247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài THEO DÕI DANH SÁCH CHAPTER CHIA SẺ
  • Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài

  • Tác giả: Thiên Cầm
  • Thể loại : Ngôn Tình
  • Trạng thái : Hoàn Thành
  • Nhóm dịch :
  • Ngày cập nhật :
  • View : 18,764
  • Đánh giá :

Mô tả Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài:

Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài

Tác giả: Thiên Cầm

Thể loại : hiện đại, có chút hài hước, HE.

Cô là một thiên kim tiểu thư xinh đẹp giàu có.

Anh là một sát thủ tàn nhẫn, cũng là một tổng tài lãnh khốc!

Ba năm trước đây, cô vì trốn hôn, chạy đến khách sạn năm sao tìm một nam kỹ phá thân, điều tiếc nuối chính là hôn trốn không thành, lại bị tra ra mang bầu tại ngày tân hôn thứ hai, bị nhà chồng vô tình đuổi ra cửa chính.

Ba năm trước đây, anh tại khách sạn chẳng biết tại sao bị trở thành con vịt để sử dụng, xong việc sau này, cô dám thưởng anh một chiếc nhẫn kim cương sang quý, còn nói đó là nhẫn kết hôn tháng sau của cô.

Nhìn chăm chú nhẫn kim cương trong tay, anh thề! Coi như là đào ba thước đất cũng phải tìm ra người đàn bà kia!

Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài Chapters

Time uploaded
Chương 284 End Jan-05-17
Chương 283 Jan-05-17
Chương 282 Jan-05-17
Chương 281 Jan-05-17
Chương 280 Jan-05-17
Chương 279 Jan-05-17
Chương 278 Jan-05-17
Chương 277 Jan-05-17
Chương 276 Jan-05-17
Chương 275 Jan-05-17
Chương 274 Jan-05-17
Chương 273 Jan-05-17
Chương 272 Jan-05-17
Chương 271 Jan-05-17
Chương 270 Jan-05-17
Chương 269 Jan-05-17
Chương 268 Jan-05-17
Chương 267 Jan-05-17
Chương 266 Jan-05-17
Chương 265 Jan-05-17
Chương 264 Jan-05-17
Chương 263 Jan-05-17
Chương 262 Jan-05-17
Chương 261 Jan-05-17
Chương 260 Jan-05-17
Chương 259 Jan-05-17
Chương 258 Jan-05-17
Chương 257 Jan-05-17
Chương 256 Jan-05-17
Chương 255 Jan-05-17
Chương 254 Jan-05-17
Chương 253 Jan-05-17
Chương 252 Jan-05-17
Chương 251 Jan-05-17
Chương 250 Jan-05-17
Chương 249 Jan-05-17
Chương 248 Jan-05-17
Chương 247 Jan-05-17
Chương 246 Jan-05-17
Chương 245 Jan-05-17
Chương 244 Jan-05-17
Chương 243 Jan-05-17
Chương 242 Jan-05-17
Chương 241 Jan-05-17
Chương 240 Jan-05-17
Chương 239 Jan-05-17
Chương 238 Jan-05-17
Chương 237 Jan-05-17
Chương 236 Jan-05-17
Chương 235 Jan-05-17
Chương 234 Jan-05-17
Chương 233 Jan-05-17
Chương 232 Jan-05-17
Chương 231 Jan-05-17
Chương 230 Jan-05-17
Chương 229 Jan-05-17
Chương 228 Jan-05-17
Chương 227 Jan-05-17
Chương 226 Jan-05-17
Chương 225 Jan-05-17
Chương 224 Jan-05-17
Chương 223 Jan-05-17
Chương 222 Jan-05-17
Chương 221 Jan-05-17
Chương 220 Jan-05-17
Chương 219 Jan-05-17
Chương 218 Jan-05-17
Chương 217 Jan-05-17
Chương 216 Jan-05-17
Chương 215 Jan-05-17
Chương 214 Jan-05-17
Chương 213 Jan-05-17
Chương 212 Jan-05-17
Chương 211 Jan-05-17
Chương 210 Jan-05-17
Chương 209 Jan-05-17
Chương 208 Jan-05-17
Chương 207 Jan-05-17
Chương 206 Jan-05-17
Chương 205 Jan-05-17
Chương 204 Jan-05-17
Chương 203 Jan-05-17
Chương 202 Jan-05-17
Chương 201 Jan-05-17
Chương 200 Jan-05-17
Chương 199 Jan-05-17
Chương 198 Jan-05-17
Chương 197 Jan-05-17
Chương 196 Jan-05-17
Chương 195 Jan-05-17
Chương 194 Jan-05-17
Chương 193 Jan-05-17
Chương 192 Jan-05-17
Chương 191 Jan-05-17
Chương 190 Jan-05-17
Chương 189 Jan-05-17
Chương 188 Jan-05-17
Chương 187 Jan-05-17
Chương 186 Jan-05-17
Chương 185 Jan-05-17
Chương 184 Jan-05-17
Chương 183 Jan-05-17
Chương 182 Jan-05-17
Chương 181 Jan-05-17
Chương 180 Jan-05-17
Chương 179 Jan-05-17
Chương 178 Jan-05-17
Chương 177 Jan-05-17
Chương 176 Jan-05-17
Chương 175 Jan-05-17
Chương 174 Jan-05-17
Chương 173 Jan-05-17
Chương 172 Jan-05-17
Chương 171 Jan-05-17
Chương 170 Jan-05-17
Chương 169 Jan-05-17
Chương 168 Jan-05-17
Chương 167 Jan-05-17
Chương 166 Jan-05-17
Chương 165 Jan-05-17
Chương 164 Jan-05-17
Chương 163 Jan-05-17
Chương 162 Jan-05-17
Chương 161 Jan-05-17
Chương 160 Jan-05-17
Chương 159 Jan-05-17
Chương 158 Jan-05-17
Chương 157 Jan-05-17
Chương 156 Jan-05-17
Chương 155 Jan-05-17
Chương 154 Jan-05-17
Chương 153 Jan-05-17
Chương 152 Jan-05-17
Chương 151 Jan-05-17
Chương 150 Jan-05-17
Chương 149 Jan-05-17
Chương 148 Jan-05-17
Chương 147 Jan-05-17
Chương 146 Jan-05-17
Chương 145 Jan-05-17
Chương 144 Jan-05-17
Chương 143 Jan-05-17
Chương 142 Jan-05-17
Chương 141 Jan-05-17
Chương 140 Jan-05-17
Chương 139 Jan-05-17
Chương 138 Jan-05-17
Chương 137 Jan-05-17
Chương 136 Jan-05-17
Chương 135 Jan-05-17
Chương 134 Jan-05-17
Chương 133 Jan-05-17
Chương 132 Jan-05-17
Chương 131 Jan-05-17
Chương 130 Jan-05-17
Chương 129 Jan-05-17
Chương 128 Jan-05-17
Chương 127 Jan-05-17
Chương 126 Jan-05-17
Chương 125 Jan-05-17
Chương 124 Jan-05-17
Chương 123 Jan-05-17
Chương 122 Jan-05-17
Chương 121 Jan-05-17
Chương 120 Jan-05-17
Chương 119 Jan-05-17
Chương 118 Jan-05-17
Chương 117 Jan-05-17
Chương 116 Jan-05-17
Chương 115 Jan-05-17
Chương 114 Jan-05-17
Chương 113 Jan-05-17
Chương 112 Jan-05-17
Chương 111 Jan-05-17
Chương 110 Jan-05-17
Chương 109 Jan-05-17
Chương 108 Jan-05-17
Chương 107 Jan-05-17
Chương 106 Jan-05-17
Chương 105 Jan-05-17
Chương 104 Jan-05-17
Chương 103 Jan-05-17
Chương 102 Jan-05-17
Chương 101 Jan-05-17
Chương 100 Jan-05-17
Chương 99 Jan-05-17
Chương 98 Jan-05-17
Chương 97 Jan-05-17
Chương 96 Jan-05-17
Chương 95 Jan-05-17
Chương 94 Jan-05-17
Chương 93 Jan-05-17
Chương 92 Jan-05-17
Chương 91 Jan-05-17
Chương 90 Jan-05-17
Chương 89 Jan-05-17
Chương 88 Jan-05-17
Chương 87 Jan-05-17
Chương 86 Jan-05-17
Chương 85 Jan-05-17
Chương 84 Jan-05-17
Chương 83 Jan-05-17
Chương 82 Jan-05-17
Chương 81 Jan-05-17
Chương 80 Jan-05-17
Chương 79 Jan-05-17
Chương 78 Jan-05-17
Chương 77 Jan-05-17
Chương 76 Jan-05-17
Chương 75 Jan-05-17
Chương 74 Jan-05-17
Chương 73 Jan-05-17
Chương 72 Jan-05-17
Chương 71 Jan-05-17
Chương 70 Jan-05-17
Chương 69 Jan-05-17
Chương 68 Jan-05-17
Chương 67 Jan-05-17
Chương 66 Jan-05-17
Chương 65 Jan-05-17
Chương 64 Jan-05-17
Chương 63 Jan-05-17
Chương 62 Jan-05-17
Chương 61 Jan-05-17
Chương 60 Jan-05-17
Chương 59 Jan-05-17
Chương 58 Jan-05-17
Chương 57 Jan-05-17
Chương 56 Jan-05-17
Chương 55 Jan-05-17
Chương 54 Jan-05-17
Chương 53 Jan-05-17
Chương 52 Jan-05-17
Chương 51 Jan-05-17
Chương 50 Jan-05-17
Chương 49 Jan-05-17
Chương 48 Jan-05-17
Chương 47 Jan-05-17
Chương 46 Jan-05-17
Chương 45 Jan-05-17
Chương 44 Jan-05-17
Chương 43 Jan-05-17
Chương 42 Jan-05-17
Chương 41 Jan-05-17
Chương 40 Jan-05-17
Chương 39 Jan-05-17
Chương 38 Jan-05-17
Chương 37 Jan-05-17
Chương 36 Jan-05-17
Chương 35 Jan-05-17
Chương 34 Jan-05-17
Chương 33 Jan-05-17
Chương 32 Jan-05-17
Chương 31 Jan-05-17
Chương 30 Jan-05-17
Chương 29 Jan-05-17
Chương 28 Jan-05-17
Chương 27 Jan-05-17
Chương 26 Jan-05-17
Chương 25 Jan-05-17
Chương 24 Jan-05-17
Chương 23 Jan-05-17
Chương 22 Jan-05-17
Chương 21 Jan-05-17
Chương 20 Jan-05-17
Chương 19 Jan-05-17
Chương 18 Jan-05-17
Chương 17 Jan-05-17
Chương 16 Jan-05-17
Chương 15 Jan-05-17
Chương 14 Jan-05-17
Chương 13 Jan-05-17
Chương 12 Jan-05-17
Chương 11 Jan-05-17
Chương 10 Jan-05-17
Chương 9 Jan-05-17
Chương 8 Jan-05-17
Chương 7 Jan-05-17
Chương 6 Jan-05-17
Chương 5 Jan-05-17
Chương 4 Jan-05-17
Chương 3 Jan-05-17
Chương 2 Jan-05-17
Chương 1 Jan-05-17
Comments
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị