247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Đại Bát Hầu THEO DÕI DANH SÁCH CHAPTER CHIA SẺ

Mô tả Đại Bát Hầu:

Trời xanh dao động, giọng cười cuồng tiếu, gậy như ý nơi tay, đập tới trời đất long lở.

Từ nay đến vạn năm sau này, ta sẽ khiến các ngươi cùng nhớ kỹ 7 chữ  "Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không"

Đại Bát Hầu Chapters

Time uploaded
Chương 77 Oct-19-19
Chương 76 Oct-15-19
Chương 75 Oct-12-19
Chương 74 Oct-12-19
Chương 73 Oct-12-19
Chương 72 Oct-06-19
Chương 71 Oct-03-19
Chương 70 Oct-01-19
Chương 69 Sep-28-19
Chương 68 Sep-28-19
Chương 67 Sep-24-19
Chương 66 Sep-21-19
Chương 65 Sep-19-19
Chương 64 Sep-17-19
Chương 63 Sep-14-19
Chương 62 Sep-13-19
Chương 61 Sep-10-19
Chương 60 Sep-07-19
Chương 59 Sep-05-19
Chương 58 Sep-05-19
Chương 57 Aug-31-19
Chương 56 Aug-29-19
Chương 55 Aug-27-19
Chương 54 Aug-24-19
Chương 53 Aug-22-19
Chương 52 Aug-20-19
Chương 51 Aug-17-19
Chương 50 Aug-15-19
Chương 49 Aug-13-19
Chương 48 Aug-10-19
Chương 47 Aug-08-19
Chương 46 Aug-06-19
Chương 45 Aug-03-19
Chương 44 Aug-01-19
Chương 43 Jul-30-19
Chương 42 Jul-27-19
Chương 41 Jul-25-19
Chương 40 Jul-25-19
Chương 39 Jul-21-19
Chương 38 Jul-21-19
Chương 37 Jul-21-19
Chương 36 Jul-13-19
Chương 35 Jul-11-19
Chương 34 Jul-09-19
Chương 33 Jul-06-19
Chương 32 Jul-04-19
Chương 31 Jul-02-19
Chương 30 Jun-29-19
Chương 29 Jun-27-19
Chương 28 Jun-26-19
Chương 27 Jun-22-19
Chương 26 Jun-22-19
Chương 25 Jun-19-19
Chương 24 Jun-16-19
Chương 23 Jun-16-19
Chương 22 Jun-16-19
Chương 21 Jun-16-19
Comments
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị