247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Trọng Sinh Em Vẫn Yêu Anh

Trọng Sinh Em Vẫn Yêu Anh

Chương 12: Bên nhau (Hoàn) Last updated : 10-Oct-2018 14:09 View : 53
Sống Lại, Độc Đế Đuổi Thê

Sống Lại, Độc Đế Đuổi Thê

Chương 130 Last updated : 02-Oct-2018 12:50 View : 293
Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính

Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính

Chương 74 Last updated : 28-Sep-2018 12:15 View : 190
Đích Nữ Nhà Nghèo

Đích Nữ Nhà Nghèo

Chương 28: Hoàng hậu Last updated : 19-Sep-2018 12:39 View : 170
Lao Tù Ác Ma

Lao Tù Ác Ma

Quyển 3 - Chương 80: Không thể lại mất đi Last updated : 29-Aug-2018 12:58 View : 713
Anh Tôi Không Tiếc

Anh Tôi Không Tiếc

Chương 15: End Last updated : 02-Aug-2018 12:09 View : 236
Chước Phù Dung

Chước Phù Dung

Chương 75: Hỷ sự Last updated : 19-Jul-2018 11:23 View : 625
Xin Chào, Thị Trưởng

Xin Chào, Thị Trưởng

Chương 34: Nếu có kiếp sau Last updated : 06-Jul-2018 11:09 View : 157
Tại Sao Ta Còn Chưa Tiến Lãnh Cung? !

Tại Sao Ta Còn Chưa Tiến Lãnh Cung? !

Chương 44 Last updated : 19-Jun-2018 12:40 View : 386
Đế Hồn Lạc

Đế Hồn Lạc

Quyển 2 - Chương 21: Kết thúc Last updated : 13-Jun-2018 12:15 View : 234
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị