247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Linh Kiếm Tôn

Linh Kiếm Tôn

Chương 29: Viêm Tâm Quả Last updated : 17-Dec-2018 13:39 View : 2
Ngàn Năm Nữ Tống

Ngàn Năm Nữ Tống

Chương 6 Last updated : 17-Dec-2018 13:40 View : 2
Giang Lạp (Sống Lại)

Giang Lạp (Sống Lại)

Chương 62: Đại kết cục (hạ) Last updated : 14-Dec-2018 16:20 View : 78
Ngoại Thích Chi Nữ

Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 16: Cầu hôn Last updated : 18-Dec-2018 20:48 View : 40
Thất Đại Thiên Quy

Thất Đại Thiên Quy

Quyển 1 - Chương 8: Khởi Thủy Mê Last updated : 03-Dec-2018 12:19 View : 28
Tạc Niên

Tạc Niên

Chương 80: Phiên ngoại 3 Last updated : 26-Nov-2018 12:31 View : 178
Thương Thiên Tiên Đế

Thương Thiên Tiên Đế

Chương 50: Thủy lãng kiếm ý Last updated : 23-Nov-2018 12:40 View : 203
Trọng Sinh Tầm An

Trọng Sinh Tầm An

Chương 120: Trọng sinh tầm an Last updated : 21-Nov-2018 13:21 View : 584
Truy Thần Chi Đạo

Truy Thần Chi Đạo

Chương 11: Lan Châu (1) Last updated : 23-Nov-2018 23:27 View : 77
Vô Song Chi Chủ

Vô Song Chi Chủ

Chương 111: Âm Minh ra tay (1) Last updated : 17-Dec-2018 12:26 View : 233
Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 37 Last updated : 12-Dec-2018 23:07 View : 147
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị