247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Chương 149: Chương 147 kết cục ③ Last updated : 22-Sep-2017 11:01 View : 2,727
Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

Chương 879: Trở Về (Thượng) Last updated : 22-Sep-2017 10:41 View : 20,588
Trần Duyên

Trần Duyên

Chương 497: Suốt Đời Không Oán Trách (1) Last updated : 22-Sep-2017 10:41 View : 12,283
Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối

Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối

Chương 176 Last updated : 22-Sep-2017 10:41 View : 351
Cách Phát Tài Của Thương Phụ

Cách Phát Tài Của Thương Phụ

Chương 57: Chương 54.4 Last updated : 22-Sep-2017 10:03 View : 1,147
Cục Cưng Yêu Quý Nhất Của Boss

Cục Cưng Yêu Quý Nhất Của Boss

Chương 66: Chương 54.13 Last updated : 22-Sep-2017 10:03 View : 1,338
Cưới Lâu Sẽ Hợp

Cưới Lâu Sẽ Hợp

Chương 13: Chương 11 Last updated : 22-Sep-2017 10:02 View : 710
Đích Trưởng Nữ

Đích Trưởng Nữ

Chương 168: Chương 165.1 Last updated : 22-Sep-2017 10:02 View : 3,724
Hồng Trần Như Nước

Hồng Trần Như Nước

Chương 20: Chương 20 Last updated : 22-Sep-2017 10:02 View : 369
Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 308: Chương 308 Last updated : 22-Sep-2017 10:02 View : 9,935
Kiều Nữ Thương Hộ Không Làm Thiếp

Kiều Nữ Thương Hộ Không Làm Thiếp

Chương 48: Chương 48 Last updated : 22-Sep-2017 10:02 View : 1,188
Lão Bà Ba Mươi Hai Tuổi Trùng Sinh

Lão Bà Ba Mươi Hai Tuổi Trùng Sinh

Chương 75: Chương 61.1 Last updated : 22-Sep-2017 10:02 View : 4,366
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị