247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Vô Cương

Vô Cương

Chương 52: Mua mạng Last updated : 18-Oct-2018 13:53 View : 83
Ác Ma Lao Tù

Ác Ma Lao Tù

Quyển 1 - Chương 33: Cơ Hội! Last updated : 18-Oct-2018 15:06 View : 45
Nam Chủ Ngươi Không Thể Hắc Hóa

Nam Chủ Ngươi Không Thể Hắc Hóa

Chương 42 Last updated : 15-Oct-2018 20:29 View : 107
Ta Là Đấng Không Toàn Năng!

Ta Là Đấng Không Toàn Năng!

Chương 29: Đột nhập Last updated : 20-Oct-2018 04:15 View : 93
Thố Vương Tiên Lộ

Thố Vương Tiên Lộ

Chương 36: Vũ Gia Last updated : 16-Oct-2018 02:35 View : 161
Hệ Thống Vạn Năng

Hệ Thống Vạn Năng

Chương 14: Gặp nạn Last updated : 20-Oct-2018 00:55 View : 82
Vô Danh Giới

Vô Danh Giới

Chương 70: Một búa Last updated : 20-Oct-2018 03:55 View : 251
Thần Nhãn Thế Giới

Thần Nhãn Thế Giới

Chương 16: Luyện thể hóa khí Last updated : 19-Oct-2018 20:05 View : 76
Hộ Thê Ký

Hộ Thê Ký

Chương 37: Bảo bối kiều mỵ (1) Last updated : 16-Oct-2018 00:55 View : 346
Game Thủ Ẩn Danh

Game Thủ Ẩn Danh

Chương 91: Lên dường tìm dược liệu Last updated : 14-Oct-2018 05:10 View : 385
U Minh Đại Đạo

U Minh Đại Đạo

Chương 58: Nhân sinh đại giới Last updated : 19-Oct-2018 01:38 View : 347
Dragon World

Dragon World

Chương 126: Cửu hiệu chiến (5) Last updated : 12-Oct-2018 16:45 View : 418
Hệ Thống Cực Phẩm

Hệ Thống Cực Phẩm

Chương 160 Last updated : 17-Oct-2018 18:26 View : 264
Đại Ma Đầu Hệ Thống

Đại Ma Đầu Hệ Thống

Chương 79: Hợp tác! Last updated : 18-Oct-2018 23:56 View : 220
Bầu Trời Elderland

Bầu Trời Elderland

Chương 34: Bốn phương Last updated : 15-Oct-2018 18:57 View : 118
Bút Kí Huyền Môn

Bút Kí Huyền Môn

Chương 35: Chân nhân tạ thế Last updated : 19-Oct-2018 12:45 View : 238
Kiếm Khóa Giả

Kiếm Khóa Giả

Chương 16: Lục Tị Last updated : 26-Sep-2018 13:42 View : 95
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị