247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia THEO DÕI DANH SÁCH CHAPTER CHIA SẺ

Mô tả Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia:

Nàng là Tịch Nhan quận chúa có dung mạo tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành, là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ, chỉ một cái liếc mắt có thể làm thành trì nghiêng ngả, chúng sinh điên đảo...

- Theo truyền thuyết dân gian, nhan sắc của nàng thậm chí hấp dẫn ngay cả phụ thân, do vậy mà bức tử cả chính mẫu thân của mình, làm cho phụ thân biến mất không tung tích. Thánh Thượng khâm điểm nàng hòa thân nước láng giềng, bị các hoàng tử âm mưu tranh giành, nàng vẫn thản nhiên.

- Trước đêm tứ hôn, một trận hỏa hoạn ngoài ý muốn xảy ra, nàng che dấu thành công dung nhan tuyệt sắc của mình, biến thành một cô gái vô cùng xấu xí, thoạt nhìn đây là một trận hỏa hoạn ngoài ý muốn, giúp cho nàng thành công che dấu dung nhan tuyệt sắc của mình, trở nên xấu xí dọa mọi người hoảng sợ.

- Nhưng mà, vẫn có một người nguyện ý cưới nàng? Người đó rất ít xuất hiện trước mặt mọi người, theo truyền thuyết đó là Thất hoàng tử bị tàn phế. Khắp thiên hạ đều nhạo báng nàng – Xú phi của tàn vương gia.

- Đêm đại hôn, chàng ngồi xe lăn còn nàng khăn đen che mặt. Nhưng sao trong truyền thuyết lại không cho nàng biết vị Thất hoàng tử này lại tuấn mỹ như vậy? Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Mời bạn cùng đọc sẽ rõ!

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia Chapters

Time uploaded
Chương 322 Jan-05-17
Chương 321 Jan-05-17
Chương 320 Jan-05-17
Chương 319 Jan-05-17
Chương 318 Jan-05-17
Chương 317 Jan-05-17
Chương 316 Jan-05-17
Chương 315 Jan-05-17
Chương 313 Jan-05-17
Chương 312 Jan-05-17
Chương 311 Jan-05-17
Chương 310 Jan-05-17
Chương 309 Jan-05-17
Chương 308 Jan-05-17
Chương 307 Jan-05-17
Chương 306 Jan-05-17
Chương 305 Jan-05-17
Chương 304 Jan-05-17
Chương 303 Jan-05-17
Chương 302 Jan-05-17
Chương 301 Jan-05-17
Chương 300 Jan-05-17
Chương 299 Jan-05-17
Chương 298 Jan-05-17
Chương 297 Jan-05-17
Chương 296 Jan-05-17
Chương 295 Jan-05-17
Chương 294 Jan-05-17
Chương 293 Jan-05-17
Chương 292 Jan-05-17
Chương 291 Jan-05-17
Chương 290 Jan-05-17
Chương 289 Jan-05-17
Chương 288 Jan-05-17
Chương 287 Jan-05-17
Chương 286 Jan-05-17
Chương 285 Jan-05-17
Chương 284 Jan-05-17
Chương 283 Jan-05-17
Chương 282 Jan-05-17
Chương 281 Jan-05-17
Chương 280 Jan-05-17
Chương 279 Jan-05-17
Chương 278 Jan-05-17
Chương 277 Jan-05-17
Chương 276 Jan-05-17
Chương 275 Jan-05-17
Chương 274 Jan-05-17
Chương 273 Jan-05-17
Chương 272 Jan-05-17
Chương 271 Jan-05-17
Chương 270 Jan-05-17
Chương 269 Jan-05-17
Chương 268 Jan-05-17
Chương 267 Jan-05-17
Chương 266 Jan-05-17
Chương 265 Jan-05-17
Chương 264 Jan-05-17
Chương 263 Jan-05-17
Chương 262 Jan-05-17
Chương 261 Jan-05-17
Chương 260 Jan-05-17
Chương 259 Jan-05-17
Chương 258 Jan-05-17
Chương 257 Jan-05-17
Chương 256 Jan-05-17
Chương 255 Jan-05-17
Chương 254 Jan-05-17
Chương 253 Jan-05-17
Chương 252 Jan-05-17
Chương 251 Jan-05-17
Chương 250 Jan-05-17
Chương 249 Jan-05-17
Chương 247 Jan-05-17
Chương 246 Jan-05-17
Chương 245 Jan-05-17
Chương 244 Jan-05-17
Chương 243 Jan-05-17
Chương 242 Jan-05-17
Chương 241 Jan-05-17
Chương 240 Jan-05-17
Chương 239 Jan-05-17
Chương 238 Jan-05-17
Chương 237 Jan-05-17
Chương 236 Jan-05-17
Chương 235: Jan-05-17
Chương 234: Jan-05-17
Chương 233 Jan-05-17
Chương 232 Jan-05-17
Chương 231 Jan-05-17
Chương 230 Jan-05-17
Chương 229 Jan-05-17
Chương 228 Jan-05-17
Chương 227 Jan-05-17
Chương 226 Jan-05-17
Chương 225 Jan-05-17
Chương 224 Jan-05-17
Chương 223 Jan-05-17
Chương 222 Jan-05-17
Chương 221 Jan-05-17
Chương 220 Jan-05-17
Chương 219 Jan-05-17
Chương 218 Jan-05-17
Chương 217 Jan-05-17
Chương 216 Jan-05-17
Chương 215 Jan-05-17
Chương 214 Jan-05-17
Chương 213 Jan-05-17
Chương 212 Jan-05-17
Chương 211 Jan-05-17
Chương 210 Jan-05-17
Chương 209 Jan-05-17
Chương 208: Jan-05-17
Chương 207: Jan-05-17
Chương 206 Jan-05-17
Chương 205 Jan-05-17
Chương 204: Jan-05-17
Chương 203: Jan-05-17
Chương 202: Jan-05-17
Chương 201: Jan-05-17
Chương 200: Jan-05-17
Chương 199: Jan-05-17
Chương 198: Jan-05-17
Chương 197: Jan-05-17
Chương 196 Jan-05-17
Chương 195 Jan-05-17
Chương 194 Jan-05-17
Chương 193 Jan-05-17
Chương 192 Jan-05-17
Chương 191 Jan-05-17
Chương 190 Jan-05-17
Chương 189 Jan-05-17
Chương 188 Jan-05-17
Chương 187 Jan-05-17
Chương 186 Jan-05-17
Chương 185 Jan-05-17
Chương 184 Jan-05-17
Chương 183 Jan-05-17
Chương 182 Jan-05-17
Chương 181 Jan-05-17
Chương 180 Jan-05-17
Chương 179 Jan-05-17
Chương 178 Jan-05-17
Chương 177 Jan-05-17
Chương 176 Jan-05-17
Chương 175 Jan-05-17
Chương 174 Jan-05-17
Chương 173 Jan-05-17
Chương 172 Jan-05-17
Chương 171 Jan-05-17
Chương 170 Jan-05-17
Chương 169 Jan-05-17
Chương 168 Jan-05-17
Chương 167 Jan-05-17
Chương 166 Jan-05-17
Chương 165 Jan-05-17
Chương 164 Jan-05-17
Chương 163 Jan-05-17
Chương 162 Jan-05-17
Chương 161 Jan-05-17
Chương 160 Jan-05-17
Chương 159 Jan-05-17
Chương 158 Jan-05-17
Chương 157 Jan-05-17
Chương 156 Jan-05-17
Chương 155 Jan-05-17
Chương 154 Jan-05-17
Chương 153 Jan-05-17
Chương 152 Jan-05-17
Chương 151 Jan-05-17
Chương 150 Jan-05-17
Chương 149 Jan-05-17
Chương 148 Jan-05-17
Chương 147 Jan-05-17
Chương 146 Jan-05-17
Chương 145 Jan-05-17
Chương 144 Jan-05-17
Chương 143 Jan-05-17
Chương 142 Jan-05-17
Chương 141 Jan-05-17
Chương 140 Jan-05-17
Chương 139 Jan-05-17
Chương 138 Jan-05-17
Chương 137 Jan-05-17
Chương 136 Jan-05-17
Chương 135 Jan-05-17
Chương 134 Jan-05-17
Chương 133 Jan-05-17
Chương 132 Jan-05-17
Chương 131 Jan-05-17
Chương 130 Jan-05-17
Chương 129 Jan-05-17
Chương 128 Jan-05-17
Chương 127 Jan-05-17
Chương 126 Jan-05-17
Chương 125 Jan-05-17
Chương 124 Jan-05-17
Chương 123 Jan-05-17
Chương 122 Jan-05-17
Chương 121 Jan-05-17
Chương 120 Jan-05-17
Chương 119 Jan-05-17
Chương 118 Jan-05-17
Chương 117 Jan-05-17
Chương 116 Jan-05-17
Chương 115 Jan-05-17
Chương 114 Jan-05-17
Chương 113 Jan-05-17
Chương 112 Jan-05-17
Chương 111 Jan-05-17
Chương 110 Jan-05-17
Chương 109 Jan-05-17
Chương 108 Jan-05-17
Chương 107 Jan-05-17
Chương 106 Jan-05-17
Chương 105 Jan-05-17
Chương 104 Jan-05-17
Chương 103 Jan-05-17
Chương 102 Jan-05-17
Chương 101 Jan-05-17
Chương 100 Jan-05-17
Chương 99: Jan-05-17
Chương 98: Jan-05-17
Chương 97: Jan-05-17
Chương 96: Jan-05-17
Chương 95: Jan-05-17
Chương 94: Jan-05-17
Chương 93: Jan-05-17
Chương 92: Jan-05-17
Chương 91: Jan-05-17
Chương 90: Jan-05-17
Chương 89: Jan-05-17
Chương 88: Jan-05-17
Chương 87: Jan-05-17
Chương 86: Jan-05-17
Chương 85 Jan-05-17
Chương 84 Jan-05-17
Chương 83 Jan-05-17
Chương 82 Jan-05-17
Chương 81 Jan-05-17
Chương 80 Jan-05-17
Chương 79 Jan-05-17
Chương 78 Jan-05-17
Chương 77 Jan-05-17
Chương 76 Jan-05-17
Chương 75 Jan-05-17
Chương 74 Jan-05-17
Chương 73 Jan-05-17
Chương 72 Jan-05-17
Chương 71 Jan-05-17
Chương 70 Jan-05-17
Chương 69 Jan-05-17
Chương 68 Jan-05-17
Chương 67 Jan-05-17
Chương 66 Jan-05-17
Chương 65 Jan-05-17
Chương 64 Jan-05-17
Chương 63 Jan-05-17
Chương 62 Jan-05-17
Chương 61 Jan-05-17
Chương 60 Jan-05-17
Chương 59 Jan-05-17
Chương 58 Jan-05-17
Chương 57 Jan-05-17
Chương 56 Jan-05-17
Chương 55 Jan-05-17
Chương 54 Jan-05-17
Chương 53 Jan-05-17
Chương 52: Jan-05-17
Chương 51: Jan-05-17
Chương 50: Jan-05-17
Chương 49: Jan-05-17
Chương 48: Jan-05-17
Chương 47: Jan-05-17
Chương 46: Jan-05-17
Chương 45: Jan-05-17
Chương 44 Jan-05-17
Chương 43 Jan-05-17
Chương 42 Jan-05-17
Chương 41 Jan-05-17
Chương 40 Jan-05-17
Chương 39 Jan-05-17
Chương 38 Jan-05-17
Chương 37 Jan-05-17
Chương 36 Jan-05-17
Chương 35 Jan-05-17
Chương 34 Jan-05-17
Chương 33 Jan-05-17
Chương 32 Jan-05-17
Chương 31 Jan-05-17
Chương 30 Jan-05-17
Chương 29 Jan-05-17
Chương 28 Jan-05-17
Chương 27 Jan-05-17
Chương 26 Jan-05-17
Chương 25 Jan-05-17
Chương 24 Jan-05-17
Chương 23 Jan-05-17
Chương 22 Jan-05-17
Chương 21 Jan-05-17
Chương 20 Jan-05-17
Chương 19 Jan-05-17
Chương 18 Jan-05-17
Chương 17 Jan-05-17
Chương 16 Jan-05-17
Chương 15 Jan-05-17
Chương 14 Jan-05-17
Chương 13 Jan-05-17
Chương 12 Jan-05-17
Chương 11 Jan-05-17
Chương 10 Jan-05-17
Chương 9 Jan-05-17
Chương 8 Jan-05-17
Chương 7 Jan-05-17
Chương 6 Jan-05-17
Chương 5 Jan-05-17
Chương 4 Jan-05-17
Chương 3 Jan-05-17
Chương 2 Jan-05-17
Chương 1 Jan-05-17
Comments
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị