247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Thích Cậu

Thích Cậu

Chương 29 Last updated : 06-Jul-2018 11:06 View : 8
Sói Và Thỏ

Sói Và Thỏ

Chương 7: Lời cuối truyện Last updated : 03-Jul-2018 12:18 View : 59
Cuồng Huyết Thiên Ma

Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 62: Vô đề Last updated : 06-Jul-2018 09:22 View : 334
Khoái Lạc Hệ Thống

Khoái Lạc Hệ Thống

Chương 108 Last updated : 06-Jul-2018 08:42 View : 70
Chân Lộ

Chân Lộ

Chương 138: Tiên Nhã Bái Sư (Kết) Last updated : 05-Jul-2018 20:42 View : 441
Phong Bụi Phiêu Lưu Ký

Phong Bụi Phiêu Lưu Ký

Chương 36: Trước bão Last updated : 07-Jul-2018 00:52 View : 31
12 Nữ Thần

12 Nữ Thần

Chương 250: Tuyệt thế kỳ bảo Last updated : 03-Jul-2018 11:59 View : 618
Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Chương 18 Last updated : 01-Jul-2018 11:05 View : 110
Chưởng Khống Tinh Không

Chưởng Khống Tinh Không

Chương 45: Tương kế tựu kế Last updated : 03-Jul-2018 14:12 View : 129
Hành Giả Ký

Hành Giả Ký

Chương 50: Cứu độ Last updated : 05-Jul-2018 17:54 View : 125
Hệ Thống Liệp Diễm

Hệ Thống Liệp Diễm

Chương 36: Hỏa linh ngọc Last updated : 06-Jul-2018 17:33 View : 192
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị