247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Ngày Tàn Của Thế Giới

Ngày Tàn Của Thế Giới

Chương 29: Long hổ đấu nhau Last updated : 14-Jan-2019 11:51 View : 6
Sống Lại Về Một Nhà

Sống Lại Về Một Nhà

Chương 91 Last updated : 02-Jan-2019 12:20 View : 263
Linh Kiếm Tôn

Linh Kiếm Tôn

Chương 29: Viêm Tâm Quả Last updated : 17-Dec-2018 13:39 View : 49
Ngàn Năm Nữ Tống

Ngàn Năm Nữ Tống

Chương 6 Last updated : 17-Dec-2018 13:40 View : 43
Giang Lạp (Sống Lại)

Giang Lạp (Sống Lại)

Chương 62: Đại kết cục (hạ) Last updated : 14-Dec-2018 16:20 View : 266
Ngoại Thích Chi Nữ

Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 25: Tinh mang Last updated : 08-Jan-2019 20:18 View : 297
Thất Đại Thiên Quy

Thất Đại Thiên Quy

Quyển 1 - Chương 8: Khởi Thủy Mê Last updated : 03-Dec-2018 12:19 View : 42
Tạc Niên

Tạc Niên

Chương 80: Phiên ngoại 3 Last updated : 26-Nov-2018 12:31 View : 273
Thương Thiên Tiên Đế

Thương Thiên Tiên Đế

Chương 50: Thủy lãng kiếm ý Last updated : 23-Nov-2018 12:40 View : 244
Trọng Sinh Tầm An

Trọng Sinh Tầm An

Chương 120: Trọng sinh tầm an Last updated : 21-Nov-2018 13:21 View : 770
Truy Thần Chi Đạo

Truy Thần Chi Đạo

Chương 11: Lan Châu (1) Last updated : 23-Nov-2018 23:27 View : 130
Vô Song Chi Chủ

Vô Song Chi Chủ

Chương 116: Bế quan khổ tu Last updated : 01-Jan-2019 15:49 View : 522
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị