247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Boss Là Nữ Phụ

Boss Là Nữ Phụ

Chương 1222: Vương gia có tin mừng (3) Ngày cập nhật : 14-12-2017 11:05 Ngày tạo : 23-06-2017 07:18 Lượt xem : 112,493
Vương Phi Áp Đảo Vương Gia

Vương Phi Áp Đảo Vương Gia

Chương 171 Ngày cập nhật : 24-12-2016 22:51 Ngày tạo : 24-12-2016 22:48 Lượt xem : 3,322
Ông Xã Thật Cool

Ông Xã Thật Cool

Chương 77 (End) Ngày cập nhật : 07-01-2017 12:41 Ngày tạo : 07-01-2017 12:39 Lượt xem : 1,290
Dạ Quang

Dạ Quang

Chương 49 Ngày cập nhật : 22-12-2016 02:35 Ngày tạo : 22-12-2016 02:34 Lượt xem : 962
Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 43: Chấp nhất giết nàng như vậy Ngày cập nhật : 17-12-2017 14:16 Ngày tạo : 06-12-2017 12:37 Lượt xem : 356
Hoàn Khố Đế Phi

Hoàn Khố Đế Phi

Chương 21: Gặp chuyện bất bình rút đao giúp đỡ Ngày cập nhật : 17-12-2017 14:56 Ngày tạo : 06-12-2017 12:45 Lượt xem : 238

Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị