247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Đại Biến Thiên Nhai Chung Bất Hoàn

Đại Biến Thiên Nhai Chung Bất Hoàn

Chương 14 Last updated : 20-Sep-2017 15:12 View : 22
Huyền cầm

Huyền cầm

Chương 13 Last updated : 20-Sep-2017 14:14 View : 41
Sát Nhân Vô Xá

Sát Nhân Vô Xá

Quyển 2 - Chương 113: Vĩ thanh Last updated : 20-Sep-2017 14:14 View : 56
Ân Tứ

Ân Tứ

Chương 123 Last updated : 18-Sep-2017 18:31 View : 3,547
Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư

Quyển 1 - Chương 10-2 Last updated : 18-Sep-2017 16:16 View : 420
Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ma Giáo Giáo Chủ

Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ma Giáo Giáo Chủ

Chương 10 Last updated : 18-Sep-2017 16:15 View : 153
Hựu Nhất Xuân

Hựu Nhất Xuân

Chương 71: Hậu ký Last updated : 18-Sep-2017 15:53 View : 239
Danh Tướng Bạch Đầu

Danh Tướng Bạch Đầu

Chương 8: Hứa hẹn Last updated : 18-Sep-2017 15:50 View : 73
Kim Tịch Túy

Kim Tịch Túy

Chương 48: Phiên ngoại (hạ) Last updated : 18-Sep-2017 15:44 View : 65
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị