247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma THEO DÕI DANH SÁCH CHAPTER CHIA SẺ
  • Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

  • Tác giả: Vô Danh
  • Thể loại : Updating
  • Trạng thái : Hoàn Thành
  • Nhóm dịch : Inovel
  • Ngày cập nhật :
  • View : 1,266
  • Đánh giá :

Mô tả Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma:

Thể loại: HĐ,Sủng,HE

Cô có  nổi khổ của riêng mình nên đã phải lựa chọn con đường bán thân, cô chấp nhận ký một bản hợp đồng, mà cô còn phải xét nghiệm. Sau đó thì cô đã phải tự nguyện dâng mình cho một người đàn ông xa lạ đeo mặt nạ cáo, đứa con trai vừa ra đời chỉ được nhìn thấy một lần rồi không rõ tung tích... Năm năm sau, cô gia nhập Tần thị, trở thành thư ký của tổng tài Tần Trọng Hàn.

Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma Chapters

Time uploaded
Chương 215 Apr-19-19
Chương 214 Apr-19-19
Chương 213 Apr-19-19
Chương 212 Apr-19-19
Chương 211 Apr-19-19
Chương 210 Apr-19-19
Chương 209 Apr-19-19
Chương 208 Apr-19-19
Chương 207 Apr-19-19
Chương 206 Apr-19-19
Chương 205 Apr-19-19
Chương 204 Apr-19-19
Chương 203 Apr-19-19
Chương 202 Apr-19-19
Chương 201 Apr-19-19
Chương 200 Apr-19-19
Chương 199 Apr-19-19
Chương 198 Apr-19-19
Chương 197 Apr-19-19
Chương 196 Apr-19-19
Chương 195 Apr-19-19
Chương 194 Apr-19-19
Chương 193 Apr-19-19
Chương 192 Apr-19-19
Chương 191 Apr-19-19
Chương 190 Apr-19-19
Chương 189 Apr-19-19
Chương 188 Apr-19-19
Chương 187 Apr-19-19
Chương 186 Apr-19-19
Chương 185 Apr-19-19
Chương 184 Apr-19-19
Chương 183 Apr-19-19
Chương 182 Apr-19-19
Chương 181 Apr-19-19
Chương 180 Apr-19-19
Chương 179 Apr-19-19
Chương 178 Apr-19-19
Chương 177 Apr-19-19
Chương 176 Apr-19-19
Chương 175 Apr-19-19
Chương 174 Apr-19-19
Chương 173 Apr-19-19
Chương 172 Apr-19-19
Chương 171 Apr-19-19
Chương 170 Apr-19-19
Chương 169 Apr-19-19
Chương 168 Apr-19-19
Chương 167 Apr-19-19
Chương 166 Apr-19-19
Chương 165 Apr-19-19
Chương 164 Apr-19-19
Chương 163 Apr-19-19
Chương 162 Apr-19-19
Chương 161 Apr-19-19
Chương 160 Apr-19-19
Chương 159 Apr-19-19
Chương 158 Apr-19-19
Chương 157 Apr-19-19
Chương 156 Apr-19-19
Chương 155 Apr-19-19
Chương 154 Apr-19-19
Chương 153 Apr-19-19
Chương 152 Apr-19-19
Chương 151 Apr-19-19
Chương 150 Apr-19-19
Chương 149 Apr-19-19
Chương 148 Apr-19-19
Chương 147 Apr-19-19
Chương 146 Apr-19-19
Chương 145 Apr-19-19
Chương 144 Apr-19-19
Chương 143 Apr-19-19
Chương 142 Apr-19-19
Chương 141 Apr-19-19
Chương 140 Apr-19-19
Chương 139 Apr-19-19
Chương 138 Apr-19-19
Chương 137 Apr-19-19
Chương 136 Apr-19-19
Chương 135 Apr-19-19
Chương 134 Apr-19-19
Chương 133 Apr-19-19
Chương 132 Apr-19-19
Chương 131 Apr-19-19
Chương 130 Apr-19-19
Chương 129 Apr-19-19
Chương 128 Apr-19-19
Chương 127 Apr-19-19
Chương 126 Apr-19-19
Chương 125 Apr-19-19
Chương 124 Apr-19-19
Chương 123 Apr-19-19
Chương 122 Apr-19-19
Chương 121 Apr-19-19
Chương 120 Apr-19-19
Chương 119 Apr-19-19
Chương 118 Apr-19-19
Chương 117 Apr-19-19
Chương 116 Apr-19-19
Chương 115 Apr-19-19
Chương 114 Apr-19-19
Chương 113 Apr-19-19
Chương 112 Apr-19-19
Chương 111 Apr-19-19
Chương 110 Apr-19-19
Chương 109 Apr-19-19
Chương 108 Apr-19-19
Chương 107 Apr-19-19
Chương 106 Apr-19-19
Chương 105 Apr-19-19
Chương 104 Apr-19-19
Chương 103 Apr-19-19
Chương 102 Apr-19-19
Chương 101 Apr-19-19
Chương 100 Apr-19-19
Chương 99 Apr-19-19
Chương 98 Apr-19-19
Chương 97 Apr-19-19
Chương 96 Apr-19-19
Chương 95 Apr-19-19
Chương 94 Apr-19-19
Chương 93 Apr-19-19
Chương 92 Apr-19-19
Chương 91 Apr-19-19
Chương 90 Apr-19-19
Chương 89 Apr-19-19
Chương 88 Apr-19-19
Chương 87 Apr-19-19
Chương 86 Apr-19-19
Chương 85 Apr-19-19
Chương 84 Apr-19-19
Chương 83 Apr-19-19
Chương 82 Apr-19-19
Chương 81 Apr-19-19
Chương 80 Apr-19-19
Chương 79 Apr-19-19
Chương 78 Apr-19-19
Chương 77 Apr-19-19
Chương 76 Apr-19-19
Chương 75 Apr-19-19
Chương 74 Apr-19-19
Chương 73 Apr-19-19
Chương 72 Apr-19-19
Chương 71 Apr-19-19
Chương 70 Apr-19-19
Chương 69 Apr-19-19
Chương 68 Apr-19-19
Chương 67 Apr-19-19
Chương 66 Apr-19-19
Chương 65 Apr-19-19
Chương 64 Apr-19-19
Chương 63 Apr-19-19
Chương 62 Apr-19-19
Chương 61 Apr-19-19
Chương 60 Apr-19-19
Chương 59 Apr-19-19
Chương 58 Apr-19-19
Chương 57 Apr-19-19
Chương 56 Apr-19-19
Chương 55 Apr-19-19
Chương 54 Apr-19-19
Chương 53 Apr-19-19
Chương 52 Apr-19-19
Chương 51 Apr-19-19
Chương 50 Apr-19-19
Chương 49 Apr-19-19
Chương 48 Apr-19-19
Chương 47 Apr-19-19
Chương 46 Apr-19-19
Chương 45 Apr-19-19
Chương 44 Apr-19-19
Chương 43 Apr-19-19
Chương 42 Apr-19-19
Chương 41 Apr-19-19
Chương 40 Apr-19-19
Chương 39 Apr-19-19
Chương 38 Apr-19-19
Chương 37 Apr-19-19
Chương 36 Apr-19-19
Chương 35 Apr-19-19
Chương 34 Apr-19-19
Chương 33 Apr-19-19
Chương 32 Apr-19-19
Chương 31 Apr-19-19
Chương 30 Apr-19-19
Chương 29 Apr-19-19
Chương 28 Apr-19-19
Chương 27 Apr-19-19
Chương 26 Apr-19-19
Chương 25 Apr-19-19
Chương 24 Apr-19-19
Chương 23 Apr-19-19
Chương 22 Apr-19-19
Chương 21 Apr-19-19
Chương 20 Apr-19-19
Chương 19 Apr-19-19
Chương 18 Apr-19-19
Chương 17 Apr-19-19
Chương 16 Apr-19-19
Chương 15 Apr-19-19
Chương 14 Apr-19-19
Chương 13 Apr-19-19
Chương 12 Apr-19-19
Chương 11 Apr-19-19
Chương 10 Apr-19-19
Chương 9 Apr-19-19
Chương 8 Apr-19-19
Chương 7 Apr-19-19
Chương 6 Apr-19-19
Chương 5 Apr-19-19
Chương 4 Apr-19-19
Chương 3 Apr-19-19
Chương 2 Apr-19-19
Chương 1 Apr-19-19
Comments
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị