan-11-17
Chương 104 Jan-11-17
Chương 104 Jan-11-17
Chương 103 Jan-11-17
Chương 102 Jan-11-17
Chương 101 Jan-11-17
Chương 100 Jan-11-17
Chương 99 Jan-11-17
Chương 98 Jan-11-17
Chương 97 Jan-11-17
Chương 96 Jan-11-17
Chương 95 Jan-11-17
Chương 94 Jan-11-17
Chương 93 Jan-11-17
Chương 92 Jan-11-17
Chương 91 Jan-11-17
Chương 90 Jan-11-17
Chương 89 Jan-11-17
Chương 88 Jan-11-17
Chương 87 Jan-11-17
Chương 86 Jan-11-17
Chương 85 Jan-11-17
Chương 84 Jan-11-17
Chương 83 Jan-11-17
Chương 82 Jan-11-17
Chương 81 Jan-11-17
Chương 80 Jan-11-17
Chương 79 Jan-11-17
Chương 78 Jan-11-17
Chương 77 Jan-11-17
Chương 76 Jan-11-17
Chương 75 Jan-11-17
Chương 74 Jan-11-17
Chương 73 Jan-11-17
Chương 72 Jan-11-17
Chương 71 Jan-11-17
Chương 70 Jan-11-17
Chương 69 Jan-11-17
Chương 68 Jan-11-17
Chương 67 Jan-11-17
Chương 66 Jan-11-17
Chương 65 Jan-11-17
Chương 64 Jan-11-17
Chương 63 Jan-11-17
Chương 62 Jan-11-17
Chương 61 Jan-11-17
Chương 60 Jan-11-17
Chương 59 Jan-11-17
Chương 58 Jan-11-17
Chương 57 Jan-11-17
Chương 56 Jan-11-17
Chương 55 Jan-15-17
Chương 54 Jan-11-17
Chương 53 Jan-11-17
Chương 52 Jan-11-17
Chương 51 Jan-11-17
Chương 50 Jan-11-17
Chương 49 Jan-11-17
Chương 48 Jan-11-17
Chương 47 Jan-11-17
Chương 46 Jan-11-17
Chương 45 Jan-11-17
Chương 44 Jan-11-17
Chương 43 Jan-11-17
Chương 42 Jan-11-17
Chương 41 Jan-11-17
Chương 40 Jan-11-17
Chương 39 Jan-11-17
Chương 38 Jan-11-17
Chương 37 Jan-11-17
Chương 36 Jan-11-17
Chương 35 Jan-11-17
Chương 34 Jan-11-17
Chương 33 Jan-11-17
Chương 32 Jan-11-17
Chương 31 Jan-11-17
Chương 30 Jan-11-17
Chương 29 Jan-11-17
Chương 28 Jan-11-17
Chương 27 Jan-11-17
Chương 26 Jan-11-17
Chương 25 Jan-11-17
Chương 24 Jan-11-17
Chương 23 Jan-11-17
Chương 22 Jan-11-17
Chương 21 Jan-11-17
Chương 20 Jan-11-17
Chương 19 Jan-11-17
Chương 18 Jan-11-17
Chương 17 Jan-11-17
Chương 16 Jan-11-17
Chương 15 Jan-11-17
Chương 14 Jan-11-17
Chương 13 Jan-11-17
Chương 12 Jan-11-17
Chương 11 Jan-11-17
Chương 10 Jan-11-17
Chương 9 Jan-11-17
Chương 8 Jan-11-17
Chương 7 Jan-11-17
Chương 6 Jan-11-17
Chương 5 Jan-11-17
Chương 4 Jan-11-17
Chương 3 Jan-11-17
Chương 2 Jan-11-17
Chương 1 Jan-11-17
Comments
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị