247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo THEO DÕI DANH SÁCH CHAPTER CHIA SẺ
  • Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

  • Tác giả: Vô Danh
  • Thể loại : Updating
  • Trạng thái : Hoàn Thành
  • Nhóm dịch : Inovel
  • Ngày cập nhật :
  • View : 939
  • Đánh giá :

Mô tả Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo:

Trong thế giới hào môn thường đi kèm theo hai từ kim chủ những vị tổng tài giào có thường bao nuôi những kiêu nữ. Họ được yêu chiều tất cả nhưng khi lỡ lời làm họ ko hài lòng thì mất hết mọi thử. Ví dụ như cô chỉ vì một câu không đúng ý, mà cô động đến nỗi đau của kim chủ, ngay lập tức bị đá xuống giường.

Cũng kể từ khi đó mà cô cho rằng cuộc sống của hai người từ đây sẽ không còn dính dáng gì đến nhau nữa, nhưng cô không ngờ rằng đó mới chỉ là bắt đầu.

Một hôm, cô bị kim chủ chặn lại hỏi, "Tối nay rảnh không?" "Không rảnh, anh định làm gì?" Đối phương cười nhẹ ôm cô vào lòng...

Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo Chapters

Time uploaded
Chương 307 May-06-19
Chương 306 May-06-19
Chương 305 May-06-19
Chương 304 May-06-19
Chương 303 May-06-19
Chương 302 May-06-19
Chương 301 May-06-19
Chương 300 May-06-19
Chương 299 May-04-19
Chương 298 May-04-19
Chương 297 May-04-19
Chương 296 May-04-19
Chương 295 May-04-19
Chương 294 May-04-19
Chương 293 May-04-19
Chương 292 May-04-19
Chương 291 May-04-19
Chương 290 May-04-19
Chương 289 May-04-19
Chương 288 May-04-19
Chương 287 May-04-19
Chương 286 May-04-19
Chương 285 May-04-19
Chương 284 May-04-19
Chương 283 May-04-19
Chương 282 May-04-19
Chương 281 May-04-19
Chương 280 Apr-19-19
Chương 279 Apr-19-19
Chương 278 Apr-19-19
Chương 277 Apr-19-19
Chương 276 Apr-19-19
Chương 275 Apr-19-19
Chương 274 Apr-19-19
Chương 273 Apr-19-19
Chương 272 Apr-19-19
Chương 271 Apr-19-19
Chương 270 Apr-19-19
Chương 269 Apr-19-19
Chương 268 Apr-19-19
Chương 267 Apr-19-19
Chương 266 Apr-19-19
Chương 265 Apr-19-19
Chương 264 Apr-19-19
Chương 263 Apr-19-19
Chương 262 Apr-19-19
Chương 261 Apr-19-19
Chương 260 Apr-19-19
Chương 259 Apr-19-19
Chương 258 Apr-19-19
Chương 257 Apr-19-19
Chương 256 Apr-19-19
Chương 255 Apr-19-19
Chương 254 Apr-19-19
Chương 253 Apr-19-19
Chương 252 Apr-19-19
Chương 251 Apr-19-19
Chương 250 Apr-19-19
Chương 249 Apr-19-19
Chương 248 Apr-19-19
Chương 247 Apr-19-19
Chương 246 Apr-19-19
Chương 245 Apr-19-19
Chương 244 Apr-19-19
Chương 243 Apr-19-19
Chương 242 Apr-19-19
Chương 241 Apr-19-19
Chương 240 Apr-19-19
Chương 239 Apr-19-19
Chương 238 Apr-19-19
Chương 237 Apr-19-19
Chương 236 Apr-19-19
Chương 235 Apr-19-19
Chương 234 Apr-19-19
Chương 233 Apr-19-19
Chương 232 Apr-19-19
Chương 231 Apr-19-19
Chương 230 Apr-19-19
Chương 229 Apr-19-19
Chương 228 Apr-19-19
Chương 227 Apr-19-19
Chương 226 Apr-19-19
Chương 225 Apr-19-19
Chương 224 Apr-19-19
Chương 223 Apr-19-19
Chương 222 Apr-19-19
Chương 221 Apr-19-19
Chương 220 Apr-19-19
Chương 219 Apr-19-19
Chương 218 Apr-19-19
Chương 217 Apr-19-19
Chương 216 Apr-19-19
Chương 215 Apr-19-19
Chương 214 Apr-19-19
Chương 213 Apr-19-19
Chương 212 Apr-19-19
Chương 211 Apr-19-19
Chương 210 Apr-19-19
Chương 209 Apr-19-19
Chương 208 Apr-19-19
Chương 207 Apr-19-19
Chương 206 Apr-19-19
Chương 205 Apr-19-19
Chương 204 Apr-19-19
Chương 203 Apr-19-19
Chương 202 Apr-19-19
Chương 201 Apr-19-19
Chương 200 Apr-19-19
Chương 199 Apr-19-19
Chương 198 Apr-19-19
Chương 197 Apr-19-19
Chương 196 Apr-19-19
Chương 195 Apr-19-19
Chương 194 Apr-19-19
Chương 193 Apr-19-19
Chương 192 Apr-19-19
Chương 191 Apr-19-19
Chương 190 Apr-19-19
Chương 189 Apr-19-19
Chương 188 Apr-19-19
Chương 187 Apr-19-19
Chương 186 Apr-19-19
Chương 185 Apr-19-19
Chương 184 Apr-19-19
Chương 183 Apr-19-19
Chương 182 Apr-19-19
Chương 181 Apr-19-19
Chương 180 Apr-19-19
Chương 179 Apr-19-19
Chương 178 Apr-19-19
Chương 177 Apr-19-19
Chương 176 Apr-19-19
Chương 175 Apr-19-19
Chương 174 Apr-19-19
Chương 173 Apr-19-19
Chương 172 Apr-19-19
Chương 171 Apr-19-19
Chương 170 Apr-19-19
Chương 169 Apr-19-19
Chương 168 Apr-19-19
Chương 167 Apr-19-19
Chương 166 Apr-19-19
Chương 165 Apr-19-19
Chương 164 Apr-19-19
Chương 163 Apr-19-19
Chương 162 Apr-19-19
Chương 161 Apr-19-19
Chương 160 Apr-19-19
Chương 159 Apr-19-19
Chương 158 Apr-19-19
Chương 157 Apr-19-19
Chương 156 Apr-19-19
Chương 155 Apr-19-19
Chương 154 Apr-19-19
Chương 153 Apr-17-19
Chương 152 Apr-17-19
Chương 151 Apr-17-19
Chương 150 Apr-17-19
Chương 149 Apr-17-19
Chương 148 Apr-17-19
Chương 147 Apr-17-19
Chương 146 Apr-17-19
Chương 145 Apr-17-19
Chương 144 Apr-17-19
Chương 143 Apr-17-19
Chương 142 Apr-17-19
Chương 141 Apr-17-19
Chương 140 Apr-17-19
Chương 139 Apr-17-19
Chương 138 Apr-17-19
Chương 137 Apr-17-19
Chương 136 Apr-17-19
Chương 135 Apr-17-19
Chương 134 Apr-17-19
Chương 133 Apr-17-19
Chương 132 Apr-17-19
Chương 131 Apr-17-19
Chương 130 Apr-17-19
Chương 129 Apr-17-19
Chương 128 Apr-17-19
Chương 127 Apr-17-19
Chương 126 Apr-17-19
Chương 125 Apr-17-19
Chương 124 Apr-17-19
Chương 123 Apr-17-19
Chương 122 Apr-17-19
Chương 121 Apr-17-19
Chương 120 Apr-17-19
Chương 119 Apr-17-19
Chương 118 Apr-17-19
Chương 117 Apr-17-19
Chương 116 Apr-17-19
Chương 115 Apr-17-19
Chương 114 Apr-17-19
Chương 113 Apr-17-19
Chương 112 Apr-17-19
Chương 111 Apr-17-19
Chương 110 Apr-17-19
Chương 109 Apr-17-19
Chương 108 Apr-17-19
Chương 107 Apr-17-19
Chương 106 Apr-17-19
Chương 105 Apr-17-19
Chương 104 Apr-17-19
Chương 103 Apr-17-19
Chương 102 Apr-17-19
Chương 101 Apr-17-19
Chương 100 Apr-17-19
Chương 99 Apr-17-19
Chương 98 Apr-17-19
Chương 97 Apr-17-19
Chương 96 Apr-17-19
Chương 95 Apr-17-19
Chương 94 Apr-17-19
Chương 93 Apr-17-19
Chương 92 Apr-17-19
Chương 91 Apr-17-19
Chương 90 Apr-17-19
Chương 89 Apr-17-19
Chương 88 Apr-17-19
Chương 87 Apr-17-19
Chương 86 Apr-17-19
Chương 85 Apr-17-19
Chương 84 Apr-17-19
Chương 83 Apr-17-19
Chương 82 Apr-17-19
Chương 81 Apr-17-19
Chương 80 Apr-17-19
Chương 79 Apr-17-19
Chương 78 Apr-17-19
Chương 77 Apr-17-19
Chương 76 Apr-17-19
Chương 75 Apr-17-19
Chương 74 Apr-17-19
Chương 73 Apr-17-19
Chương 72 Apr-17-19
Chương 71 Apr-17-19
Chương 70 Apr-17-19
Chương 69 Apr-17-19
Chương 68 Apr-17-19
Chương 67 Apr-17-19
Chương 66 Apr-17-19
Chương 65 Apr-17-19
Chương 64 Apr-17-19
Chương 63 Apr-17-19
Chương 62 Apr-17-19
Chương 61 Apr-17-19
Chương 60 Apr-17-19
Chương 59 Apr-17-19
Chương 58 Apr-17-19
Chương 57 Apr-17-19
Chương 56 Apr-17-19
Chương 55 Apr-17-19
Chương 54 Apr-17-19
Chương 53 Apr-17-19
Chương 52 Apr-17-19
Chương 51 Apr-17-19
Chương 50 Apr-17-19
Chương 49 Apr-17-19
Chương 48 Apr-17-19
Chương 47 Apr-17-19
Chương 46 Apr-17-19
Chương 45 Apr-17-19
Chương 44 Apr-17-19
Chương 43 Apr-17-19
Chương 42 Apr-17-19
Chương 41 Apr-17-19
Chương 40 Apr-17-19
Chương 39 Apr-17-19
Chương 38 Apr-17-19
Chương 37 Apr-17-19
Chương 36 Apr-17-19
Chương 35 Apr-17-19
Chương 34 Apr-17-19
Chương 33 Apr-17-19
Chương 32 Apr-17-19
Chương 31 Apr-17-19
Chương 30 Apr-17-19
Chương 29 Apr-17-19
Chương 28 Apr-17-19
Chương 27 Apr-17-19
Chương 26 Apr-17-19
Chương 25 Apr-17-19
Chương 24 Apr-17-19
Chương 23 Apr-17-19
Chương 22 Apr-17-19
Chương 21 Apr-17-19
Chương 20 Apr-17-19
Chương 19 Apr-17-19
Chương 18 Apr-17-19
Chương 17 Apr-17-19
Chương 16 Apr-17-19
Chương 15 Apr-17-19
Chương 14 Apr-17-19
Chương 13 Apr-17-19
Chương 12 Apr-17-19
Chương 11 Apr-17-19
Chương 10 Apr-17-19
Chương 9 Apr-17-19
Chương 8 Apr-17-19
Chương 7 Apr-17-19
Chương 6 Apr-17-19
Chương 5 Apr-17-19
Chương 4 Apr-17-19
Chương 3 Apr-17-19
Chương 2 Apr-17-19
Chương 1 Apr-17-19
Comments
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị