247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Đầu Bên Kia Tơ Hồng

Đầu Bên Kia Tơ Hồng

Chương 12: Cứu viện Last updated : 22-Sep-2018 15:50 View : 46
Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng

Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng

Chương 390 Last updated : 12-Sep-2018 13:25 View : 584
Phi Chính Quy Luyến Ái

Phi Chính Quy Luyến Ái

Chương 71: Vĩ thanh Last updated : 05-Sep-2018 11:41 View : 213
Ai Là Vương Phi [Nhân Ngư]

Ai Là Vương Phi [Nhân Ngư]

Chương 30: Trứng trứng Last updated : 05-Sep-2018 11:38 View : 136
Dị Giới Truy Mỹ Ký

Dị Giới Truy Mỹ Ký

Chương 22: Thanh Long Tông! Last updated : 20-Sep-2018 15:18 View : 152
Hệ Thống Tà Đạo

Hệ Thống Tà Đạo

Chương 30: Tìm thấy mật thất Last updated : 31-Aug-2018 11:32 View : 576
Mau Xuyên: Phản Phái Chuyên Nghiệp Hộ

Mau Xuyên: Phản Phái Chuyên Nghiệp Hộ

Chương 15 Last updated : 24-Aug-2018 17:24 View : 164
Quấn Lấy Không Buông

Quấn Lấy Không Buông

Chương 21 Last updated : 22-Sep-2018 16:54 View : 377
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị