247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Nhất Thế Tôn Sư

Nhất Thế Tôn Sư

Quyển 6 - Chương 98: "Một đêm" dài Last updated : 19-Sep-2018 21:56 View : 72,091
Phục Thiên Thị

Phục Thiên Thị

Chương 34: Nguy cơ của thành thanh châu Last updated : 19-Sep-2018 18:36 View : 291
Tuyệt Thế Kiếm Thần

Tuyệt Thế Kiếm Thần

Chương 169: Gặp đại địch Last updated : 19-Sep-2018 18:28 View : 1,058
Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

Chương 1151: Trảm Nghìn Người Last updated : 19-Sep-2018 17:46 View : 88,020
Đỉnh Phong Chí Tôn

Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 368: Chữa trị (2) Last updated : 19-Sep-2018 14:15 View : 15,646
Thần Võ Chiến Vương

Thần Võ Chiến Vương

Chương 406: Làm người hướng đạo Last updated : 19-Sep-2018 13:55 View : 3,648
Thần Đạo Đan Tôn

Thần Đạo Đan Tôn

Chương 4592: Tu luyện đế thuật Last updated : 19-Sep-2018 13:50 View : 83,755
Mục Thần Ký

Mục Thần Ký

Chương 856: Thiên tôn cùng thiên đế Last updated : 19-Sep-2018 11:26 View : 29,033
Dương Thanh Ký

Dương Thanh Ký

Chương 158: Trọng thương Last updated : 19-Sep-2018 11:26 View : 993
Đế Bá

Đế Bá

Chương 4748: Vô địch Last updated : 19-Sep-2018 11:25 View : 420,925
Vô Địch Kiếm Vực

Vô Địch Kiếm Vực

Chương 87: Kiếm ý! sinh tử đài! Last updated : 19-Sep-2018 10:19 View : 438
Thái Cổ Thần Vương

Thái Cổ Thần Vương

Chương 455: Quân ngự Last updated : 19-Sep-2018 10:18 View : 2,018
Bạch Bào Tổng Quản

Bạch Bào Tổng Quản

Chương 590: Tha hòa Last updated : 19-Sep-2018 10:11 View : 5,616
Cuồng Huyết Thiên Ma

Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 112: Lại chiến Vương cấp Last updated : 19-Sep-2018 09:47 View : 1,578
Tuyệt Thế Dược Thần

Tuyệt Thế Dược Thần

Chương 79: Chiến lâm thiên thành! Last updated : 19-Sep-2018 09:45 View : 278
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị