247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Đỉnh Luyện Thần Ma

Đỉnh Luyện Thần Ma

Chương 429: Tỵ ma ngọc phù Last updated : 21-Apr-2019 12:33 View : 10,614
Thú Tu Thành Thần

Thú Tu Thành Thần

Chương 291: Người còn cảnh mất Last updated : 21-Apr-2019 12:25 View : 3,483
Chánh Tà Lưỡng Đạo

Chánh Tà Lưỡng Đạo

Chương 55: Điều kiện Last updated : 21-Apr-2019 12:25 View : 144
Ta Ở Đại Đường Mở Tửu Lâu

Ta Ở Đại Đường Mở Tửu Lâu

Chương 41: Ta xem ai dám Last updated : 21-Apr-2019 10:12 View : 119
Trẫm Xuyên Việt Rồi

Trẫm Xuyên Việt Rồi

Chương 40: Tình nhân Last updated : 21-Apr-2019 09:43 View : 142
Ngoại Thích Chi Nữ

Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 40 Last updated : 21-Apr-2019 09:43 View : 1,239
Dragon World

Dragon World

Chương 146: Shiny Magikarp Last updated : 21-Apr-2019 04:02 View : 2,337
Tử Dương

Tử Dương

Chương 416: Tàn sát Last updated : 21-Apr-2019 01:52 View : 42,649
A Nông

A Nông

Chương 20 Last updated : 21-Apr-2019 01:32 View : 113
Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 112: Điệu hổ ly sơn Last updated : 21-Apr-2019 01:13 View : 2,920
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 599: Phạt trượng? Last updated : 21-Apr-2019 01:13 View : 39,144
Tiên Môn

Tiên Môn

Chương 631: Đại hoạ lâm đầu, chính giáo nguy nan Last updated : 21-Apr-2019 01:12 View : 12,343
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị