247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Quán Mì Tư Ca

Quán Mì Tư Ca

Chương 20 Last updated : 10-May-2019 10:59 View : 65
Án Bắt Cóc Tơ Hồng

Án Bắt Cóc Tơ Hồng

Chương 4 Last updated : 11-Mar-2019 11:48 View : 64
Tôi Vẫn Luôn Đi Theo Cậu

Tôi Vẫn Luôn Đi Theo Cậu

Chương 47 Last updated : 17-May-2019 11:31 View : 63
Buông Bỏ

Buông Bỏ

Chương 1: Buông bỏ Last updated : 18-Mar-2019 10:59 View : 61
Luyến Thanh Trung Độc

Luyến Thanh Trung Độc

Chương 29 Last updated : 24-Apr-2019 14:36 View : 61
Zuckerberg Identity

Zuckerberg Identity

Chương 10: Phiên ngoại Last updated : 10-May-2019 11:06 View : 59
Giang Tiên Sinh Và Dư Tiên Sinh

Giang Tiên Sinh Và Dư Tiên Sinh

Chương 13: End Last updated : 01-Apr-2019 11:29 View : 57
Hòa Thượng Mặt Đỏ

Hòa Thượng Mặt Đỏ

Chương 9: (Hoàn) Last updated : 22-Apr-2019 12:24 View : 57
Hướng Dẫn Phát Tình

Hướng Dẫn Phát Tình

Chương 22 Last updated : 02-May-2019 10:32 View : 57
Bạch Đào Ô Long

Bạch Đào Ô Long

Chương 16 Last updated : 26-Apr-2019 15:59 View : 51
Bên Trái

Bên Trái

Chương 27: Lễ No-en đầu tiên Last updated : 17-May-2019 11:38 View : 50
Kiếm Tu Cùng Phòng Của Tôi

Kiếm Tu Cùng Phòng Của Tôi

Chương 22 Last updated : 07-May-2019 11:46 View : 45
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị