247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Vạn Cổ Chi Vương

Vạn Cổ Chi Vương

Chương 50: Đồng thời đột phá! Last updated : 19-Jan-2019 13:49 View : 119
Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Chương 26 Last updated : 21-Jan-2019 11:02 View : 154
Huyết Trùng Tiên Khung

Huyết Trùng Tiên Khung

Chương 84: Một đan kinh thiên (II) Last updated : 22-Jan-2019 00:58 View : 488
Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 61 Last updated : 05-Dec-2018 14:09 View : 175
Long Chi Đế Tu

Long Chi Đế Tu

Chương 28: Huyễn Long mã Last updated : 02-Jan-2019 01:08 View : 387
Nữ Phụ Không Lẫn Vào

Nữ Phụ Không Lẫn Vào

Chương 38: Nữ đầu bếp (hoàn) Last updated : 13-Dec-2018 20:59 View : 503
Tu Ma Phi Thăng Quyển

Tu Ma Phi Thăng Quyển

Chương 36: Họp đen tinh xảo Last updated : 09-Dec-2018 13:37 View : 526
Thương Thiên Tiên Đế

Thương Thiên Tiên Đế

Chương 50: Thủy lãng kiếm ý Last updated : 23-Nov-2018 12:40 View : 311
Truy Thần Chi Đạo

Truy Thần Chi Đạo

Chương 11: Lan Châu (1) Last updated : 23-Nov-2018 23:27 View : 159
Vô Song Chi Chủ

Vô Song Chi Chủ

Chương 119: Hải thú (3) Last updated : 22-Jan-2019 14:21 View : 703
Chiến Tranh Vị Diện

Chiến Tranh Vị Diện

Chương 31: Năm mới Last updated : 05-Dec-2018 20:37 View : 316
Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Chương 14: Phát Tài Last updated : 16-Jan-2019 00:26 View : 121
Thần Thoại Tái Sinh

Thần Thoại Tái Sinh

Chương 80: Liên minh khởi nghĩa Last updated : 01-Jan-2019 03:28 View : 416
Anh Hùng

Anh Hùng

Chương 126: Kết truyện Last updated : 17-Dec-2018 14:38 View : 833
Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 254: Chỉ bằng ngươi? Last updated : 22-Jan-2019 20:08 View : 2,779
Thố Vương Tiên Lộ

Thố Vương Tiên Lộ

Chương 138: Khảo hạch đột xuất 2 Last updated : 29-Dec-2018 03:17 View : 2,191
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị