247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Hầu Môn Kiêu Nữ

Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 45-1: Xuất ngục (1) Last updated : 22-Apr-2018 02:58 View : 3,877
Làm Phi

Làm Phi

Chương 174: Bái sư Last updated : 22-Apr-2018 02:33 View : 13,836
Dược Hương Trùng Sinh

Dược Hương Trùng Sinh

Chương 181: Bí mật Last updated : 22-Apr-2018 00:00 View : 8,147
Xin Chào Tình Yêu

Xin Chào Tình Yêu

Chương 81: Chương 50.3 Last updated : 21-Apr-2018 23:45 View : 3,183
Thê Khống

Thê Khống

Chương 98: Chương 97 Last updated : 21-Apr-2018 23:01 View : 2,948
Trùng Sinh Chi Độc Phi

Trùng Sinh Chi Độc Phi

Chương 56: Chương 48 Last updated : 21-Apr-2018 23:01 View : 2,893
Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước

Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước

Chương 105: Chương 60.1 Last updated : 21-Apr-2018 23:00 View : 4,067
Thứ Nữ Thành Thê

Thứ Nữ Thành Thê

Chương 93: Nhiễm bệnh dịch Last updated : 21-Apr-2018 22:41 View : 6,374
Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 387 Last updated : 21-Apr-2018 21:41 View : 41,464
The Gamer Hệ Thống

The Gamer Hệ Thống

Chương 496: Uchiha Madara Last updated : 21-Apr-2018 08:50 View : 1,946
Tử Cực Thiên Hạ

Tử Cực Thiên Hạ

Quyển 2 - Chương 61: Tề Hằng đại lục Last updated : 21-Apr-2018 07:40 View : 7,750
Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê

Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê

Chương 57: Đều Có Bí Mật! Last updated : 20-Apr-2018 14:50 View : 1,761
Tướng Phủ Đích Nữ

Tướng Phủ Đích Nữ

Chương 226: Chương 72 Last updated : 20-Apr-2018 11:41 View : 11,369
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị