247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch THEO DÕI DANH SÁCH CHAPTER CHIA SẺ
  • Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch

  • Tác giả: Khuyết Danh
  • Thể loại : Updating
  • Trạng thái : Đang cập nhật
  • Nhóm dịch : Inovel Vietwriter.com
  • Ngày cập nhật :
  • View : 24,563
  • Đánh giá :

Mô tả Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch:

Thể loại Truyện ngắn, HĐ, ngọt, sủng, HE

Duyên phận luôn là những điều bất ngờ không ai đoán trước được. Mọi chuyện thay đổi hoàn toàn chỉ sau một đêm say rượu.

Vì quá vui mừng cho chị gái mà Hạ Băng Khuynh lại uống say trong tiệc cưới của chị gái, đến nổi mà cô lại bất cẩn đi nhầm phòng, tệ hại hơn là cô đã “lên giường” với cậu ba nhà Mộ gia.

Mộ Nguyệt Sâm, một người thân phận cao quí, khí chất lạnh lùng cao ngạo, người kế thừa tài phiệt đầy mưu mô tính toán.

“Chuyện tối hôm qua, cô cảm thấy tôi thiệt hay cô thiệt?” Anh nhìn cô bằng ánh mắt đe dọa, giễu cợt.

“Dĩ nhiên là --, anh thiệt thòi hơn!” Hạ Băng Khuynh đỏ bừng mặt, trả lời trái với lương tâm.

Tức tốc nhảy ra khỏi “địa điểm xảy ra vụ án”, cứ tưởng rằng “sự gặp gỡ tình cờ” hoang đường này sẽ kết thúc từ đây, ai ngờ một tháng sau, cô và anh đã sống cùng nhau dưới một mái nhà.

Vốn định sống hòa hợp với anh, nước sổng không phạm nước giếng, ai ngờ ngày đầu tiên đã bị anh ta cưỡng hôn.

Hạ Băng Khuynh vốn tưởng chống cự rốt cuộc cũng có tác dụng, nhưng dần dần cô phát hiện, thực ra lại không hề có tác dụng gì.

Thế giới này mãi mãi tuân theo quy luật cá lớn nuốt cá bé.

Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch Chapters

Time uploaded
Chương 400 Aug-22-19
Chương 399 Aug-22-19
Chương 398 Aug-22-19
Chương 397 Aug-22-19
Chương 396 Aug-22-19
Chương 395 Aug-22-19
Chương 394 Aug-22-19
Chương 393 Aug-22-19
Chương 392 Aug-22-19
Chương 391 Aug-22-19
Chương 390 Aug-22-19
Chương 389 Aug-22-19
Chương 388 Aug-22-19
Chương 387 Aug-22-19
Chương 386 Aug-22-19
Chương 385 Aug-22-19
Chương 384 Aug-17-19
Chương 383 Aug-17-19
Chương 382 Aug-17-19
Chương 381 Aug-17-19
Chương 380 Aug-17-19
Chương 379 Aug-17-19
Chương 378 Aug-17-19
Chương 377 Aug-17-19
Chương 376 Aug-17-19
Chương 375 Aug-17-19
Chương 374 Aug-17-19
Chương 373 Aug-17-19
Chương 372 Aug-17-19
Chương 371 Aug-17-19
Chương 360 Aug-17-19
Chương 359 Aug-17-19
Chương 358 Aug-17-19
Chương 357 Aug-17-19
Chương 356 Aug-17-19
Chương 355 Aug-17-19
Chương 354 Aug-17-19
Chương 353 Aug-17-19
Chương 352 Aug-17-19
Chương 351 Aug-17-19
Chương 350 Aug-17-19
Chương 349 Aug-17-19
Chương 348 Aug-17-19
Chương 347 Aug-17-19
Chương 346 Aug-17-19
Chương 344 Aug-07-19
Chương 343 Aug-07-19
Chương 342 Aug-07-19
Chương 341 Aug-07-19
Chương 340 Aug-07-19
Chương 339 Aug-07-19
Chương 338 Aug-07-19
Chương 337 Aug-07-19
Chương 336 Aug-07-19
Chương 335 Aug-07-19
Chương 334 Aug-07-19
Chương 333 Aug-07-19
Chương 332 Aug-07-19
Chương 331 Aug-07-19
Chương 330 Aug-07-19
Chương 329 Aug-07-19
Chương 328 Aug-07-19
Chương 327 Aug-07-19
Chương 326 Aug-07-19
Chương 325 Aug-07-19
Chương 324 Aug-07-19
Chương 323 Aug-07-19
Chương 322 Aug-07-19
Chương 321 Aug-07-19
Chương 320 Jul-24-19
Chương 319 Jul-24-19
Chương 318 Jul-24-19
Chương 317 Jul-24-19
Chương 316 Jul-24-19
Chương 315 Jul-24-19
Chương 314 Jul-24-19
Chương 313 Jul-24-19
Chương 312 Jul-24-19
Chương 311 Jul-24-19
Chương 310 Jul-24-19
Chương 309 Jul-24-19
Chương 308 Jul-22-19
Chương 307 Jul-22-19
Chương 306 Jul-22-19
Chương 305 Jul-22-19
Chương 304 Jul-22-19
Chương 303 Jul-22-19
Chương 302 Jul-22-19
Chương 301 Jul-22-19
Chương 300 Jul-22-19
Chương 299 Jul-22-19
Chương 298 Jul-22-19
Chương 297 Jul-22-19
Chương 296 Jul-17-19
Chương 295 Jul-17-19
Chương 294 Jul-17-19
Chương 293 Jul-17-19
Chương 292 Jul-17-19
Chương 291 Jul-17-19
Chương 290 Jul-17-19
Chương 289 Jul-17-19
Chương 288 Jul-17-19
Chương 287 Jul-17-19
Chương 286 Jul-17-19
Chương 285 Jul-17-19
Chương 284 Jul-17-19
Chương 283 Jul-17-19
Chương 282 Jul-17-19
Chương 281 Jul-17-19
Chương 280 Jul-17-19
Chương 279 Jul-17-19
Chương 278 Jul-17-19
Chương 277 Jul-17-19
Chương 276 Jul-12-19
Chương 275 Jul-12-19
Chương 274 Jul-12-19
Chương 273 Jul-12-19
Chương 272 Jul-12-19
Chương 271 Jul-12-19
Chương 270 Jul-12-19
Chương 269 Jul-12-19
Chương 268 Jul-12-19
Chương 267 Jul-12-19
Chương 266 Jul-12-19
Chương 265 Jul-12-19
Chương 264 Jul-12-19
Chương 263 Jul-12-19
Chương 262 Jul-12-19
Chương 261 Jul-12-19
Chương 256 Jul-09-19
Chương 255 Jul-09-19
Chương 254 Jul-09-19
Chương 253 Jul-09-19
Chương 252 Jul-09-19
Chương 251 Jul-09-19
Chương 250 Jul-09-19
Chương 249 Jul-09-19
Chương 248 Jul-05-19
Chương 247 Jul-05-19
Chương 246 Jul-05-19
Chương 245 Jul-05-19
Chương 244 Jul-05-19
Chương 243 Jul-05-19
Chương 242 Jul-05-19
Chương 241 Jul-05-19
Chương 240 Jul-02-19
Chương 239 Jul-02-19
Chương 238 Jul-02-19
Chương 237 Jul-02-19
Chương 236 Jul-02-19
Chương 235 Jul-02-19
Chương 234 Jul-02-19
Chương 233 Jul-02-19
Chương 232 Jun-30-19
Chương 231 Jun-30-19
Chương 230 Jun-30-19
Chương 229 Jun-30-19
Chương 228 Jun-30-19
Chương 227 Jun-30-19
Chương 226 Jun-30-19
Chương 225 Jun-30-19
Chương 224 Jun-27-19
Chương 223 Jun-27-19
Chương 222 Jun-27-19
Chương 221 Jun-27-19
Chương 220 Jun-24-19
Chương 219 Jun-24-19
Chương 218 Jun-24-19
Chương 217 Jun-24-19
Chương 216 Jun-24-19
Chương 215 Jun-24-19
Chương 214 Jun-24-19
Chương 213 Jun-24-19
Chương 212 Jun-24-19
Chương 211 Jun-21-19
Chương 210 Jun-21-19
Chương 209 Jun-21-19
Chương 208 Jun-21-19
Chương 207 Jun-21-19
Chương 206 Jun-21-19
Chương 205 Jun-21-19
Chương 204 Jun-18-19
Chương 203 Jun-18-19
Chương 202 Jun-18-19
Chương 201 Jun-18-19
Chương 200 Jun-18-19
Chương 199 Jun-18-19
Chương 198 Jun-18-19
Chương 197 Jun-18-19
Chương 196 Jun-18-19
Chương 195 Jun-18-19
Chương 194 Jun-18-19
Chương 193 Jun-18-19
Chương 192 Jun-15-19
Chương 191 Jun-18-19
Chương 190 Jun-15-19
Chương 189 Jun-15-19
Chương 188 Jun-15-19
Chương 187 Jun-15-19
Chương 186 Jun-15-19
Chương 185 Jun-15-19
Chương 184 Jun-15-19
Chương 183 Jun-15-19
Chương 182 Jun-15-19
Chương 181 Jun-15-19
Chương 180 Jun-15-19
Chương 179 Jun-15-19
Chương 178 Jun-15-19
Chương 177 Jun-15-19
Chương 176 Jun-15-19
Chương 175 Jun-15-19
Chương 174 Jun-15-19
Chương 173 Jun-15-19
Chương 172 Jun-15-19
Chương 171 Jun-15-19
Chương 170 Jun-15-19
Chương 169 Jun-15-19
Chương 168 Jun-18-19
Chương 167 Jun-15-19
Chương 166 Jun-15-19
Chương 165 Jun-15-19
Chương 164 Jun-15-19
Chương 163 Jun-15-19
Chương 162 Jun-15-19
Chương 161 Jun-15-19
Chương 160 Jun-15-19
Chương 159 Jun-15-19
Chương 158 Jun-15-19
Chương 157 Jun-15-19
Chương 156 Jun-15-19
Chương 155 Jun-15-19
Chương 154 Jun-15-19
Chương 153 Jun-15-19
Chương 152 Jun-15-19
Chương 151 Jun-15-19
Chương 150 Jun-15-19
Chương 149 Jun-18-19
Chương 148 Jun-15-19
Chương 147 Jun-15-19
Chương 146 Jun-18-19
Chương 145 Jun-15-19
Chương 144 May-30-19
Chương 143 May-30-19
Chương 142 May-30-19
Chương 141 May-30-19
Chương 140 May-29-19
Chương 139 May-29-19
Chương 138 May-29-19
Chương 137 May-29-19
Chương 136 May-29-19
Chương 135 May-29-19
Chương 134 May-29-19
Chương 133 May-29-19
Chương 132 May-29-19
Chương 131 May-29-19
Chương 130 May-29-19
Chương 129 May-29-19
Chương 128 May-29-19
Chương 127 May-29-19
Chương 126 May-29-19
Chương 125 May-29-19
Chương 124 May-25-19
Chương 123 May-25-19
Chương 122 May-25-19
Chương 121 May-25-19
Chương 120 May-25-19
Chương 119 May-25-19
Chương 118 May-25-19
Chương 117 May-25-19
Chương 116 May-25-19
Chương 115 May-25-19
Chương 114 May-25-19
Chương 113 May-25-19
Chương 112 May-09-19
Chương 111 May-09-19
Chương 110 May-09-19
Chương 109 May-07-19
Chương 108 May-07-19
Chương 107 May-07-19
Chương 106 May-07-19
Chương 105 May-07-19
Chương 104 May-07-19
Chương 103 May-07-19
Chương 102 May-07-19
Chương 101 May-07-19
Chương 100 May-07-19
Chương 99 May-07-19
Chương 98 May-07-19
Chương 97 May-07-19
Chương 96 May-07-19
Chương 95 May-07-19
Chương 94 May-07-19
Chương 93 May-07-19
Chương 92 May-07-19
Chương 91 May-07-19
Chương 90 May-07-19
Chương 89 May-07-19
Chương 88 May-07-19
Chương 87 May-07-19
Chương 86 May-07-19
Chương 85 May-07-19
Chương 84 May-07-19
Chương 83 May-07-19
Chương 82 May-07-19
Chương 81 May-07-19
Chương 80 May-07-19
Chương 79 May-07-19
Chương 78 May-07-19
Chương 77 May-07-19
Chương 76 May-07-19
Chương 75 May-07-19
Chương 74 May-07-19
Chương 73 May-07-19
Chương 72 May-07-19
Chương 71 May-07-19
Chương 70 May-07-19
Chương 69 May-07-19
Chương 68 May-07-19
Chương 67 May-07-19
Chương 66 May-07-19
Chương 65 May-07-19
Chương 64 May-07-19
Chương 63 May-07-19
Chương 62 May-07-19
Chương 61 May-07-19
Chương 60 May-07-19
Chương 59 May-07-19
Chương 58 May-07-19
Chương 57 May-07-19
Chương 56 May-07-19
Chương 55 May-07-19
Chương 54 May-07-19
Chương 53 May-07-19
Chương 52 May-07-19
Chương 51 May-07-19
Chương 50 May-07-19
Chương 49 May-07-19
Chương 48 May-07-19
Chương 47 May-07-19
Chương 46 May-07-19
Chương 45 May-07-19
Chương 44 May-07-19
Chương 43 May-07-19
Chương 42 May-07-19
Chương 41 May-07-19
Chương 40 May-07-19
Chương 39 May-07-19
Chương 38 May-07-19
Chương 37 May-07-19
Chương 36 May-07-19
Chương 35 May-07-19
Chương 34 May-07-19
Chương 33 May-07-19
Chương 32 May-07-19
Chương 31 May-07-19
Chương 30 May-07-19
Chương 29 May-07-19
Chương 28 May-07-19
Chương 27 May-07-19
Chương 26 May-07-19
Chương 25 May-07-19
Chương 24 May-07-19
Chương 23 May-07-19
Chương 22 May-07-19
Chương 21 May-07-19
Chương 20 May-07-19
Chương 19 May-07-19
Chương 18 May-07-19
Chương 17 May-07-19
Chương 16 May-07-19
Chương 15 May-07-19
Chương 14 May-07-19
Chương 13 May-07-19
Chương 12 May-07-19
Chương 11 May-07-19
Chương 10 May-07-19
Chương 9 May-07-19
Chương 8 May-07-19
Chương 7 May-07-19
Chương 6 May-07-19
Chương 5 May-07-19
Chương 4 May-07-19
Chương 3 May-07-19
Chương 2 May-07-19
Chương 1 May-07-19
Comments
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị