247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Danh Môn Ác Nữ

Danh Môn Ác Nữ

Chương 57: Chương 57 Last updated : 22-May-2018 11:51 View : 502
Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 48: Thỉnh An Last updated : 22-May-2018 17:01 View : 1,446
Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê

Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê

Chương 69: Chờ Cơ Hội? Last updated : 20-May-2018 22:42 View : 3,169
Độc Phi Vs Tà Vương

Độc Phi Vs Tà Vương

.... Last updated : 24-Mar-2018 11:49 View : 2,980
[Mạt Thế] Hệ Thống Sống Còn

[Mạt Thế] Hệ Thống Sống Còn

Chương 16: Dị trạng Last updated : 28-Mar-2018 21:39 View : 641
Nữ Phụ Mau Gả Mau Gả A!

Nữ Phụ Mau Gả Mau Gả A!

Chương 18: Last updated : 09-Mar-2018 06:39 View : 949
Nữ Hán Tử Xuyên Qua Làm Ác Bá

Nữ Hán Tử Xuyên Qua Làm Ác Bá

Chương 51: Chương 51 Last updated : 25-Feb-2018 18:09 View : 4,540
Quận Vương Phi Phúc Hắc

Quận Vương Phi Phúc Hắc

Chương 25: Chương 25 Last updated : 05-Feb-2018 12:59 View : 1,799
Nữ Tướng Trọng Kĩ Nam

Nữ Tướng Trọng Kĩ Nam

Chương 50: Chương 50 Last updated : 03-Jan-2018 08:57 View : 2,563
Vạn Thần Hệ Thống: Khuynh Đảo Vũ Trụ

Vạn Thần Hệ Thống: Khuynh Đảo Vũ Trụ

Chương 25 Last updated : 04-Jan-2018 03:27 View : 1,699
Viễn Sinh Truyền Kỳ

Viễn Sinh Truyền Kỳ

Chương 44: Đại Vương Tử Hồ Tộc Last updated : 28-Feb-2018 19:19 View : 3,102
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị