247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Hầu Môn Kiêu Nữ

Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 52-2: Phân phát 2 Last updated : 21-Jun-2018 11:12 View : 6,216
Sủng Thê Làm Vinh

Sủng Thê Làm Vinh

Chương 39: Chia tay Last updated : 21-Jun-2018 08:52 View : 1,097
Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước

Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước

Chương 118: Chương 66 Last updated : 20-Jun-2018 16:02 View : 5,764
The Gamer Hệ Thống

The Gamer Hệ Thống

Chương 586: Tấm địa đồ Last updated : 20-Jun-2018 13:18 View : 8,812
Nịch Ái

Nịch Ái

Chương 49: Gặp người nhà Last updated : 20-Jun-2018 00:12 View : 722
Trở Lại Những Năm 80

Trở Lại Những Năm 80

Chương 57: Tặng cổ phần Last updated : 19-Jun-2018 22:52 View : 980
Siêu Mẫu

Siêu Mẫu

Chương 67 Last updated : 19-Jun-2018 14:28 View : 3,367
Tại Sao Ta Còn Chưa Tiến Lãnh Cung? !

Tại Sao Ta Còn Chưa Tiến Lãnh Cung? !

Chương 44 Last updated : 19-Jun-2018 12:40 View : 138
Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 415: Ngoại Truyện 1 Last updated : 18-Jun-2018 22:52 View : 50,020
Không Gian Truyền Thừa

Không Gian Truyền Thừa

Chương 20-2: Bạch khởi đến Last updated : 18-Jun-2018 20:03 View : 124
Tướng Môn Độc Hậu

Tướng Môn Độc Hậu

Chương 98: Người Thân Last updated : 18-Jun-2018 17:22 View : 7,969
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị