247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân! THEO DÕI DANH SÁCH CHAPTER CHIA SẺ
  • Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

  • Tác giả: Nam Âm Âm
  • Thể loại : Ngôn Tình
  • Trạng thái : Đang cập nhật
  • Nhóm dịch : Góc Truyện
  • Ngày cập nhật :
  • View : 56,749
  • Đánh giá :
  •   247Truyen.com rate : 3.33/ 5 - 3 votes

Mô tả Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!:

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Một giấc mơ kỳ lạ, người đàn ông lạ mặt trong giấc mơ đó lại không ngờ cùng cô làm chuyện đó.

Càng buồn cười hơn là anh ta lại cho phép cô sinh đứa con cho anh ta, buồn cười! Anh ta cho rằng anh ta là ai chứ?

Nhưng hai tháng sau, cô mới phát hiện ra rằng, đây không phải giấc mơ...bởi vì cô đã mang thai rồi!!!

Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân! Chapters

Time uploaded
Chương 562 Jun-03-19
Chương 561 Jun-01-19
Chương 560 May-31-19
Chương 559 May-30-19
Chương 558 May-28-19
Chương 557 May-27-19
Chương 556 May-27-19
Chương 555 May-27-19
Chương 554 May-23-19
Chương 553 May-23-19
Chương 552 May-23-19
Chương 551 May-23-19
Chương 550 May-23-19
Chương 549 May-23-19
Chương 548 May-23-19
Chương 547 May-23-19
Chương 546 May-23-19
Chương 545 May-23-19
Chương 544 May-23-19
Chương 543 May-23-19
Chương 542 May-23-19
Chương 541 May-23-19
Chương 540 May-23-19
Chương 539 May-23-19
Chương 538 May-23-19
Chương 537 May-23-19
Chương 536 May-23-19
Chương 535 May-23-19
Chương 534 May-23-19
Chương 533 May-23-19
Chương 532 May-23-19
Chương 531 May-23-19
Chương 530 May-23-19
Chương 529 May-23-19
Chương 528 May-23-19
Chương 527 May-23-19
Chương 526 May-23-19
Chương 525 May-23-19
Chương 524 May-23-19
Chương 523 May-23-19
Chương 522 May-23-19
Chương 521 May-23-19
Chương 520 May-23-19
Chương 519 May-23-19
Chương 518 May-23-19
Chương 517 May-23-19
Chương 516 May-23-19
Chương 515 May-23-19
Chương 514 May-23-19
Chương 513 May-23-19
Chương 512 May-23-19
Chương 511 May-23-19
Chương 510 May-23-19
Chương 509 May-23-19
Chương 508 May-23-19
Chương 507 May-23-19
Chương 506 May-23-19
Chương 505 May-23-19
Chương 504 May-23-19
Chương 503 May-23-19
Chương 502 May-23-19
Chương 501 May-23-19
Chương 500 May-23-19
Chương 499 May-23-19
Chương 498 May-23-19
Chương 497 May-23-19
Chương 496 May-23-19
Chương 495 May-23-19
Chương 494 May-23-19
Chương 493 May-23-19
Chương 492 May-23-19
Chương 491 May-23-19
Chương 490 May-23-19
Chương 489 May-23-19
Chương 488 May-23-19
Chương 487 May-23-19
Chương 486 May-23-19
Chương 485 May-23-19
Chương 484 May-23-19
Chương 483 May-23-19
Chương 482 May-23-19
Chương 481 May-23-19
Chương 480 May-23-19
Chương 479 May-23-19
Chương 478 May-23-19
Chương 477 May-23-19
Chương 476 May-23-19
Chương 475 May-23-19
Chương 474 May-23-19
Chương 473 May-23-19
Chương 472 May-23-19
Chương 471 May-23-19
Chương 470 May-23-19
Chương 469 May-23-19
Chương 468 May-23-19
Chương 467 May-23-19
Chương 466 May-23-19
Chương 465 May-23-19
Chương 464 May-23-19
Chương 463 May-23-19
Chương 462 May-23-19
Chương 461 May-23-19
Chương 460 May-23-19
Chương 459 May-23-19
Chương 458 May-23-19
Chương 457 May-23-19
Chương 456 May-23-19
Chương 455 May-23-19
Chương 454 May-23-19
Chương 453 May-23-19
Chương 452 May-23-19
Chương 451 May-23-19
Chương 450 May-23-19
Chương 449 May-23-19
Chương 448 May-23-19
Chương 447 May-23-19
Chương 446 May-23-19
Chương 445 May-23-19
Chương 444 May-23-19
Chương 443 May-23-19
Chương 442 May-23-19
Chương 441 May-23-19
Chương 440 May-23-19
Chương 439 May-23-19
Chương 438 May-23-19
Chương 437 May-23-19
Chương 436 May-23-19
Chương 435 May-23-19
Chương 434 May-23-19
Chương 433 May-23-19
Chương 432 May-23-19
Chương 431 May-23-19
Chương 430 May-23-19
Chương 429 May-23-19
Chương 428 May-23-19
Chương 427 May-23-19
Chương 426 May-23-19
Chương 425 May-23-19
Chương 424 May-23-19
Chương 423 May-23-19
Chương 422 May-23-19
Chương 421 May-23-19
Chương 420 May-23-19
Chương 419 May-23-19
Chương 418 May-23-19
Chương 417 May-23-19
Chương 416 May-23-19
Chương 415 May-23-19
Chương 414 May-23-19
Chương 413 May-23-19
Chương 412 May-23-19
Chương 411 May-23-19
Chương 410 May-23-19
Chương 409 May-23-19
Chương 408 May-23-19
Chương 407 May-23-19
Chương 406 May-23-19
Chương 405 May-23-19
Chương 404 May-23-19
Chương 403 May-23-19
Chương 402 May-23-19
Chương 401 May-23-19
Chương 400 May-23-19
Chương 399 May-23-19
Chương 398 May-23-19
Chương 397 May-23-19
Chương 396 May-23-19
Chương 395 May-23-19
Chương 394 May-23-19
Chương 393 May-23-19
Chương 392 May-23-19
Chương 391 May-23-19
Chương 390 May-23-19
Chương 389 May-23-19
Chương 388 May-23-19
Chương 387 May-23-19
Chương 386 May-23-19
Chương 385 May-23-19
Chương 384 May-23-19
Chương 383 May-23-19
Chương 382 May-23-19
Chương 381 May-23-19
Chương 380 May-23-19
Chương 379 May-23-19
Chương 378 May-23-19
Chương 377 May-23-19
Chương 376 May-23-19
Chương 375 May-23-19
Chương 374 May-23-19
Chương 373 May-23-19
Chương 372 May-23-19
Chương 371 May-23-19
Chương 370 May-23-19
Chương 369 May-23-19
Chương 368 May-23-19
Chương 367 May-23-19
Chương 366 May-23-19
Chương 365 May-23-19
Chương 364 May-23-19
Chương 363 May-23-19
Chương 362 May-23-19
Chương 361 May-23-19
Chương 360 May-23-19
Chương 359 May-23-19
Chương 358 May-23-19
Chương 357 May-23-19
Chương 356 May-23-19
Chương 355 May-23-19
Chương 354 May-23-19
Chương 353 May-23-19
Chương 352 May-23-19
Chương 351 May-23-19
Chương 350 May-23-19
Chương 349 May-23-19
Chương 348 May-23-19
Chương 347 May-23-19
Chương 346 May-23-19
Chương 345 May-23-19
Chương 344 May-23-19
Chương 343 May-23-19
Chương 342 May-23-19
Chương 341 May-23-19
Chương 340 May-23-19
Chương 339 May-23-19
Chương 338 May-23-19
Chương 337 May-23-19
Chương 336 May-23-19
Chương 335 May-23-19
Chương 334 May-23-19
Chương 333 May-23-19
Chương 332 May-23-19
Chương 331 May-23-19
Chương 330 May-23-19
Chương 329 May-23-19
Chương 328 May-23-19
Chương 327 May-23-19
Chương 326 May-23-19
Chương 325 May-23-19
Chương 324 May-23-19
Chương 323 May-23-19
Chương 322 May-23-19
Chương 321 May-23-19
Chương 320 May-23-19
Chương 319 May-23-19
Chương 318 May-23-19
Chương 317 May-23-19
Chương 316 May-23-19
Chương 315 May-23-19
Chương 314 May-23-19
Chương 313 May-23-19
Chương 312 May-23-19
Chương 311 May-23-19
Chương 310 May-23-19
Chương 309 May-23-19
Chương 308 May-23-19
Chương 307 May-23-19
Chương 306 May-23-19
Chương 305 May-23-19
Chương 304 May-23-19
Chương 303 May-23-19
Chương 302 May-23-19
Chương 301 May-23-19
Chương 300 May-23-19
Chương 299 May-23-19
Chương 298 May-23-19
Chương 297 May-23-19
Chương 296 May-23-19
Chương 295 May-23-19
Chương 294 May-23-19
Chương 293 May-23-19
Chương 292 May-23-19
Chương 291 May-23-19
Chương 290 May-23-19
Chương 289 May-23-19
Chương 288 May-23-19
Chương 287 May-23-19
Chương 286 May-23-19
Chương 285 May-23-19
Chương 284 May-23-19
Chương 283 May-23-19
Chương 282 May-23-19
Chương 281 May-23-19
Chương 174 Feb-09-18
Chương 35: Dec-04-17
Chương 33 Dec-04-17
Chương 13 Oct-05-17
Comments
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị