247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 680: Hùng tâm Last updated : 21-Jun-2018 11:12 View : 16,648
Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Chương 1213: Kế hoạch Last updated : 20-Jun-2018 19:22 View : 6,957
Không Gian Truyền Thừa

Không Gian Truyền Thừa

Chương 20-2: Bạch khởi đến Last updated : 18-Jun-2018 20:03 View : 124
Hiền Tri Thiên Lý

Hiền Tri Thiên Lý

Chương 156: Chương 151 Last updated : 18-Jun-2018 13:50 View : 12,089
Hạt Giống Tiến Hóa

Hạt Giống Tiến Hóa

Chương 174: Project X-54 Last updated : 14-Jun-2018 17:52 View : 13,274
Phục Chế Sơ Luyến

Phục Chế Sơ Luyến

Chương 20: Chương 19 Last updated : 14-Jun-2018 13:44 View : 441
Hệ Thống Chém Gió

Hệ Thống Chém Gió

Chương 285: Đậu má phải quỳ rồi! Last updated : 13-Jun-2018 00:12 View : 1,203
Cơ Giới Khách

Cơ Giới Khách

Chương 181: La Thần lựa chọn Last updated : 12-Jun-2018 11:42 View : 15,262
Yêu Thần Ký

Yêu Thần Ký

Chương 466: Đạo lữ Last updated : 08-Jun-2018 02:32 View : 103,117
Bán Yêu Tư Đằng

Bán Yêu Tư Đằng

Q.10 - Chương 18: Chương 17 Last updated : 04-Jun-2018 04:52 View : 5,764
Hệ Thống Thăng Cấp Toàn Năng

Hệ Thống Thăng Cấp Toàn Năng

Chương 77: Băng Băng ghen Last updated : 23-May-2018 12:45 View : 311
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị