247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Nhất Bá Thiên Địa Ngạo

Nhất Bá Thiên Địa Ngạo

Chương 80 Last updated : 05-Apr-2019 21:12 View : 432
Thiên Hồn Đại Lục

Thiên Hồn Đại Lục

Chương 49: Chân tướng năm xưa Last updated : 01-Apr-2019 20:42 View : 301
Cửu Chuyển Ma Kinh

Cửu Chuyển Ma Kinh

Chương 102: Hai người thần bí Last updated : 01-Mar-2019 10:12 View : 362
Vạn Cổ Chi Vương

Vạn Cổ Chi Vương

Chương 55: Quận chúa mời Last updated : 27-Jan-2019 02:19 View : 461
Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Chương 44: Thiếu Last updated : 12-Apr-2019 11:13 View : 771
Huyết Trùng Tiên Khung

Huyết Trùng Tiên Khung

Chương 94: Thiên Bảo Các Last updated : 07-Mar-2019 09:21 View : 1,374
Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 61 Last updated : 05-Dec-2018 14:09 View : 559
Long Chi Đế Tu

Long Chi Đế Tu

Chương 28: Huyễn Long mã Last updated : 02-Jan-2019 01:08 View : 692
Nữ Phụ Không Lẫn Vào

Nữ Phụ Không Lẫn Vào

Chương 38: Nữ đầu bếp (hoàn) Last updated : 13-Dec-2018 20:59 View : 951
Thương Thiên Tiên Đế

Thương Thiên Tiên Đế

Chương 50: Thủy lãng kiếm ý Last updated : 23-Nov-2018 12:40 View : 638
Truy Thần Chi Đạo

Truy Thần Chi Đạo

Chương 11: Lan Châu (1) Last updated : 23-Nov-2018 23:27 View : 314
Vô Song Chi Chủ

Vô Song Chi Chủ

Chương 134: Đông Lạc Dương biến Last updated : 07-Apr-2019 10:07 View : 1,833
Chiến Tranh Vị Diện

Chiến Tranh Vị Diện

Chương 64: Long Doanh Last updated : 02-Mar-2019 10:21 View : 838
Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Chương 14: Phát Tài Last updated : 16-Jan-2019 00:26 View : 311
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị