247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Gả Cho Lão Công Nhà Giàu

Gả Cho Lão Công Nhà Giàu

Chương 38 Last updated : 15-Oct-2018 19:13 View : 4
Nam Chủ Ngươi Không Thể Hắc Hóa

Nam Chủ Ngươi Không Thể Hắc Hóa

Chương 42 Last updated : 15-Oct-2018 20:29 View : 2
Ám Hương

Ám Hương

Chương 13 Last updated : 15-Oct-2018 12:41 View : 15
Ta Là Đấng Không Toàn Năng!

Ta Là Đấng Không Toàn Năng!

Chương 28: Quan sát Last updated : 15-Oct-2018 12:41 View : 2
Hẹn Ước Nơi Thiên Đường

Hẹn Ước Nơi Thiên Đường

Chương 42 Last updated : 15-Oct-2018 11:28 View : 2
Trọng Sinh Em Vẫn Yêu Anh

Trọng Sinh Em Vẫn Yêu Anh

Chương 12: Bên nhau (Hoàn) Last updated : 10-Oct-2018 14:09 View : 60
Thố Vương Tiên Lộ

Thố Vương Tiên Lộ

Chương 36: Vũ Gia Last updated : 16-Oct-2018 02:35 View : 127
Hồng Hoang Nữ Đế

Hồng Hoang Nữ Đế

Chương 6: Thanh dao các (thượng) Last updated : 10-Oct-2018 14:08 View : 46
Năm Năm Ngứa Ngáy

Năm Năm Ngứa Ngáy

Chương 7: Hoắc tổng Last updated : 15-Oct-2018 21:11 View : 89
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị