247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Trốn Quả Đào Lớn

Trốn Quả Đào Lớn

Chương 42 Last updated : 17-Jan-2018 09:27 View : 2,069
Nhóm Nữ Phụ

Nhóm Nữ Phụ

Chương 40: ※005※ Last updated : 17-Jan-2018 09:11 View : 1,072
Hầu Môn Kiêu Nữ

Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 35-2: Huyền cơ (2) Last updated : 17-Jan-2018 09:10 View : 1,462
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 138: Chương 105.3 Last updated : 17-Jan-2018 09:09 View : 8,350
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư

Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư

Chương 65: Chương 65 Last updated : 17-Jan-2018 09:09 View : 3,925
Cô Dâu Mười Chín Tuổi

Cô Dâu Mười Chín Tuổi

Chương 62: Chương 60 Last updated : 17-Jan-2018 09:09 View : 4,081
Con Đường Sủng Thê

Con Đường Sủng Thê

Chương 155: Chương 127.2 Last updated : 17-Jan-2018 09:09 View : 5,613
Con Gái Nhà Nông

Con Gái Nhà Nông

Chương 129: Chương 129 Last updated : 17-Jan-2018 09:09 View : 7,514
Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 65: Chương 64 Last updated : 17-Jan-2018 09:09 View : 2,657
Cung Khuyết

Cung Khuyết

Chương 137: Chương 133 Last updated : 17-Jan-2018 09:08 View : 6,707
Đặc Công Tà Phi

Đặc Công Tà Phi

Chương 324: Chương 320 Last updated : 17-Jan-2018 09:08 View : 13,982
Đích Nữ Vô Song

Đích Nữ Vô Song

Chương 208: Chương 183 Last updated : 17-Jan-2018 09:08 View : 9,028
Gặp Lại Vui Vẻ

Gặp Lại Vui Vẻ

Chương 38: Chương 33 Last updated : 17-Jan-2018 09:08 View : 821
Kích Tình, Ông Xã Muốn Thăng Chức

Kích Tình, Ông Xã Muốn Thăng Chức

Chương 64: Chương 57 Last updated : 17-Jan-2018 09:08 View : 2,751
Lời Nói Dối

Lời Nói Dối

Chương 37: Chương 37 Last updated : 17-Jan-2018 09:08 View : 1,153
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị