247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Chuyện Em Gái Mù Mặt Và Ảnh Đế

Chuyện Em Gái Mù Mặt Và Ảnh Đế

Chương 6 Last updated : 17-Jan-2018 11:31 View : 40
Chồng Tôi Ít Tuổi Hơn Tôi

Chồng Tôi Ít Tuổi Hơn Tôi

Chương 23: Ngoại truyện 2 Last updated : 17-Jan-2018 11:30 View : 87
Đồ Biến Thái! Tránh Xa Tôi Ra!

Đồ Biến Thái! Tránh Xa Tôi Ra!

Chương 79: Lâu rồi Last updated : 20-Jan-2018 14:27 View : 226
Huyền Thiên Hồn Tôn

Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 25: Có qua có lại (1) Last updated : 17-Jan-2018 11:28 View : 80
Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Chương 19: Chương 19 Last updated : 17-Jan-2018 11:27 View : 60
Thi Quan Kinh Niên

Thi Quan Kinh Niên

Chương 35: Kết cục Last updated : 15-Jan-2018 12:17 View : 191
Nữ Y Về Thời Loạn

Nữ Y Về Thời Loạn

Chương 111 Last updated : 15-Jan-2018 12:16 View : 1,161
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Chương 162: Đại kết cục Last updated : 15-Jan-2018 12:12 View : 507
Hư Lộ

Hư Lộ

Chương 26: Vạn Thiên Thư Last updated : 19-Jan-2018 13:58 View : 264
Ngân Điêu Nữ

Ngân Điêu Nữ

Chương 3-2: (hết) Last updated : 15-Jan-2018 12:07 View : 58
Bệnh Khí Mười Năm

Bệnh Khí Mười Năm

Chương 33 Last updated : 15-Jan-2018 11:53 View : 161
Bất Tố Ly Thương

Bất Tố Ly Thương

Chương 84 Last updated : 15-Jan-2018 12:18 View : 536
Hắc Ám Chi Bạn

Hắc Ám Chi Bạn

Chương 21: Vĩ thanh Last updated : 15-Jan-2018 11:43 View : 139
Ảnh Đế VS Ảnh Đế

Ảnh Đế VS Ảnh Đế

Chương 45: Tiểu phiên ngoại 2 Last updated : 15-Jan-2018 11:43 View : 296
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị