247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Nữ Y Về Thời Loạn

Nữ Y Về Thời Loạn

Chương 111 Last updated : 15-Jan-2018 12:16 View : 1,161
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Chương 162: Đại kết cục Last updated : 15-Jan-2018 12:12 View : 507
Tiên Liêu Vi Kính

Tiên Liêu Vi Kính

Chương 61: Phiên ngoại 1 (hạ) Last updated : 15-Jan-2018 11:39 View : 125
Không Gian

Không Gian

Chương 83: Phiên ngoại năm Last updated : 12-Jan-2018 12:33 View : 609
Âm Hôn

Âm Hôn

Chương 41: Phiên Ngoại 2 Last updated : 12-Jan-2018 11:46 View : 275
Nhóm Tổ Tông Xuyên Việt Của Ta

Nhóm Tổ Tông Xuyên Việt Của Ta

Chương 24 Last updated : 09-Jan-2018 12:49 View : 605
[Liêu Trai Đồng Nhân] Hữu Xu

[Liêu Trai Đồng Nhân] Hữu Xu

Chương 148 Last updated : 04-Jan-2018 16:43 View : 2,225
Công Giá

Công Giá

Chương 94: Phiên ngoại 5 Last updated : 04-Jan-2018 16:40 View : 1,372
Thần Bí Thương Nhân

Thần Bí Thương Nhân

Chương 64: Thông số thần cấp Last updated : 20-Jan-2018 20:47 View : 1,228
Đế Hoàng Tôn

Đế Hoàng Tôn

Chương 15: Đích đến Last updated : 17-Jan-2018 22:57 View : 697
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị