247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Trường An Trì Mộ

Trường An Trì Mộ

Chương 20 Last updated : 19-Sep-2018 11:27 View : 8
Thoát Bắc Giả

Thoát Bắc Giả

Chương 3: Lee Jung Ho Last updated : 19-Sep-2018 11:26 View : 4
Nghịch Thế Vũ Thần

Nghịch Thế Vũ Thần

Chương 31: Bạch Linh Last updated : 19-Sep-2018 11:26 View : 271
Dương Thanh Ký

Dương Thanh Ký

Chương 158: Trọng thương Last updated : 19-Sep-2018 11:26 View : 993
Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ

Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ

Chương 189 Last updated : 19-Sep-2018 10:48 View : 16,053
Danh Môn Ác Nữ

Danh Môn Ác Nữ

Chương 116: Bị Nhớ Thương (1) Last updated : 19-Sep-2018 10:47 View : 2,820
Độc Nữ Lệ Phi

Độc Nữ Lệ Phi

Chương 95: Thủ Tín* Với Người Last updated : 19-Sep-2018 10:47 View : 10,880
Hoàng Thượng Vạn Tuế

Hoàng Thượng Vạn Tuế

Chương 91 Last updated : 19-Sep-2018 10:46 View : 6,411
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị