247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Bối Phụ Dương Quang THEO DÕI DANH SÁCH CHAPTER CHIA SẺ

Mô tả Bối Phụ Dương Quang:

Hắn tài ba, thông minh, khí chất xuất chúng học mỹ thuật nhưng lại theo con đường buôn bán.

trở thành lão bản của công ty nội thất nỗi tiếng.

Hắn trải qua bao sóng gió trong cuộc sống nhưng vẫn thủy chung kiên trì,

quang minh lỗi lạc muốn trải qua cuộc sống bình yên

Bối Phụ Dương Quang Chapters

Time uploaded
Chương 136 Dec-18-16
Chương 135 Dec-18-16
Chương 134 Dec-18-16
Chương 133 Dec-18-16
Chương 132 Dec-18-16
Chương 131 Dec-18-16
Chương 130 Dec-18-16
Chương 129 Dec-18-16
Chương 128 Dec-18-16
Chương 127 Dec-18-16
Chương 126 Dec-18-16
Chương 125 Dec-18-16
Chương 124 Dec-18-16
Chương 123 Dec-18-16
Chương 122 Dec-18-16
Chương 121 Dec-18-16
Chương 120 Dec-18-16
Chương 119 Dec-18-16
Chương 118 Dec-18-16
Chương 117 Dec-18-16
Chương 116 Dec-18-16
Chương 115 Dec-18-16
Chương 114 Dec-18-16
Chương 113 Dec-18-16
Chương 112 Dec-18-16
Chương 111 Dec-18-16
Chương 110 Dec-18-16
Chương 109 Dec-18-16
Chương 108 Dec-18-16
Chương 107 Dec-18-16
Chương 106 Dec-18-16
Chương 105 Dec-18-16
Chương 104 Dec-18-16
Chương 103 Dec-18-16
Chương 102 Dec-18-16
Chương 101 Dec-18-16
Chương 100 Dec-18-16
Chương 99 Dec-18-16
Chương 98 Dec-18-16
Chương 97 Dec-18-16
Chương 96 Dec-18-16
Chương 95 Dec-18-16
Chương 94 Dec-18-16
Chương 93 Dec-18-16
Chương 92 Dec-18-16
Chương 91 Dec-18-16
Chương 90 Dec-18-16
Chương 89 Dec-18-16
Chương 88 Dec-18-16
Chương 87 Dec-18-16
Chương 86 Dec-18-16
Chương 85 Dec-18-16
Chương 84 Dec-18-16
Chương 83 Dec-18-16
Chương 82 Dec-18-16
Chương 81 Dec-18-16
Chương 80 Dec-18-16
Chương 79 Dec-18-16
Chương 78 Dec-18-16
Chương 77 Dec-18-16
Chương 76 Dec-18-16
Chương 75 Dec-18-16
Chương 74 Dec-18-16
Chương 73 Dec-18-16
Chương 72 Dec-18-16
Chương 71 Dec-18-16
Chương 70 Dec-18-16
Chương 69 Dec-18-16
Chương 68 Dec-18-16
Chương 67 Dec-18-16
Chương 66 Dec-18-16
Chương 65 Dec-18-16
Chương 64 Dec-18-16
Chương 63 Dec-18-16
Chương 62 Dec-18-16
Chương 61 Dec-18-16
Chương 60 Dec-18-16
Chương 59 Dec-18-16
Chương 58 Dec-18-16
Chương 57 Dec-18-16
Chương 56 Dec-18-16
Chương 55 Dec-18-16
Chương 54 Dec-18-16
Chương 53 Dec-18-16
Chương 52 Dec-18-16
Chương 51 Dec-18-16
Chương 50 Dec-18-16
Chương 49 Dec-18-16
Chương 48 Dec-18-16
Chương 47 Dec-18-16
Chương 46 Dec-18-16
Chương 45 Dec-18-16
Chương 44 Dec-18-16
Chương 43 Dec-18-16
Chương 42 Dec-18-16
Chương 41 Dec-18-16
Chương 40 Dec-18-16
Chương 39 Dec-18-16
Chương 38 Dec-18-16
Chương 37 Dec-18-16
Chương 36 Dec-18-16
Chương 35 Dec-18-16
Chương 34 Dec-18-16
Chương 33 Dec-18-16
Chương 32 Dec-18-16
Chương 31 Dec-18-16
Chương 30 Dec-18-16
Chương 29 Dec-18-16
Chương 28 Dec-18-16
Chương 27 Dec-18-16
Chương 26 Dec-18-16
Chương 25 Dec-18-16
Chương 24 Dec-18-16
Chương 23 Dec-18-16
Chương 22 Dec-18-16
Chương 21 Dec-18-16
Chương 20 Dec-18-16
Chương 19 Dec-18-16
Chương 18 Dec-18-16
Chương 17 Dec-18-16
Chương 16 Dec-18-16
Chương 15 Dec-18-16
Chương 14 Dec-18-16
Chương 13 Dec-18-16
Chương 12 Dec-18-16
Chương 11 Dec-18-16
Chương 10 Dec-18-16
Chương 9 Dec-18-16
Chương 8 Dec-18-16
Chương 7 Dec-18-16
Chương 6 Dec-18-16
Chương 5 Dec-18-16
Chương 4 Dec-18-16
Chương 3 Dec-18-16
Chương 2 Dec-18-16
Chương 1 Dec-18-16
Comments
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị