247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Tôn Thượng

Tôn Thượng

Chương 95: Huyết mạch Last updated : 21-Sep-2018 14:09 View : 61
Hồ Ly Báo Ân

Hồ Ly Báo Ân

Chương 14 Last updated : 19-Sep-2018 11:54 View : 65
Mị Hoan

Mị Hoan

Chương 5: Bắt đầu tu luyện Last updated : 12-Sep-2018 11:10 View : 30
Không Biết Ngọt

Không Biết Ngọt

Chương 13 Last updated : 07-Sep-2018 15:10 View : 82
Hải Nhi Tử

Hải Nhi Tử

Chương 23: End Last updated : 03-Sep-2018 16:01 View : 203
Tuyệt Thế Dược Thần

Tuyệt Thế Dược Thần

Chương 91: Ta không bằng hắn Last updated : 23-Sep-2018 11:46 View : 326
Hệ Thống Tà Đạo

Hệ Thống Tà Đạo

Chương 30: Tìm thấy mật thất Last updated : 31-Aug-2018 11:32 View : 575
Bất Tử Võ Tôn

Bất Tử Võ Tôn

Chương 15: Lòng dạ của cường giả Last updated : 07-Sep-2018 10:37 View : 208
Vô Địch Kiếm Vực

Vô Địch Kiếm Vực

Chương 96: Bây giờ mới bắt đầu Last updated : 22-Sep-2018 12:45 View : 490
Vạn Cổ Thần Đế

Vạn Cổ Thần Đế

Chương 265: Bát cường Last updated : 27-Aug-2018 12:42 View : 137
Nghịch Thế Vũ Thần

Nghịch Thế Vũ Thần

Chương 33: Phải giết Last updated : 22-Sep-2018 12:45 View : 339
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị